AIT จับมืออัลคาเทล-ลูเซ่นเป็นตัวแทนขายโซลูชั่นด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

24 06 2011

Summary:

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนขายโซลูชั่นด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร

Analysis:

จากการที่บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ทีมีประสบการณ์ และความชำนาญในด้านการออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งแบบเครือข่ายตามสายและแบบไร้สาย ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท อัลคาเทล ลูเซ่น (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการโซลูชั่นด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมของโลก จึงทำให้ธุรกิจของะบริษัท AIT เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงสามารถรองรับกับการขยายงานด้านการให้บริการวางระบบการสื่อสารให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ปัจจุบันมีการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมองว่าการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ก่อให้เกิด Synergy value สร้างความเข้มแข็งให้กับทั้ง 2 บริษัท และเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

Strategy: Win without War – Strategic Alliance

Source:  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011

Appendix:

‘แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี’ หรือ AIT เซ็นสัญญากับ อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนขายโซลูชั่นด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรธุรกิจและเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันได้ดีขึ้น

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนขายโซลูชั่นด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร เนื่องจากมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศฝรั่งเศสที่ให้บริการโซลูชั่นด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมของโลก

สำหรับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ AIT ในด้านการให้บริการวางระบบโทรคมนาคมสื่อสารผ่านเทคโนโลยีโทรคมนาคมของอัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) ที่เชี่ยวชาญในด้านการจัดหาอุปกรณ์และการวางระบบโทรคมนาคมแบบเครือข่ายตามสายและแบบไร้สาย การวางระบบชุมสายโทรศัพท์ รองรับกับการขยายงานด้านการให้บริการวางระบบการสื่อสารให้กับลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความต้องการขยายการลงทุนด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารที่ปัจจุบันมีการขยายตัวมากขึ้น

“ความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง AIT กับ อัลคาเทล-ลูเซ่น ในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญยิ่งอีกก้าวหนึ่งของเรา เนื่องจากสินค้าและโซลูชั่นของอัคคาเทล-ลูเซ่นจะเติมเต็มในส่วนที่ AIT ขาดหายไปให้สมบูรณ์แบบ นั่นคือ ธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ซึ่งจะเข้ามาช่วยต่อยอดและสร้างโอกาสในการขยายงานสู่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชนที่มีความต้องการขยายงานเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมได้มากขึ้น” นายศิริพงษ์ กล่าว

ด้านนายเบนจามิน คาร์ลาเกียน ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัทอัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ AIT ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถนำเสนอโซลูชั่นการให้บริการเกี่ยวกับโซลูชั่นด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อรองรับกับการเติบโตของตลาดโทรคมนาคมของไทย อีกทั้ง AIT ก็เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งจากหน่วงยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงมั่นใจว่า การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้ง 2 บริษัทเพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

By: วรรณธนี นวลมาก         5220224112

 


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: