ปตท.จับมือเนคเทคพัฒนาโซลาร์เซลล์

24 06 2011

Industry :              ธุรกิจพลังงาน

 

Strategy :              กลยุทธ์เชิงรับ ค้นคว้าวิจัยหาสิ่งใหม่ ๆ

 

 

Competitor :          Esso,Shell เป็นต้น

ประเด็นข่าว :         ปตท. ร่วมวิจัย โครงการพัฒนาและประเมินผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(เนคเทค) โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด ต่างๆ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต

 

 

Advantage :           ปตท. เป็นบริษัทที่ใหญ่มีมูลค่าการตลาดสูง และมีบริษัทใหญ่ ๆ ในเครือหลายบริษัท  ทั้งในด้านธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี

 

Analysis :               น้ำมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด มีวันที่จะขาดแคลนลงได้ แต่แสงอาทิตย์มีไม่จำกัด ดังนั้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน เป็นทางเลือกที่จะช่วยมาทดแทนทางเลือกเก่า ๆ ซึ่งการศึกษาการศึกษาดังกล่าวจะส่งผลให้การลงทุนด้านธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์คืนทุน เร็วขึ้น และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่เหมาะสม ต่อการใช้งานในประเทศ

 

Rating  :                 positive

 

 

 

 

ปตท.จับมือเนคเทคพัฒนาโซลาร์เซลล์

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 21 มิถุนายน 2554

ปตท.จับมือเนคเท ค วิจัยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจากเซลล์แสงอาทิตย์ ก่อนตัดสินใจเลือกระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของประเทศ

นายไชยเจริญ อติแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท. เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามในสัญญาร่วมวิจัย โครงการพัฒนาและประเมินผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(เนคเทค) ว่า โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด ต่างๆ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์

ทั้งนี้ ปตท.สนใจเรื่องธุรกิจพลังงานทดแทน โดยดำเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 10 กิโลวัตต์ บริเวณสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท. จ.อยุธยา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และเก็บข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของประเทศไทย โดยการศึกษาดังกล่าวจะส่งผลให้การลงทุนด้านธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์คืนทุน เร็วขึ้น และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่เหมาะสม ต่อการใช้งานในประเทศ

นอกจากนั้น ยังเป็นการสนองนโยบายด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. 2551-2565 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการใช้พลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนโดยรวมลดลง รวมทั้งจะนำไปใช้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสง อาทิตย์ทั้งระบบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ติดตั้งอยู่แล้ว เช่น การทำความสะอาด การลดอุณหภูมิ และการปรับมุมรับแสงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: