ธนินท์’ลั่นอนาคตซีพีเจ้าอุตฯยาง

24 06 2011

ชื่อ – นามสกุล: นายอำนวย หลิมสกุล รหัส: 5220224161

Issue1: ธนินท์’ลั่นอนาคตซีพีเจ้าอุตฯยาง

Industry: ยาง (เกษตรกรรม)

Strategy: กลยุทธ์ Win without war ด้านจิตวิทยา ส่งสัญญาณให้ผู้เล่นรายต่างๆ รับรู้เพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้

Competitor: เซาท์แลนด์รับเบอร์ , ตรังลาเท็คซ์

ประเด็นข่าว: เจ้าสัว “ซีพี” ประกาศรุกอุตสาหกรรมยางพาราเต็มสูบทั้งผลิตกล้ายาง ส่งเสริมเกษตรกรปลูก หนุนเข้าถึงแหล่งทุน รับซื้อผลผลิต พร้อมตั้งโรงงานแปรรูป ลั่นปฏิวัติกรีดยางวิธีใหม่ไม่ใช้คนกรีด ขณะกลุ่มพืช ซีพีกางแผนเตรียมลงทุนโรงงานน้ำยางข้นกว่า 300 ล้านบาท เอกชนอินเดียทาบซื้อกล้ายาง 5 ล้านต้น ปลูกในลาว
Advantage: การเตรียมความพร้อมในอุตสาหกรรมยางตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ก่อนแข่งขันในธุรกิจทำให้ ซี พี กำลังจะกลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญในอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผลต่ออุตสาหกรรมยางของประเทศไทยในอนาคต
Analysis: เป็นการประกาศให้ทั้งอุตสาหกรรมยางรู้ว่า ซี พี ต้องการเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจนี้ โดยการศึกษา พัฒนาพร้อมทั้งทำการวิจัย ซึ่งซี พี ต้องการเป็นผู้ตั้งแต่ต้นน้ำคือ เพาะปลูกต้นกล้า ไปจนกระทั่ง การตั้งโรงงานแปรรูปยาง ดังนั้นคู่แข่งขันถ้าจะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ต้องรีบปรับตัว เพื่อความอยู่รอด

ธนินท์ ลั่นอนาคตซีพีเจ้าอุตฯยาง

โดย : ฐานเศรษฐกิจ

เจ้าสัว “ซีพี” ประกาศรุกอุตสาหกรรมยางพาราเต็มสูบทั้งผลิตกล้ายาง ส่งเสริมเกษตรกรปลูก หนุนเข้าถึงแหล่งทุน รับซื้อ
ผลผลิต พร้อมตั้งโรงงานแปรรูป ลั่นปฏิวัติกรีดยางวิธีใหม่ไม่ใช้คนกรีด ขณะกลุ่มพืช ซีพีกางแผนเตรียมลงทุนโรงงานน้ำยาง
ข้นกว่า 300 ล้านบาท เอกชนอินเดียทาบซื้อกล้ายาง 5 ล้านต้น ปลูกในลาว
นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) เปิดเผยว่า ทางเครือได้รุกเข้า
สู่อุตสาหกรรมยางพาราอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการวิจัยและพัฒนากล้าพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูง การศึกษาพื้นที่ที่มีสภาพดินฟ้า
อากาศเหมาะสมกับการปลูกยางเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก การสนับสนุนให้เกษตรเข้าถึงแหล่งเงินทุนและปัจจัยการผลิต
การรับซื้อผลผลิตจากเกษตร เพื่อป้อนให้กับโรงงานแปรรูปยางของเครือซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการในหลายพื้นที่ ที่
สำคัญแต่ละโรงงานจะอยู่ใกล้แหล่งรับซื้อผลผลิตเพื่อประหยัดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

“ผมชนะแน่ถ้าเข้าสู่เรื่องยาง วันนี้เรามีพันธุ์ยางที่ดีที่สุด สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 36 ปี และให้น้ำยางมากกว่าพันธุ์ที่มี
อยู่ในปัจจุบันเกือบเท่าตัว ล่าสุดเรากำลังทดลองการกรีดยางด้วยวิธีใหม่โดยไม่ใช้คนกรีด แต่จะใช้วิธีการเจาะต้นยางไม่ลึก
และฉีดฮอร์โมนเข้าไป น้ำยางก็จะไหลออกมาตามท่อเลย จะได้น้ำยางบริสุทธิ์ 100% โดยไม่มีสิ่งเจือปน เรากำลังทดลองว่าวิธี
นี้ต้นยางจะตายหรือไม่ หรือให้ผลผลิตนานแค่ไหน”

สอดคล้องกับนายมนตรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือซีพีที่เผยว่า ทางกลุ่มกำลัง
ทดลองใช้เครื่องกรีดยางพารา ในหลายพื้นที่ของเกษตรกรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าได้ผลเป็นที่น่า
พอใจ น้ำยางที่ได้มีความสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีปัญหาสิ่งเจอปน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจดสิทธิบัตร
ขณะที่การลงทุนของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร มีแผนจะมีการลงทุนโรงงานน้ำยางข้นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท รวมเครื่องจักร
และที่ดิน พื้นที่เป้าหมายมี 3 จังหวัดคือ อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ โดยจะใช้พื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ซึ่งนอกจากจะตั้ง
เป็นโรงงานน้ำยางข้นแล้ว จะใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนทั่วไปได้มาศึกษาอีกด้วย สำหรับโรงงานน้ำยางข้นดังกล่าวจะมี
กำลังการผลิต 20,000 ตัน/ปี คาดจะคืนทุนภายใน 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขราคายางพารากิโลกรัมละ 120 บาท หากราคาสูงกว่านี้จะ
คืนทุนเร็วขึ้น ในส่วนของโรงงานคาดจะใช้เวลาสร้างประมาณ 8 เดือน จะเสร็จให้ทันเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2555 เพื่อรับ
ซื้อน้ำยางพาราจากเกษตรกรในโครงการส่งเสริมปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาล โดยผลผลิตที่แปรรูป
แล้วจะส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น และจีน ส่วนการกรีดยางแบบใหม่จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในปี 2555 พร้อมๆกับ
การเปิดโรงงาน

นายมนตรี กล่าวถึงธุรกิจผลิตกล้ายางของเครือว่าในปี 2554 ได้ตั้งเป้าผลิตกล้ายาง 6 แสนกล้า/ถุง และในปี 2555 ตั้งเป้าเพิ่ม
เป็น 2.7 ล้านกล้า หรือเพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว โดยราคาต้นกล้ายาง ณ ปัจจุบันจำหน่ายต้นละ120 บาท ส่วนปีหน้าคาดว่าจะขายต้นละ
150 บาท ที่ขายแพงกว่ารายอื่น เพราะเป็นต้นกล้าพรีเมียมที่ผลิตตามหลักวิชาการในโรงเรือนปิด มีความแข็งแรง เติบโตเร็ว
และให้ผลผลิตสูง

ปัจจุบันได้มีบริษัท อะพอลโล่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอินเดีย ได้รับสัมปทานที่ดินจากรัฐบาลลาวประมาณ 76 ไร่ อยู่ห่าง
จากนครเวียงจันทน์ประมาณ 70 กิโลเมตร ได้มาติดต่อซื้อต้นกล้ายาง ประมาณ 5 ล้านต้น สัญญาส่งมอบภายใน 3 ปี เริ่มส่ง
มอบล็อตแรก 2 แสนต้นในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมศกนี้


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: