ลุ้น’เดมโก้’ลงทุนธุรกิจพลังงาน

26 06 2011
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ถือหุ้นเดมโก้ ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้พร้อมเพรียง  กรณีทุ่ม 1,300 ล้านบาท ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังลม เผยประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นไม่ควรอนุมัติ เหตุโครงสร้างการลงทุนเสี่ยง
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ออกข่าวเตือนผู้ถือหุ้นบริษัท เดมโก้ จำกัด(มหาชน)(บมจ.) (DEMCO) ให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังลม ในวันที่ 27 มิถุนายนนี้   ขณะที่บมจ.หลักทรัพย์เอเชีย พลัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ(พล.อ.เธียร ชนไมตรี)เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติให้เข้าลงทุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำกัด (อีโคลัส) มูลค่า 1,300 ล้านบาท
          รวมทั้งการทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (วินด์ เอนเนอร์ยี่) ซึ่งถือหุ้นทั้งหมด ในอีโอลัส เนื่องจากโครงสร้างการลงทุนเป็นโครงสร้างที่มีความเสี่ยงในลักษณะที่ลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อีโอลัสฯ ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน หรือโฮลดิ้ง คัมปะนี  ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นผู้ดำเนินการผลิตโดยตรงในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (ห้วยบง) และถึงแม้ราคาตลาดยุติธรรมใกล้เคียงกับราคาเสนอขายแต่มีข้อจำกัดที่เดมโก้ ไม่สามารถให้ข้อมูลราคาหรือผลตอบแทนเปรียบเทียบของผู้ร่วมลงทุนรายอื่นได้ เว้นแต่ข้อเสนอและเงื่อนไขในสัญญาร่วมลงทุนจะได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เสนอโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
                     อนึ่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการเดมโก้ มีมติอนุมัติการลงทุนในอีโอลัส โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 35.13 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 37 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,300  ล้านบาท โดยเดมโก้ จะทยอยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 8 จนถึงร้อยละ 27 ในอีโอลัส โดยภายหลังการเข้าลงทุนเดมโก้ จะถือหุ้นประมาณ 27%และวินด์ เอนเนอร์ยี่ จะถือหุ้นอีโอลัส  73% ของหุ้นทั้งหมดของอีโอลัส
            นอกจากนี้คณะกรรมการเดมโก้ ยังมีมติอนุมัติให้บริษัททำสัญญาจองซื้อหุ้นกับอีโอลัสและสัญญาร่วมทุนกับวินด์ เอนเนอร์ยี่ โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทนคิดเป็น 66.02%  และเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันเนื่องจากนายประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการของเดมโก้ เป็นกรรมการในวินด์ เอนเนอร์ยี่ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  100 % ในอีโอลัส(สัดส่วนก่อนเดมโก้ เข้าถือหุ้น)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 10:31 น.

 

 

 

วิเคราะห์ข่าว :

                การที่บริษัทเดมโก้ตัดสินใจที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกนับเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีอนาคตที่ดีและน่าจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้ แต่การที่บริษัทจะลงทุนในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนรองลงมาไม่มีอำนาจตัดสินใจการลงทุน และเป็นการลงทุนในบริษัท โฮลดิ้ง คัมปะนี เป็นการลงทุนที่ไม่ส่งผลดีต่อบริษัท โดยเฉพาะการที่ต้องลงทุนด้วยเงินระดับพันล้านบาท เพราะบริษัทไม่ได้เข้าถึงระดับการผลิต และการควบคุมในอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกได้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงมาก แต่ถ้าสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขให้สามารถควบคุมกิจการได้ ก็จะถือเป็นการลงทุนที่ดีของบริษัท

 นาย พัชระ   มีสัจจี 5220224013

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: