บลจ.ไทยพาณิชย์ปล่อยของ ลงทุน5ปีลุ้น30%-คุ้มครองเงินต้น

18 06 2011

ชื่อ – นามสกุล :      นาย กิตติพงศ์  ธารประสิทธิ์                                 รหัส :      5220224214

Issue 1    :               บลจ.ไทยพาณิชย์ปล่อยของ ลงทุน5ปีลุ้น30%-คุ้มครองเงินต้น

………………………………………………………………………………………………

Industry :              ธุรกิจธนาคาร

Strategy :               Offensive

Competitor :         บลจ.ภายในประเทศ

ประเด็นข่าว :         บลจ.ไทยพาณิชย์ จับกลุ่มค้า หาช่องลงทุนหนีความผันผวน ปล่อยกองคุ้มครองเงินต้น ” เอเชียน                                              ล็อคอิน คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2″ (SCB Capital Protected ASIAN Lock-In Complex Return Fund 2)                     ขนาดกองทุน 1,000 ล้านบาท มีอายุโครงการประมาณ 5 ปี ลงทุนบอนด์ไทย 80% เพื่อรับประกัน                                        คืนเงินต้น100% เมื่อครบอายุโครงการ และบางส่วนจะลงในสัญญาออปชั่นที่ออกโดยธนาคาร                                       พาณิชย์ต่างประเทศ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment                            Grade) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาสินทรัพย์ 5 ชนิด ประกอบด้วย หน่วยลงทุน                                       ประเภท ETF ของ Tracker Fund of Hong Kong (ฮ่องกง) อ้างอิงกับดัชนี Hang Seng และ ETF                                   ของ iShares FTSE/Xinhua A50 China Index ETF (จีน) ส่วนที่เหลือจะอ้างอิงกับดัชนีตลาดหุ้น 3                                    ประเทศ คือ ดัชนี KOSPI200 (เกาหลีใต้) ดัชนี MSCI Singapore Free (สิงคโปร์) และดัชนี MSCI                                    Taiwan (ไต้หวัน) และมีการเปิดขายไอพีโอถึง 20 มิถุนายนนี้  โดยมูลค่าเงินทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท
Advantage :           เป็นการส่งเสริม และกระตุ้นนักลงทุน หรือผู้สนใจให้เกิดการลงทุนมากขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวน อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่าง บลจ. ต่างๆ มากขึ้น ก็อาจจะส่งผลต่อยอดของการลงทุนผ่านกองทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน นั่นคือ การคุ้มครองเงินต้น นั่นเอง

 

Analysis :              เนื่องจากภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบัน ค่อนข้างมีความผันผวน ทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน ทางบลจ.ไทยพานิชย์จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นกองทุนคุ้มครองเงินต้น100% ” เอเชียน ล็อคอิน คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2″ (SCB Capital Protected ASIAN Lock-In Complex Return Fund 2)         ขนาดกองทุน 1,000 ล้านบาท มีอายุโครงการประมาณ 5 ปี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ไม่ต้องการเสี่ยงในภาวะตลาดผันผวนปัจจุบัน

 

Rating  :                 P1 = positive
(P2 = powerful  / P1 = positive / N1 = neutral / N2 = negative)


 

บลจ.ไทยพาณิชย์ปล่อยของ ลงทุน5ปีลุ้น30%-คุ้มครองเงินต้น

โดย  ASTVผู้จัดการออนไลน์  14 มิถุนายน 2554 11:05 น.

                บลจ.ไทยพาณิชย์ จับกลุ่มค้า หาช่องลงทุนหนีความผันผวน ปล่อยกองคุ้มครองเงินต้น “เอเชียน ล็อคอิน คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2″ ลงทุนบอนด์ไทย 80% พ่วงสัญญาออปชั่นอ้างอิงกับราคาสินทรัพย์ 5 ชนิด ให้ลุ้นผลตอบแทน 30 % ใน 5 ปี เปิดขายไอพีโอถึง 20 มิถุนายนนี้

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คุ้มครองเงินต้น เอเชียน ล็อคอิน คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 (SCB Capital Protected ASIAN Lock-In Complex Return Fund 2) ขนาดกองทุน 1,000 ล้านบาท มีอายุโครงการประมาณ 5 ปี ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อคุ้มครองเงินต้น และสัญญาออปชั่นที่อ้างอิงกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง 5 ชนิดที่เชื่อมโยงตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทน 30% โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

โดยกองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยไม่ต่ำกว่า 80% เพื่อรับประกันคืนเงินต้น100% เมื่อครบอายุโครงการ และบางส่วนจะลงในสัญญาออปชั่นที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้(Investment Grade) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาสินทรัพย์ 5 ชนิด ประกอบด้วย หน่วยลงทุนประเภท ETF ของ Tracker Fund of Hong Kong (ฮ่องกง) อ้างอิงกับดัชนี Hang Seng และ ETF ของ iShares FTSE/Xinhua A50 China Index ETF (จีน) ส่วนที่เหลือจะอ้างอิงกับดัชนีตลาดหุ้น 3 ประเทศ คือ ดัชนี KOSPI200 (เกาหลีใต้) ดัชนี MSCI Singapore Free (สิงคโปร์) และดัชนี MSCI Taiwan (ไต้หวัน)

สำหรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนนั้น กองทุนจะมีการพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ทุก ๆ 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทุน รวมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยหากว่าสินทรัพย์อ้างอิงทั้ง 5 ชนิดมีระดับราคา ณ วันพิจารณาสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา ณ วันจดทะเบียนกองทุน จะถือว่าเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนสมบูรณ์ หรือเรียกว่ามีการล็อคอินเกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ล็อคอินเพียง 1 ครั้ง จากโอกาสพิจารณาสินทรัพย์ 5 ครั้ง ผู้ลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทน 30% โดยไม่ต้องมีการพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงอีกต่อไป โดยหากล็อคอินในปีแรกจ่ายผลตอบแทนปีละ 6% ตลอด 5 ปี ล็อคอินในปีที่ 2 จ่าย 12% และปีละ 6% ระยะเวลา 3 ปี ล็อคอินปีที่ 3 จ่าย 18% และจ่ายปีละ 6% ระยะเวลา 2 ปี ล็อคอินปีที่ 4 จ่าย 24% และปีต่อไปจ่าย 6% ทั้งนี้หากล็อคอินในปีที่ 5 จ่ายผลตอบแทน 30% อย่างไรก็ตาม หากไม่เข้าเงื่อนไขในวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงครั้งใดเลย นักลงทุนจะได้รับคืนเป็นเงินต้นเต็มจำนวน

ทั้งนี้ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คุ้มครองเงินต้น เอเชียน ล็อคอิน คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 จะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2554 ด้วยมูลค่าเงินทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท
“ปัจจุบันระดับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงถือว่ายังปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนัก จากระดับราคาก่อนวิกฤตเลห์แมน บราเธอร์ส ทำให้โอกาสที่สินทรัพย์อ้างอิงแต่ละตัวจะปรับฐานลงแรงจึงมีค่อนข้างน้อย ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเอเชียที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่อง ทำให้คาดว่ามีโอกาสค่อนข้างน้อยที่ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงทั้ง 5 ตัว ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงจะปรับลดลงต่ำกว่าระดับราคา ณ วันจดทะเบียนกองทุน ประกอบกับข้อมูลในอดีตยังไม่เคยมีเหตุการณ์ที่กองทุนไม่ล็อคอิน ซึ่งผลการทดสอบ 8 ปีย้อนหลังด้วยข้อมูลจริงในอดีต (back-test) พบว่าโอกาสล็อคอินในปีแรกสูงมาก และทั้งหมดล็อคอินภายใน 4 ปี”นางโชติกากล่าว

กรรมการผู้อำนวยการกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ระดับราคาตลาดหุ้นเอเชียยังน่าสนใจลงทุน โดยในอนาคตจะเป็นตลาดที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจเอเชียที่จะขยายตัวต่อเนื่อง และกลายเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกแทนสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น อีกทั้งการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ตัวเลขการส่งออกของเอเชียขยายตัวสูง ในขณะเดียวกันเอเชียยังมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูง และหนี้สาธารณะต่ำ

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: