กรุงไทยออกบัตร KTB – TU Cash Card

11 07 2011

ชื่อ – นามสกุล :      นาย กิตติพงศ์  ธารประสิทธิ์                รหัส :      5220224214

Industry :            การเงิน

Strategy   :      Offensive with Innovation

Competitor :         ธนาคารพานิชย์

ประเด็นข่าว :         ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) ได้พัฒนารูปแบบบัตรสถาบันหรือบัตร IPAC (Institute Pre ATM Card) โดยเพิ่มบริการ บัตรกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Money) เข้ากับบัตรประจำตัวนักศึกษา บุคลากร และบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม ซึ่งได้มีการนำนวัตกรรมไร้สัมผัส (Contactless Chip Card) มาให้บริการเป็นธนาคารแรก และจะเริ่มใช้ในปี 2554 นี้ ภายใต้ชื่อ KTB-TU Cash Card ซึ่งจะเริ่มกับกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นกลุ่มแรก ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ในการชำระค่าใช้จ่ายและบริการต่างๆ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายใน เช่น ข้อมูลการใช้ห้องสมุด เป็นต้น โดยการใช้งานจะเป็นการแตะบัตรที่เครื่อง EDC ตามจุดบริการต่างๆ ซึงในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 30 จุด และสามารถเติมเงินได้ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท ได้ที่สาขาของธนาคาร หรือที่ KTB Online ทาง Mobile และ ATM ว่า 7,200 เครื่องทั่วประเทศ

 

Advantage :           ส่งผลให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายผ่านบัตรจากกลุ่มลูกค้าใหม่ได้         อย่างมีประสิทธิภาพจากเดิมที่เป็นเพียงบัตรประจำตัวของนักศึกษา หรือ บุคลากรขององค์กรนั้นๆ             นอกจากนี้การดำเนินการเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้อาจจะส่งผลให้การเติบโตของการใช้บัตร และรายได้           จากการใช้บัตรมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

Analysis :              จากเดิมธนาคารกรุงไทย ได้มีการให้บริการกับลูกค้าสถาบันในรูปแบบบัตร ATM  เพียงอย่างเดียว จึงได้มีการเพิ่มมูลค่าของบัตรนั้นๆ โดยนำนวัตกรรมไร้สัมผัส (Contactless Chip Card) มาให้บริการเป็นธนาคารแรก และเพิ่มคุณประโยชน์ต่อการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ATM เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจากการวิเคราะห์ ถือได้ว่า เป็นการ Offense Strategyโดยใช้ Innovation

 

Rating  :                 P1 = Powerful

(P2 = powerful  / P1 = positive / N1 = neutral / N2 = negative)

—————————————————————————————-

กรุงไทยออกบัตร KTB – TU Cash Card

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์    วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 18:09

กรุงไทยออกบัตร KTB–TU Cash Card รวม 3 บัตรในบัตรเดียว เป็นทั้งบัตรประจำตัวนักศึกษา-เอทีเอ็ม-บัตรกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

นายอนุชิต อนุชิตานุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) เปิดเผยว่า ธนาคารได้พัฒนารูปแบบบัตรสถาบันหรือบัตร IPAC (Institute Pre ATM Card) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักศึกษาและบุคลากรในสถาบัน นอกเหนือจากเป็นบัตรประจำตัวนักศึกษา บุคลากร และบัตรกรุงไทยเอทีเอ็มแล้ว ยังได้เพิ่มบริการ บัตรกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Money) โดยนำนวัตกรรมไร้สัมผัส (Contactless Chip Card) มาให้บริการเป็นธนาคารแห่งแรก

“ในปีการศึกษา 2554 ธนาคารได้ออกบัตร IPAC ภายใต้ชื่อ KTB – TU Cash Card ให้กับนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าใช้จ่ายและค่าบริการต่างๆ ภายในสถาบัน เช่น ชำระค่าสินค้าที่ร้านสหกรณ์ ค่าสมาชิกห้องสมุด และค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของมหาวิทยาลัย สามารถใช้ข้อมูลนักศึกษาหรือบุคลากรในบัตร เพื่อการบริหารจัดการภายใน เช่น การ บันทึกข้อมูลการใช้ห้องสมุดและใช้เป็นบัตรรูดเข้า-ออกหอพักในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

การใช้บัตรในส่วนของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชำระค่าใช้จ่ายและบริการต่างๆ นั้น นักศึกษา เพียงแตะบัตรที่เครื่อง EDC ณ จุดบริการภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตรังสิต ท่าพระจันทร์ ลำปาง และพัทยา รวมทั้งสิ้น 30 จุด และสามารถเติมเงินสำรองในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ได้ที่สาขาของธนาคารภายในมหาวิทยาลัย หรือสาขาใกล้เคียง บริการ KTB online บริการ KTB Online @ Mobile  รวมทั้งเครื่องกรุงไทยเอทีเอ็ม อีกกว่า 7,200 เครื่องทั่วประเทศ

อนึ่ง ปัจจุบันธนาคารกรุงไทยมีฐานลูกค้า บัตร IPAC กว่า 100 สถาบัน จำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการกว่า 300,000 ราย โดยธนาคารตั้งเป้าขยายการให้บริการไปยังสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั่วประเทศ

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: