SUSCOเทงบ400ล้านบาทลุยธุรกิจ NGVดันรายได้โต

24 06 2011

Summary

            เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สิริเจริญวัฒนา จำกัด  และซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท สิริ โปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด และพวก เพื่อนำมาดำเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซ NGV ต่อ และได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเจรจาเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้จะขายเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

            ทั้งนี้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท สิริเจริญวัฒนา จำกัดจากผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง 4 ราย ทีสัดส่วนการถือหุ้น 100% จำนวนทั้งสิ้น 1.2 ล้านหุ้น ราคาซื้อขายที่หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท พร้อมกันนี้ บริษัทสัญญาจะซื้อขายที่ดินจากบริษัท สิริโปรเจ็คคอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีบริการก๊าซ NGV จำนวน2 แห่ง บนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่78.6ตารางวา ในราคาไม่เกิน 280 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 400 ล้านบาท

 Analysis

            การเข้าซื้อหุ้นบริษัทสิริเจริญวัฒนา จำกัด จะทำให้บริษัทนี้กลายเป็นบริษัทย่อยของ susco ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ( Merge & Acquisition ) โดยมีสถานีบริการจำนวน 147 แห่งกระจายอยู่เกือบทั่วทุกภาค ซึ่งการเข้าซื้อกิจการบริษัท สิริเจริญวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของสถานีบริการก๊าซ NGV จำนวน 2 แห่งจะทำให้สัดส่วนกำไรก่อนหักภาษีดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา(EBITDA) ของธุรกิจก๊าซ NGV เพิ่มเป็น 20% ของ EBITDA รวม จากเดิมมีสัดส่วน 10% และจะทำให้กำไรสุทธิของบริษัทในปีนี้เติบโตขึ้น  สำหรับพื้นฐานของหุ้น SUSCO เบื้องต้นประเมินแม้ว่า SUSCO เป็นหุ้นตัวเล็ก ซึ่งธุรกิจหลักได้เปิดสถานีจำหน่ายน้ำมัน ดังนั้น จึงได้ส่วนต่างกำไรไม่มากจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น เพราะไม่ได้มีโรงกลั่นเป็นของตัวเอง แต่ถือว่าในระยะสั้นราคาหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ตามทิศทางเดียวกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

 Appendix

 SUSCOเทงบ400ล้านบาทลุยธุรกิจNGVดันรายได้โต

            รายงานข่าวจากบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)(SUSCO) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สิริเจริญวัฒนา จำกัด  และซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท สิริ โปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด และพวก เพื่อนำมาดำเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซ NGV ต่อ และได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเจรจาเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้จะขายเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ฉะนั้น โดยที่บริษัทฯ ยังต้องเจรจาเงื่อนไขบางประการกับผู้จะขาย จึงยังมีความไม่แน่นอนของข้อมูลที่บริษัทฯ  สามารถจะเปิดเผยได้ในวันที่คณะกรรมการได้มีมติ

             บัดนี้ ฝ่ายบริหารได้เจรจาเงื่อนไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท สิริเจริญวัฒนา จำกัด และสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจากบริษัท สิริ โปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด และพวก ซึ่งมีรายละเอียดของรายการดังกล่าว ดังนี้

             1. ให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระเงินเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดในบริษัท สิริเจริญวัฒนา จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทดังกล่าว ในราคาซื้อหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000,000 บาท

            2. ให้บริษัทฯ ซื้อที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานีบริการทั้งสองแห่ง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 78.6 ตารางวา ดังกล่าวข้างต้นพร้อมสิ่งปลูกสร้างในราคาไม่เกิน 280,000,000 บาท

            แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินกู้จากธนาคารและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

 Source :  หนังสือพิมพ์ทันหุ้น

นส. นาทฤดี  จงสมัคร   5220224127

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: