เหมราชฯ เปิดตัวโลจิสติกส์พาร์ค รองรับธุรกิจบริการคลัง/ศูนย์กระจายสินค้า

26 06 2011

Summary:

            เหมราชเปิดตัวโลจิสติกส์พาร์ค 1 ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ดและท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง เพื่อรองรับธุรกิจด้านให้บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าคุณภาพสูงของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการช่วงต้นปี 2555

Analysis:

เนื่องจากธุรกิจของเหมราชเป็นธุรกิจประเภทโลจิสติกส์ ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจนี้ก็คือ ทำเลที่ตั้งและขีดความสามารถในการให้บริการ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงทำเลที่ตั้งที่อยู่ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มเหมราชและอีสเทิร์นซีบอร์ดซึ่งถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความสำคัญในภาคตะวันออก รวมไปถึงท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังซึ่งถือได้ว่าเป็นท่าเรือระดับ world class จึงมองว่าที่ตั้งของเหมราชโลจิสติกส์พาร์คเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่ดีมาก

สำหรับการให้บริการของเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 จะรองรับธุรกิจทั้งด้านให้บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า อีกทั้งยังมีบริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์จากญี่ปุ่นเข้ามาซื้อที่ดินถึง 40% เพื่อสร้างคลังสินค้าและอาคารบริการโลจิสติกส์แห่งใหม่ในประเทศไทย ทำให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้ผลิตเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

ดังนั้นทั้ง 2 ปัจจัยถือเป็นจุดเด่นและจุดแข็งของเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 ที่จะทำให้บริษัทสามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ดี มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้าและผู้ผลิตในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างทั่วถึง และมีความพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประชาคมอาเซียนในอนาคตอีกด้วย

Strategy: Offensive

Source: ฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน

 Appendix:

เหมราช เปิดตัวโลจิสติกส์พาร์ค 1 ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 331 สายใหม่ ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ ครอบคลุมพื้นที่ 280 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ให้บริการกว่า 220 ไร่ มีพื้นที่คลังสินค้าให้เช่ารวม 129,000ตร.ม.รองรับธุรกิจด้านให้บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าคุณภาพสูงของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประเดิมขายที่ดิน 85 ไร่ หรือ 40% ของพื้นที่กับลูกค้ารายแรก ไฮเทค นิทซู

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวการลงทุนครั้งใหม่ ขยายธุรกิจต่อเนื่อง โดยการเปิดตัวเหมราช โลจิสติกส์ พาร์ค 1 ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และคลังสินค้าคุณภาพสูง บนทางหลวงหมายเลข 331 (สายใหม่) จังหวัดชลบุรี โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 280 ไร่ นับเป็นทำเลชั้นเยี่ยม ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ดและท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง โดยห่างจากท่าเรือฯ เพียง 20 กิโลเมตร

เหมราช โลจิสติกส์ พาร์ค 1 ให้บริการคลังสินค้าให้เช่า ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 7,000 – 25,000 ตารางเมตร ความสูงอาคาร 9 เมตร รองรับการโอนถ่ายสินค้าได้ทั้งจากรถตู้คอนเทนเนอร์ และจากรถบรรทุก พื้นอาคารถูกออกแบบให้รับน้ำหนักสูง ปลอดภัยและคล่องตัวสูงสุดในการเคลื่อนย้ายรถยกอาคารล็อตแรกจะพร้อมให้บริการช่วงต้นปี 2555 ตลาดเป้าหมายมุ่งไปที่กลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ก่อสร้าง และอื่นๆ โดยเหมราชฯ มีลูกค้าอุตสาหกรรมกว่า 650 ราย และความสำเร็จจากธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าเป็นพื้นฐาน ในขณะนี้มีลูกค้าหลายรายให้ความสนใจในโลจิสติกส์ พาร์ค ของเหมราชฯ อย่างมาก โดยในวันนี้เหมราชฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินถึง 40% ในเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 กับ ลูกค้ารายแรก บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์จากญี่ปุ่น โดยไฮเทค นิทซูจะใช้ที่ดิน 85 ไร่ที่ซื้อไปนี้ในการสร้างคลังสินค้าและอาคารบริการโลจิสติกส์แห่งใหม่ในประเทศไทย ด้วยเชื่อมั่นว่าทำเลยุทธศาสตร์ของเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 จะทำให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างทั่วถึง

นายเดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยทำเลที่ตั้งระหว่างแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 จะสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ผลิตที่กำลังมองหาบริการด้านโลจิสติกส์ และคลังสินค้าที่อยู่นอกโรงงานผลิต โดยเอาท์ซอร์สให้บริษัทโลจิสติกส์ช่วยดูแลด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นบริการที่เฉพาะเจาะจงและสลับซับซ้อนมากขึ้น

เหมราชฯเล็งเห็น ถึงศักยภาพในการพัฒนาโลจิสติกส์พาร์คที่สามารถให้บริการทุกด้านตามความต้องการของลูกค้าได้ การที่บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) ซื้อที่ดิน 85 ไร่ใน เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 เป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของพื้นที่บริการดังกล่าว และเป็นจุดแข็งของเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 นอกจากโครงการแรกนี้แล้ว เหมราชฯยังอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 2 ซึ่งจะตั้งอยู่ในนิคมฯเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ และลูกค้าอื่นๆในนิคมฯของเหมราชฯ

นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชฯ กล่าวว่า “เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 จะให้บริการคลังสินค้าให้เช่าขนาดตั้งแต่ 7,000 – 25,000 ตารางเมตร บนพื้นที่รวม 129,000 ตรม ทั้งในเขตปลอดอากร และเขตทั่วไป นอกจากทำเลที่เป็นจุดเด่นแล้ว จุดขายของเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 ยังอยู่ที่การออกแบบของอาคารที่เตรียมพื้นที่ขนถ่ายสินค้าไว้รองรับได้ทั้งรถบรรทุกและรถตู้คอนเทนเนอร์ นอกจากนี้ พื้นของอาคารซึ่งรับน้ำหนักได้ถึง 5 ตันต่อตารางเมตร รวมถึงพื้นผิวของอาคารได้ถูกออกแบบให้สามารถรับแรงบดของรถยกได้สูงสุด และได้กำหนดให้พื้นผิวที่เรียบเป็นพิเศษได้ระดับเสมอกัน ให้ความปลอดภัยสูงสุดขณะรถยกปฏิบัติงานจัดเก็บและยกสินค้าอีกด้วย

เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 ได้เริ่มก่อสร้างใน ไตรมาส 2 ของปีนี้ และพร้อมให้เช่าอาคารตั้งแต่ต้นปี 2555 ด้วยทำเลและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เราเชื่อว่าเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 จะเป็นพื้นที่บริการที่มีศักยภาพสูงในตลาดโลจิสติกส์ ปัจจุบันมีลูกค้าของเหมราชฯหลายรายแสดงความสนใจใช้บริการของเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 แล้ว”

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยเป็นบริษัทร่วมทุน 50/50 เปอร์เซ็นต์ ระหว่าง บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท และ บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส ญี่ปุ่น เริ่มต้นจากมีคลังสินค้าขนาด 4,875 ตารางเมตรเพียงหลังเดียว บนเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ในเขตส่งออกของนิคมอุตสาหกรรม ไฮเทค ให้บริการลูกค้าเพียงรายเดียว มีรายได้เริ่มต้นเพียง 1.29 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯได้คืบหน้าเชิงกลยุทธ์ไปยังแหลมฉบัง ในช่วงวิกฤตการณ์เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นระยะแรกๆที่อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ถือกำเนิดขึ้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์

ปัจจุบัน ไฮเทค นิทซู ให้บริการลูกค้า 390 บริษัท มียอดขายกว่า 1.2 พันล้านบาทต่อปี วันนี้ นับเป็นการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญของ ไฮเทค นิทซู อีกครั้งหนึ่ง โดยการเซ็นต์สัญญาชื้อที่ดิน 85 ไร่ ในเหมราช โลจิสติกส์พาร์ค 1 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นฐานอันทรงคุณค่าของบริษัทฯในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด ด้วยเงินลงทุนกว่า 800 ล้านบาท เพื่อพัฒนาการให้บริการโดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดสรรการให้บริการการขนส่ง ของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558”

นายฮิโรยูกิ อาริกาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบัน ทำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งเรามองข้ามไม่ได้ตั้งแต่วันแรก ด้วยทำเลของเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เรามั่นใจว่าไฮเทค นิทซู จะสามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ดี และคุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้าและผู้ผลิตในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด บริการของ ไฮเทค นิทซู ครอบคลุม บริการด้านคลังสินค้าพื้นที่รวมทั้งสิ้น 50,000 ตารางเมตร บริการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการลำเลียงและจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ บริการด้านการพิธีการจัดส่งสินค้า และ ศุลกากร การก่อสร้างศูนย์บริการโลจิสติกส์แหลมฉบัง ซึ่งถือว่าเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไฮเทค นิทซู จะเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2554 นี้ และมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมให้บริการได้ต้นปี 2555”

วรรณธนี นวลมาก 5220224112

 

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: