โอกิลวี่วัน’ เกาะเทรนด์ผู้บริโภค ส่งเครื่องมือใหม่รับการทำตลาดดิจิตอล

2 07 2011

Strategy: กลยุทธ์เชิงรับ (Defensive)          2.3 “CRM”

ชื่อ – นามสกุล:       นางสาวมณฑา  มากมี                            รหัส :      5220224154

Issue 1   :                       “โอกิลวี่วัน’ เกาะเทรนด์ผู้บริโภค ส่งเครื่องมือใหม่รับการทำตลาดดิจิตอล”

Date :                      Week 4 July1’2011

 Industry :              ธุรกิจประเภทดูแลงานด้านโฆษณา

 Strategy :             กลยุทธ์เชิง(Defensive)  2.3 “CRM” (Customer Relation Management)      

Competitor :         บริษัทงานด้านโฆษณาทั่วไป 

ประเด็นข่าว :         โอกิลวี่วัน เวิลด์วายด์” เห็นเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สร้างเครื่องมือใหม่ที่ชื่อว่า “ปลดล็อคมูลค่าสูงสุดในตัวลูกค้า” (Unlocking Full Customer Value) ช่วยเจ้าของสินค้าค้นหาช่องทางใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โชว์ผลงานที่สำเร็จจากเครื่องมือใหม่ อย่าง แคมเปญ Happiness of Caring ของแอลพีเอ็น หรือแคมเปญ Pond’s Flawless White ของพอนด์ ชี้เทรนด์การใช้สื่อดิจิตอลมีสัดส่วนเป็น 60% ขณะที่ CRM เหลือเพียง 40%       

 Advantage:            ในงานด้านโฆษณาการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยมองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักเพื่อที่จะสามารถสร้างโอกาสและดึงมูลค่าสูงสุดในตัวลูกค้าออกมาให้ได้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคส่วนมากบริโภคข้อมูลและข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้นทำให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้มีอิทธิพลต่อคนอื่น จากเดิมที่แบรนด์หรือเจ้าของสินค้าจะเป็นผู้ให้และควบคุมข้อมูล แต่ปัจจุบันผู้บริโภคกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงทั้งในด้านการแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการหรือแบรนด์ โดยเน้นการสร้างสรรค์และประสิทธิภาพ

Analysis :               การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกนั้นเป็นการมุ่งดำเนินงานทางCRM(Customer Relation Management) ซึ่งเครื่องมือใหม่ที่ชื่อว่า “ปลดล็อคมูลค่าสูงสุดในตัวลูกค้า” (Unlocking Full Customer Value) โดยสร้างโอกาสและดึงมูลค่าสูงสุดในตัวลูกค้าออกมาช่วยให้เจ้าของสินค้าค้นหาว่ามีช่องทางใหม่ๆ หรือช่องทางใดบ้างที่จะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดีึ่งการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นตัวที่รวดเร็ว เป็นการให้ และรับข้อมูล โดยที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแสดงตัวตนของตัวเอง และฉลาดในการเลือกรับสิ่งมีคุณค่าของตัวเองทำให้เน้นความเป็นCRM ของบริษัทมากขึ้น      

Rating  :                 P1 = Positive  

 โอกิลวี่วัน’ เกาะเทรนด์ผู้บริโภค ส่งเครื่องมือใหม่รับการทำตลาดดิจิตอล

 “โอกิลวี่วัน เวิลด์วายด์” เห็นเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สร้างเครื่องมือใหม่ที่ชื่อว่า “ปลดล็อคมูลค่าสูงสุดในตัวลูกค้า” (Unlocking Full Customer Value) ช่วยเจ้าของสินค้าค้นหาช่องทางใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โชว์ผลงานที่สำเร็จจากเครื่องมือใหม่ อย่าง แคมเปญ Happiness of Caring ของแอลพีเอ็น หรือแคมเปญ Pond’s Flawless White ของพอนด์ ชี้เทรนด์การใช้สื่อดิจิตอลมีสัดส่วนเป็น 60% ขณะที่ CRM เหลือเพียง 40%       
       มัวรีน ตัน การ์ลิงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกิลวี่วัน เวิลด์วายด์ กรุงเทพฯ กล่าวว่า การจะประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจวันนี้มีความท้าทายสูง เพราะไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ 10 ปีก่อนที่ผู้บริโภคเป็นเพียงผู้รับข้อมูลข่าวสาร       
       แต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคเป็นผู้ควบคุมเนื้อหาข้อมูลและข่าวสารมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้บริโภคใช้เวลากับการเล่นอินเตอร์เน็ตมากขึ้นจากเดิมแค่ 3-4 ชั่วโมง แต่ปัจจุบันเป็น 8 ชั่วโมงทำให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้มีอิทธิพลต่อคนอื่น จากเดิมที่แบรนด์หรือเจ้าของสินค้าจะเป็นผู้ให้และควบคุมข้อมูล แต่ปัจจุบันผู้บริโภคกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงทั้งในด้านการแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการหรือแบรนด์       
       ดังนั้น ทุกครั้งโอกิลวี่จะบอกกับลูกค้าให้ดูพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อน ซึ่งเครื่องมือใหม่ที่ชื่อว่า “ปลดล็อคมูลค่าสูงสุดในตัวลูกค้า” (Unlocking Full Customer Value) เป็นเครื่องมือใหม่ล่าสุดของโอกิลวี่ที่จะช่วยให้เจ้าของสินค้าค้นหาว่ามีช่องทางใหม่ๆ หรือช่องทางใดบ้างที่จะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดี       
        โดยเครื่องมือนี้จะช่วยให้เห็นได้ว่าในแต่ละนาทีของชีวิตผู้บริโภค พวกเขามีโอกาสใช้สื่อหรือเข้าถึงสื่อใดบ้าง ซึ่งจะสร้างประสบการณ์หรือความประทับใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ       
        ดังนั้น เจ้าของสินค้าจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดกิจกรรมที่จะทำให้ผู้บริโภคได้ใกล้ชิด และมีประสบการณ์ที่ดีกับสินค้าและบริการของตน เพื่อที่ผู้บริโภคนั้จะได้กลายเป็นกระบอกเสียงที่เผยแพร่ข้อมูล ประสบการณ์หรือความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับแบรนด์หรือสินค้าหรือบริการเหล่านั้นต่อไป       
        นอกจากนี้ กระบวนการนี้ยังจะสร้างพลังในการสื่อสารและให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะสำหรับคนที่อยู่ในเครือค่ายเพื่อนฝูงของผู้บริโภคนั้นๆ       
               “ปัจจุบันการใช้อินเตอร์เน็ตและการใช้สื่อดิจิตอลเป็นเรื่องง่าย ใครๆ ก็ใช้ทั่วไป การจะสร้างความสำเร็จในโลกดิจิตอลจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าถึงสื่อดิจิตอลหรือไม่ แต่เป๊นเรื่องของไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และเนื้อหาข้อมูลที่โดนใจผู้บริโภค เราต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้สื่อเหล่านี้ และกำหนดกลยุทธ์ที่จะทำให้เรามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค กลยุทธ์และกิจกรรมที่เราทำจะต้องมีความโดดเด่นใน 2 ด้านพร้อมกัน คือ การสร้างสรรค์และประสิทธิภาพ จึงจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ในยุคนี้ ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าโอกิลวี่วันเข้าใจ เข้าถึง และสร้างความสำเร็จได้จริง”       
        ตัวอย่างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้เครื่องมือใหม่ที่ชื่อว่า “ปลดล็อคมูลค่าสูงสุดในตัวลูกค้า” เช่น แคมเปญ Happiness of Caring ที่โอกิลวี่วันจัดทำให้สำหรับแอลพีเอ็น ซึ่งแคมเปญดังกล่าวทำให้เกิดพลังแห่งการแบ่งปันจากลูกค้ากลุ่มเพื่อนถึง 98% หรือแคมเปญ Pond’s Flawless White ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเช่นกัน       
        นอกจากนี้ แคมเปญการสื่อสารบนสื่อดิจิตอลสำหรับเนส์เล่แบรนด์นมตราหนี้จากเดิมที่มีสมาชิกแค่ 5,000 คน ปัจจุบันยอดสมาชิกก็เพิ่มขึ้นเป็น 50,000 คน และยังได้รับรางวัล Best Digital Communication ในประเทศไทยประจำปี 2554 ซึ่งเป็นรางวัลการสื่อสารยอดเยี่ยมภายในองค์กรของเนสท์เล่ด้วย       
       อย่างไรก็ดี ปัจจุบันลูกค้าหันมาใช้การทำตลาดด้านดิจิตอลมากถึง 60% ขณะที่ CRM เหลือเพียง 40%

โดย ผู้จัดการ360o รายสัปดาห์ >> การตลาด<< 30 มิถุนายน 2554

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: