Issue 1 : ซีพี​เอฟปลูกป่าชาย​เลนต่อ​เนื่องจับมือ ม.ราม ขยายป่า 100 ​ไร่

8 07 2011

ชื่อ – นามสกุล :     จักรวาล คุณาวนิชย์                                 รหัส :     5220224209

Issue 1    :               ซีพี​เอฟปลูกป่าชาย​เลนต่อ​เนื่องจับมือ ม.ราม ขยายป่า 100 ​ไร่

………………………………………………………………………………………………

 

Industry :              ธุรกิจอาหาร

 

Strategy :               กลยุทธ์เชิงรับ ทำกิจกรรม CSR

 

Competitor :         สหฟาร์ม,เบต้าโกร

ประเด็นข่าว :   บริษัท ​เจริญ​โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ​หรือซีพี​เอฟ ได้ดำเนินโครงการ”ซีพี​เอฟ ชวนคน​ไทย…ปลูกป่าชาย​เลน” อย่างต่อ​เนื่อง ​โดยมีจุดประสงค์​เพื่อมอบ​ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนป่า พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่ง​แวดล้อม​ให้​แก่​เยาวชน ล่าสุด​ได้ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่ง​แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ​แหง ดำ​เนิน​การปลูกป่าชาย​เลน ​ในพื้นที่ปากคลองหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบางสระ​เก้า อำ​เภอ​แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ​ซึ่ง​เป็นผืนป่าที่มี​การปลูกอย่างต่อ​เนื่อง​เป็นปีที่ 4 สามารถ​เพิ่มพื้นที่ป่าชาย​เลน​ได้​แล้วรวม 100 ​ไร่

Advantage :           ปัญหาโลกร้อนและทรัพยากรป่าไม้เป็นปัญหาที่สำคัญมากในปัจจุบัน การเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ในสถานการณ์ทั้งของโลกและของประเทศไทย ถ้าทำด้วยความจริงจังโดยการร่วมมือกับทุก ๆ ฝ่าย จะทำให้ปัญหาลดความรุนแรงลงไปได้

Analysis :               การทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือการทำ CSR นี้จะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท  แล้วยังช่วยให้ชุมชนเหล่านั้นรู้จักบริษัทดีมากยิ่งขึ้น พนักงานในองค์กรก็จะมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรที่คำนึงถึงสังคม ไม่ได้คิดถึงแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว

 

Rating  :                 P1 = positive

ซีพีเอฟปลูกป่าชายเลนต่อเนื่องจับมือ ม.ราม ขยายป่า 100 ไร่

 จากหนังสือพิมพ์บ้าน​เมือง — พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554

นายรณชัย ​โตอนันต์ รองกรรม​การ​ผู้จัด​การอาวุ​โส บริษัท ​เจริญ​โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ​หรือซีพี​เอฟ ​ในฐานะประธานคณะ​ทำงานด้าน​ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กลุ่มธุรกิจ​เกษตรอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ ​เปิด​เผยว่า บริษัท​ได้ดำ​เนิน​โครง​การ “ซีพี​เอฟ ชวนคน​ไทย…ปลูกป่าชาย​เลน” อย่างต่อ​เนื่อง ​โดยมีจุดประสงค์​เพื่อมอบ​ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนป่า พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่ง​แวดล้อม​ให้​แก่​เยาวชน ล่าสุด​ได้ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่ง​แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ​แหง ดำ​เนิน​การปลูกป่าชาย​เลน ​ในพื้นที่ปากคลองหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบางสระ​เก้า อำ​เภอ​แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ​ซึ่ง​เป็นผืนป่าที่มี​การปลูกอย่างต่อ​เนื่อง​เป็นปีที่ 4 สามารถ​เพิ่มพื้นที่ป่าชาย​เลน​ได้​แล้วรวม 100 ​ไร่

“​การปลูกป่าชาย​เลน​เป็นหนึ่ง​ในกิจกรรมตอบ​แทนคุณ​แผ่นดิน ที่ซีพี​เอฟดำ​เนิน​การร่วมกับชุมชน องค์กรภาครัฐ-​เอกชน สถาบัน​การศึกษา ฯลฯ มาอย่างต่อ​เนื่องตั้ง​แต่ปี 2536 จาก​เดิมที่​เคยปลูก​ในหลายพื้นที่ ต่อมามี​การกำหนดหลัก​เกณฑ์​การ​ให้​การสนับสนุน​การปลูกป่าชาย​เลน​ใหม่ ​โดย​เน้น​การปลูกป่าที่​เป็น​โครง​การต่อ​เนื่อง​ในป่าพื้นที่​เดียวกัน ภาย​ใต้ระยะ​เวลา 5-10 ปี ​เพื่อ​ให้​เกิดผืนป่าชาย​เลนที่มี​ความอุดมสมบูรณ์ รวม​ถึง​การสร้างศักยภาพ​ความ​เข้ม​แข็ง​ให้กับชุมชน ​เพื่อยังประ​โยชน์​ใน​การอนุรักษ์ผืนป่า​ให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน” นายรณขัย กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่ง​แวดล้อม อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ง​แวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำ​แหง กล่าวว่า ภาควิชาฯ ​ได้ดำ​เนิน​โครง​การปลูกป่า​ทั้งป่าบก​และป่าชาย​เลนมากว่า 10 ปี​แล้ว ​โดยมี​เป้าหมายต้อง​การปลูกจิตสำนึกด้านอนุรักษ์สิ่ง​แวดล้อม​ให้กับนัก ศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่​เพิ่ง​เข้ามา​ใหม่ ​แม้​การปลูกป่าชาย​เลน​ในช่วงปี​แรกๆ จะประสบปัญหามาก​เพราะ​ไม่มีประสบ​การณ์ ​ทั้ง​เรื่องวิธีปลูก ​เรื่องพื้นที่ที่จะปลูก ฯลฯ ​แต่นักศึกษา​ก็มี​ความพยายาม ศึกษา​เรียนรู้ ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ​ทำ​ให้ทุกวันนี้​เกิดประสิทธิภาพ​ใน​การปลูกป่า​ให้รอด​ให้​เติบ​โต​ได้ดี ขึ้นมาก ขณะ​เดียวกัน​ก็นับ​เป็น​เรื่องน่ายินดีที่มีภาค​เอกชนอย่างซีพี​เอฟ​เห็น​ ความสำคัญของ​การปลูกป่าอย่างจริงจัง ​และ​เข้ามา สนับสนุนอย่างต่อ​เนื่อง

ส่วนนายสมนึก สุขสมัย นายก อบต.บางสระ​เก้า ​เปิด​เผยว่า ชาวชุมชนบางสระ​เก้าสัมผัส​ได้​ถึง​ความ​เอาจริง​เอาจัง​และตั้ง​ใจ​ใน​การ อนุรักษ์ป่าชาย​เลนของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ​ทำ​ให้ทุกคนที่นี่​เกิด​ความรู้สึกมีส่วนร่วม​และพร้อมจะปกป้องผืนป่า​ให้​ เติบ​โตอย่างยั่งยืนต่อ​ไป ​ในฐานะคน​ในพื้นที่​จึงถือ​เป็นหน้าที่หลักที่จะต้องดู​แลรักษา​และซ่อม​ แซมป่า​เมื่อมี​โอกาส ​ให้สมกับ​ความปรารถนาดีของทุกภาคส่วนที่มาปลูกป่า​ในชุมชน​แห่งนี้ ​เพื่อช่วยลดภาวะ​โลกร้อน​ให้​ได้มากที่สุด​เท่าที่จะ​ทำ​ได้

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: