เทสโก้ โลตัสจับมือยูนิลีเวอร์เดินหน้าเป็นผู้นำบริโภคสีเขียว

30 06 2011

Summary:

เทสโก้ โลตัส และยูนิลีเวอร์ ร่วมเปิดโครงการ “ลดโลกร้อน ร่วมใจบริโภคสีเขียว” มีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ การผลิตจนถึงการใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมของโลกให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

 Analysis:

                จากการที่เทสโก้ โลตัส และยูนิลีเวอร์ ได้ประกาศพันธกิจ (Mission) ร่วมกันอย่างชัดเจนที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซพิษจากการดำเนินธุรกิจ โดยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น โดยกลยุทธ์ที่เทสโก้ โลตัส และยูนิลีเวอร์ได้ใช้ในการทำธุรกิจในครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ (Defensive) ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Research & Development) ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถลดปริมาณการใช้และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ให้น้อยลง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม อีกทั้งยังสามารถที่จะลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ ซึ่งแสดงถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกันกับผู้บริโภค จึงเป็นจุดดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญและใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากขึ้น

Strategy: Defensive

Source: ฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011

Appendix:

สองยักษ์ใหญ่วงการอุปโภคบริโภค เทสโก้ โลตัสและยูนิลีเวอร์ พร้อมใจเปิดโครงการ “ลดโลกร้อน ร่วมใจบริโภคสีเขียว” เพื่อเชิญชวนคนไทยมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนกับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาช่วยประหยัดผู้ใช้ ลดการทำร้ายสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ให้น้อยลง ใช้น้ำในการซักล้างน้อยลง ลดการใช้หีบห่อลง ช่วยให้ครอบครัวประหยัดมากขึ้นและส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ชี้การใช้ผลิตภัณฑ์แบบเข้มข้นและแบบน้ำช่วยลดปริมาณการใช้ลงได้กว่าครึ่ง ส่งผลดีต่อทรัพยากรและการปล่อยก๊าซคาร์บอน

 มร.คริสต๊อป เอชีวาร์ ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์-สินค้าบริโภค และ มร.ปีเตอร์ ฟิลมอน แอนโทนี เดกเกอร์ รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาลูกค้ากลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย ยืนยันเจตนารมณ์จะทำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นตลอดไป

เมื่อเร็วๆ นี้ เทสโก้ โลตัสและบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว “โครงการลดโลกร้อน ร่วมใจบริโภคสีเขียว” โดยมี คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อม มร.คริสต๊อป เอชีวาร์ ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์-สินค้าบริโภค เปิดเผยว่า “เทสโก้ โลตัส มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยเราได้ประกาศพันธกิจคาร์บอน 2020 Mission ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งงานในวันนี้ ถือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเทสโก้ โลตัสและยูนิลีเวอร์ ซึ่งเป็นคู่ค้ารายสำคัญที่มีปรัชญาสอดคล้องกับเราในการส่งเสริมให้คนไทยบริโภคสีเขียว พร้อมช่วยกันจรรโลงให้สังคมและสิ่งแวดล้อมของเราดียิ่งขึ้น”

“ก่อนหน้านี้ เทสโก้ โลตัสได้ให้ความสำคัญกับการบริโภคสีเขียวของลูกค้าที่มีมากกว่า 35 ล้านคนต่อเดือนทั่วประเทศ โดยลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีมากกว่า 300 รายการในสโตร์ของเราก็จะได้รับกรีนพอยต์ ซึ่งก็คือแต้มคลับการ์ดที่มอบให้กับลูกค้าจากการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้าน มร. ปีเตอร์ ฟิลมอน แอนโทนี เดกเกอร์ รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาลูกค้ากลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย ได้เชิญชวนให้คนไทยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

“ยูนิลีเวอร์ได้ทุ่มเทความใส่ใจให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคใช้ในปริมาณที่น้อยลง ใช้หีบห่อน้อยลงเพื่อส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหากทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามนี้และร่วมกันทำให้มากขึ้น เราก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาโลกของเราให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นพร้อมไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้สูงสุด”

สำหรับผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ปริมาณน้อยลงและลดปริมาณหีบห่อลงมีอาทิ ผงซักฟอกบรีสเอกเซลและโอโม พลัสสูตรเข้มข้น ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่ใช้ปริมาณน้อยลง หรือบรีส เอกเซลสูตรน้ำ ที่ยังคงสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคอย่างเต็มที่แต่ช่วยลดบรรจุภัณฑ์ลงด้วยการใช้แบบเติมหรือรีฟิล การเป็นผู้นำนวัตกรรมน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ทน้ำเดียวมาเป็นทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริโภค ก็ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำในครัวเรือนลงกว่าเดิมและเมื่อรวมทุกครัวเรือนเข้ามาก็เป็นการช่วยประหยัดน้ำได้ในปริมาณมาก

คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวแสดงความยินดีต่อการร่วมมือของสององค์กรพร้อมเชิญชวนให้องค์กรอื่นมีเจตนารมณ์ที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ “เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราทุกคน ดังนั้นผมจึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องคนไทยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอยากให้ทุกองค์กรมีนโยบายและการดำเนินการเพื่อโลกของเราเช่นเดียวกับเทสโก้ โลตัสและยูนิลีเวอร์”

กิจกรรม “โครงการลดโลกร้อน ร่วมใจบริโภคสีเขียว” จัดขึ้นที่เทสโก้ โลตัส สาขารามอินทรา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2554นี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยมือของเราและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้อยลง ลดการใช้หีบห่อลงเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนลงทั้งกระบวนการนับตั้งแต่การผลิตจนถึงการใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมของโลกให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

วรรณธนี นวลมาก 5220224112

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: