กสท ลุยบรอดแบนด์เจาะกลุ่มครัวเรือน ตั้งเป้าสิ้นปีโกย8พันล้าน

9 07 2011

กสท เดินหน้าวาระบรอดแบนด์แห่งชาติ หวังเข้าถึงผู้ใช้ครัวเรือน ชูจุดแข็งระบบสัญญาณเสถียร มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย หลังขยายช่องสัญญาณแบนด์วิดท์รองรับผู้ใช้เพิ่ม  เชื่อเข้าถึงผู้ใช้ครัวเรือนอีก 40% ตั้งเป้าสิ้นปีโตอีก 8 พันล้านบาท

นายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า  ที่ผ่านมา กสท ได้ใช้งบประมาณในการลงทุนเพื่อปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือบรอดแบนด์ไปราว 3 พันล้านบาท เพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดย กสท ตั้งเป้าขยายพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายภายใต้แบรนด์แคทไวไฟ (CAT WiFi) ให้ได้ 2 หมื่นจุดในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และตั้งเป้าว่าภายใน 3 ปี จะสามารถขยายพื้นที่ให้บริการเป็น 8 หมื่นจุดทั่วประเทศเพื่อตอบสนองนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 80% ภายใน 5 ปี

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กสท มีรายได้จากกลุ่มบรอดแบนด์ 4 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่มบริการวงจรสื่อสารข้อมูล มีรายได้ 5,560 ล้านบาท กลุ่มบริการอินเทอร์เน็ต 1,220 ล้านบาท กลุ่มบริการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีรายได้ 111 ล้านบาท และกลุ่มบริการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 189 ล้านบาท ซึ่งมีลูกค้าทั้งหมด 20,000 หมื่นราย แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กร 5 พันราย และลูกค้าทั่วไปอีก 1.5 หมื่นราย

ปัจจุบันผู้ให้บริการบรอดแบนด์ จะเน้นกลยุทธ์การตลาดด้านโปรโมชั่นราคา แต่สำหรับกสท แล้วจะเน้นคุณภาพบริการระบบสัญญาณที่มีความเสถียรภาพกว่าตลอดจนสามารถให้บริการครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึง และยังนำเสนอรูปแบบบริการในราคาที่ลูกค้าพอใจจึงเชื่อว่าจะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มขึ้น” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าว

ธุรกิจบรอดแบนด์เป็นกลุ่มที่สร้างรายได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของ กสท คือ 7 พันล้านบาท ที่ โดยกสท มีลูกค้า 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา  สถาบันการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น และกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ

 

วิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจ

            จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากสท.นั้นเน้นกลยุทธ์การตลาดด้านคุณภาพบริการระบบสัญญาณที่มีความเสถียรภาพกว่าตลอดจนสามารถให้บริการครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึง ขณะที่ผู้ให้บริการบรอดแบนด์อื่นในตลาด จะเน้นกลยุทธ์การตลาดด้านโปรโมชั่นราคา นอกจากนี้ กสท.ยังนำเสนอรูปแบบบริการในราคาที่ลูกค้าพอใจเพื่อให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มขึ้น การใช้กลยุทธ์นี้ถือเป็นการใช้กลยุทธ์เชิงรับ (Defendsive Strategies) ที่ใช้หลักการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา (R&D) ให้ มีผลิตภัณฑ์คือระบบสัญญาณที่ดีกว่าคู่แข่ง โดยไม่เลือกที่จะแข่งขันด้านราคาเหมือนคู่แข่งในตลาด

wanitta simchan

5220224063

Current Issue Week2  (Sat18-6-2011)

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: