‘ยุนิลีเวอร์’ชู 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดันยอดขาย

10 07 2011

 NAME : สุคนธ์ทิพย์ เสาวคนธ์                                          ID :  5220224187 (FLEXIBLE 18)

 

ISSUE NO. : 1                                                                      DATE ISSUE : Week 5       

 

INDUSTRY : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค               RATING : N1 = NEUTRAL

 

DATE NEWS : 1 กรกฎาคม 2554                                       SOURCE : http://www.thannews.th.com

 

TOPIC :  ‘ยุนิลีเวอร์’ชู 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดันยอดขาย

 

STRATEGY : กลยุทธ์เชิงรับ โดยใช้ CSR และการสร้างนวัตกรรม

 

ประเด็นข่าว

 

ยูนิลีเวอร์ สานต่อนโยบายบริษัทแม่ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ผลักดันยอดขายเติบโตขึ้นเท่าตัวในอีก 10 ปีข้างหน้า ทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิต การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ล่าสุดผนึกเทสโก้ โลตัส จัดโครงการลดโลกร้อน ร่วมใจบริโภคสีเขียว ให้ความรู้ผู้บริโภค
ADVANTAGE

 

กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำระดับโลก มีความมุ่งมั่นที่ยึดถือมายาวนานในแง่ความยั่งยืน โดยยูนิลีเวอร์ได้มีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านโภชนาการ สุขอนามัย และการดูแลเอาใจใส่ชีวิตส่วนตัว ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คนรู้สึกดี มีลักษณะชวนมอง และแต่งเติมชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นทุกวัน

 

 

 

ANALYSIS

 

ยูนิลีเวอร์ได้นำกลยุทธ์เชิงรับมาใช้ โดยเน้น CSR เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อผลักดันให้ยอดขายเติบโตขึ้นเท่าตัวในปี ค.ศ. 2020 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า โดยวางนโยบายหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนของทั่วทุกมุมโลกที่มีมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านคน ด้วยการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มีบทบาทในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ทั้งในเรื่องความสะอาด การรณรงค์การล้างมือ 2. การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่แม้ยอดขายจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว แต่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องน้อยลงหรือเท่าเดิม และ 3. การใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวยูนิลีเวอร์ประเทศไทยต้องการสร้างรายได้เติบโตกว่าเท่าตัวให้เร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้ทั่วโลก และไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ยูนิลีเวอร์เข้าไปรุกตลาดในภูมิภาคเอเชียด้วย และ”ยูนิลีเวอร์ มีแผนที่จะให้ข้อมูลและความรู้กับผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งได้ทุ่มความสำคัญในสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ล่าสุดทางบริษัทได้ร่วมกับเทสโก้ โลตัสจัดโครงการ”ลดโลกร้อน ร่วมใจบริโภคสีเขียว” เพื่อเชิญชวนคนไทยที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนกับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาช่วยประหยัดการใช้สินค้า ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ให้น้อยลง

COMPETITORS      P&G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATING  : P1 = POSITIVE , P2 = POWERFUL ,N1 = NEUTRAL ,N2 = NEGATIVE

 

 

 

‘ยุนิลีเวอร์’ชู3ยุทธศาสตร์หลัก ดันยอดขาย

ยูนิลีเวอร์ สานต่อนโยบายบริษัทแม่ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ผลักดันยอดขายเติบโตขึ้นเท่าตัวในอีก 10 ปีข้างหน้า ทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิต การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ล่าสุดผนึกเทสโก้ โลตัส จัดโครงการลดโลกร้อน ร่วมใจบริโภคสีเขียว ให้ความรู้ผู้บริโภค
นายปิเตอร์ ฟิลมอน แอนโทนี เดกเกอร์ รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาลูกค้ากลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า เป้าหมายของยูนิลีเวอร์ทั่วโลกต้องการที่จะผลักดันให้ยอดขายเติบโตขึ้นเท่าตัวในปี ค.ศ. 2020 หรือในปี 2563 อีก 10 ปีข้างหน้า โดยวางนโยบายหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนของทั่วทุกมุมโลกที่มีมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านคน ด้วยการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มีบทบาทในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ทั้งในเรื่องความสะอาด การรณรงค์การล้างมือ 2. การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่แม้ยอดขายจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว แต่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องน้อยลงหรือเท่าเดิม และ 3. การใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวยูนิลีเวอร์ประเทศไทยต้องการสร้างรายได้เติบโตกว่าเท่าตัวให้เร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้ทั่วโลก และไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ยูนิลีเวอร์เข้าไปรุกตลาดในภูมิภาคเอเชียด้วย
ทั้งนี้ในส่วนของนโยบายการลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทได้เริ่มต้นด้วยการใช้นวัตกรรมที่ออกแบบมาช่วยในการผลิตสินค้า รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่ลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผงซักฟอกบรีส โอโม บรีสเอกเซลสูตรน้ำ ที่ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ท ที่ใช้ปริมาณการใช้น้อยลงและลดปริมาณหีบห่อ และชาลิปตันที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นสีเขียวลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้า ซึ่งในตลาดต่างประเทศมีสินค้าหลายแบรนด์ที่เข้าสู่กระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และในอนาคตจะนำเข้ามารุกตลาดในประเทศไทยมากขึ้น
“ยูนิลีเวอร์ มีแผนที่จะให้ข้อมูลและความรู้กับผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งได้ทุ่มความสำคัญในสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคใช้ในปริมาณที่น้อยลง ใช้หีบห่อน้อยลง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งได้มีการเพิ่มการลงทุนสำหรับกระบวนการผลิตในสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ บรีสเอกเซลสูตรน้ำที่ช่วยลดบรรจุภัณฑ์ลงด้วยการใช้แบบเติมหรือรีฟิล การเป็นผู้นำนวัตกรรมน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ทน้ำเดียว เพื่อเป็นอีกทางเลือกของผู้บริโภค ที่ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำของทุกครัวเรือน”
นอกจากนี้ ล่าสุดทางบริษัทได้ร่วมกับเทสโก้ โลตัสจัดโครงการ”ลดโลกร้อน ร่วมใจบริโภคสีเขียว” เพื่อเชิญชวนคนไทยที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนกับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาช่วยประหยัดการใช้สินค้า ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ให้น้อยลง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนั้น ทางเทสโก้ โลตัสเอง ก็มีนโยบายด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนเช่นกัน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่เทสโก้ โลตัส สาขารามอินทรา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน- 11 กรกฎาคม 2554 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยมือของเราและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้อยลง ลดการใช้หีบห่อลง เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนลงทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการใช้ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมของโลกให้ดียิ่งขึ้น

 

ที่มา :  www.thannews.th.com โดย : ธุรกิจการตลาด Marketing วันที่ 1 กรกฏาคม 2554

http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73207:3-&catid=106:-marketing&Itemid=456

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: