ทีโอเอเพ้นท์…เฟสบุคปันงบสื่อใหม่มัดใจลูกค้า

11 07 2011

ชื่อ – นามสกุล :    นางสาวบุญศิริ เกษตรศิริกุล                    รหัส :     5220224166 (Sec 1 ช่วงเช้า)

Issue 1   :               ทีโอเอเพ้นท์…เฟสบุคปันงบสื่อใหม่มัดใจลูกค้า

………………………………………………………………………………………………

 

Industry :           Painting

 

Strategy :              Offensive strategy แบบ Indirect Attack and CSR

ประเด็นข่าว :         บริษัททีโอเอ เพ้นท์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารสินค้าและตราสินค้า คือ โซเชียลมีเดียอย่างเฟสบุคและทวิตเตอร์ (www.facebook.com/toapaint) , (http://twitter.com/toapaint ) ซึ่งจากเดิมได้สื่อสารทางเวปไซต์สำหรับช่องทางสื่อสารออนไลน์อยู่แล้วอย่าง www.toagroup.com    ซึ่งในเวปไซด์ จะเป็นการโฆษณาตัวสินค้า ประโยชน์ คุณสมบัติ ซึ่งเกี่ยวกับตัวสินค้าเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน สื่อโซเชียลมีเดีย เป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตประจำวันสอดคล้องกับไลฟไสตล์ในโลกออนไลน์ดังกล่าว จึงได้เพิ่มทางเลือกดังกล่าวขึ้น แต่เป็นเพียงการสร้างแบรนด์ และเป็นการแนะนำสินค้า เทคนิค ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้งานสี เพื่อให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดกับสินค้ามากขึ้น    นอกจากนี้ยังได้ใช้สื่อดังกล่าว ในการทำ CSR อย่างเช่นการเปิดให้นักศึกษาเข้ามาทำเรื่องขอทุนเพื่อนำไปทำโครงการช่วยเหลือสังคม เหมือนที่เคยขอมากับบริษัท แต่ให้ผ่านทางสื่อนี้ ซึ่งประสบความสำเร็จในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดตัวช่องทางดังกล่าว โดยกลยุทธ์ที่สำคัญของผู้บริหาร คือไม่ได้ต้องการเป็นการเพิ่มยอดขาย แต่ต้องการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทำ CSR สร้างอิมเมจ สร้างแบรนด์เป็นหลัก

ข้อดีข้อเสีย :          ข้อดี

  1. สร้าง Image สร้าง Brand ให้เกิดกับผู้บริโภค
  2. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ทำให้เกิดยอดขายทางอ้อม
  3. ทำ CSR

วิเคราะห์ :           วิเคราะห์องค์กรว่ามีจุดแข็ง (S – Strength) ทั้งในเรื่องสินค้า ยอดขาย เงินทุน ความแข็งแกร่งทางด้านการเงินและศักยภาพในการผลิต  อย่างไรก็ตาม สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้นำเรื่องสีมีรายหลักๆอยู่ ดังนั้น มีโอกาสภายนอก (O – Opportunity) ที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยังไม่มีสินค้าทดแทนในเรื่องการตกแต่งทั้งภายในและนอกด้วยสิ่งอื่นนอกจากผลิตภัณฑ์สีได้ จึงมองว่ากลยุทธ์ที่ใช้ได้คือ องค์กรมีลักษณะเป็น SO จึงควรใช้กลยุทธ์ Offensive Strategy แต่เนื่องจากการแข่งขันไม่ได้รุนแรงนัก จึงไม่จำเป็นที่ต้องแข่งขันด้านราคาอย่างดุเดือด จึงควรใช้การโฆษณาหรือบริหารการตลาดด้วยวิธีของการสื่อสารการตลาดช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น กรณีนี้ได้ใช้โซเชียลมีเดียซึ่งมีอิทธิพลและนิยมมากในปัจจุบันมาเป็นอีกช่องทางในการสร้างแบรนด์ สร้างอิมเมจ และทำ CSR โดยเนื่องจากกลยุทธ์เหมาะกับองค์กรที่มีเงินลงทุนมาก จึงสามารถใช้วิธีการรุกได้ โดยเป็นการโจมตีไม่ใช่ทางตรงได้ (Indirect Attack & CSR)

 

แม้จะยืนยันหนักแน่นตลอดมาว่า ให้น้ำหนักความสำคัญกับการใช้สื่อกระแสหลักเป็นอันดับหนึ่ง แต่เมื่อกระแสสื่อใหม่ (New Media)

มาแรงแซงโค้งเกาะติดพฤติกรรมคนหนุ่มสาว และวัยรุ่น-วัยเริ่มต้นทำงาน ก็ทำให้ “สีทีโอเอ” ต้องหันมาเพิ่มน้ำหนักให้สื่อสมัยใหม่ เช่นเดียวกับอีกหลายบริษัท ที่เลี่ยงกระแสสื่อออนไลน์ไม่พ้น “ทีโอเอ เพ้นท์” จึงเปิดช่องทางสื่อสารผ่านเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดังอย่าง เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์ เพื่อสร้างการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมายคนหนุ่มสาว ควบคู่ไปกับการใช้สื่อหลักที่ยังคงเดินหน้าอย่างเหนียวแน่น

เฟซบุ๊คของทีโอเอ เปิดตัวไม่นานนักในชื่อ www.facebook.com/toapaint  จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ทีโอเอเปิดหน้าเฟซบุ๊คค่อนข้างช้า ในทวิตเตอร์ก็เช่นกันที่ http://twitter.com/toapaint เพราะโดยปกติใช้สื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หลักของบริษัท คือ www.toagroup.com อยู่แล้ว โดยเน้นการให้ข้อมูลบริษัท ข้อมูลสินค้า ทั้งคุณสมบัติของสินค้า และเกร็ดความรู้เรื่องการตกแต่ง การใช้สีสำหรับอาคารต่างๆ มีการแบ่งหมวดหมู่ผู้เข้ามาใช้เว็บไซต์ชัดเจน สำหรับลูกค้าทั่วไป / สำหรับสถาปนิก-มัณฑนากร / และสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย จัดกลุ่มให้เลือกตั้งแต่หน้าแรก เพื่อแบ่งสรรข้อมูลสื่อสารให้ตรงกับผู้ใช้  โดยที่ผ่านมาได้การตอบรับที่ดี และยังคงเป็นช่องทางสื่อสารสำคัญในปัจจุบัน

เว็บไซต์ของทีโอเอ เน้นให้ข้อมูลตัวโปรดักท์เป็นหลัก เน้นสาระเกี่ยวกับปัญหาการใช้ เช่น ปัญหาซึม แตก ร้าว รั่ว และยังได้จัดทำเป็นเว็บเฉพาะขึ้น เพื่อให้คนหาข้อมูลเรื่องบ้านและการทาสีบ้านเว็บ โดยลิงค์มาจากเว็บหลัก  ซึ่งทำมาหลายปีแล้ว ล่าสุดกำลังศึกษาและลองใช้โซเชียลมีเดีย หาช่องทางเชื่อมโยงให้สอดคล้องกัน เพราะกระแสโซเชียลมีเดียมาแรง สินค้า-บริการต่างๆ พากันแจ้งเกิดผ่านหน้าเว็บเพจในสื่อสังคมออนไลน์ ทีโอเอจึงหันมาเปิดหน้าเพจเฟซบุ๊คทีโอเอเพ้นท์ขึ้น โดยเพิ่งเริ่มทำอย่างจริงจังมาได้ 2 เดือนเศษ ส่วนใหญ่ก็เน้นการให้ข้อมูลทั่วๆ ไป ตามความสนใจของผู้เล่น เช่น แนะนำเทคนิคการใช้สี การออกแบบ การเลือกสีให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ หรือกลเม็ดเคล็ดลับการแก้ปัญหาต่างๆ จากการใช้สีในทุกแง่มุม

อีกกิจกรรมที่ไปกันได้ดีกับช่องทางโซเชียลมีเดีย คือการทำซีเอสอาร์ ซึ่งปกติทีโอเอ ทำซีเอสอาร์กับกลุ่มสถาบันการศึกษา และนักเรียนอาชีวะอยู่แล้ว

“จากเดิมที่มีเด็กๆ จดหมายเข้ามาขอทำค่ายอาสา ทำกิจกรรมต่างๆ ทุกปีอยู่แล้ว เราก็เลยเปิดเฟซบุ๊คเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี มีเด็กๆ เสนอโครงการผ่านช่องทางนี้มาแล้ว 50 โครงการ จากเป้าหมายที่เราตั้งไว้ปีนี้จะทำให้ครบ 84 โครงการ ก็น่าจะทำได้โดยผ่านช่องทางนี้ทั้งหมด โดยให้เด็กๆ เสนอโครงการมา จากนั้นก็คัดเลือกในหลายวิธี เช่น ทำป๊อปปูล่าร์โหวต” ผู้บริหารทีโอเอย้ำและว่า ในส่วนของมูลนิธิก็ยังคงทำผ่านช่องทางเดิม ดูเป็นรายกรณีไป

จตุภัทร์ ย้ำว่าช่องทางโซเชียลมีเดียเหล่านี้ ใช้เฉพาะการทำซีเอสอาร์ สร้างอิมเมจ สร้างแบรนด์เป็นหลัก ส่วนในเชิงธุรกิจยังไม่เน้น เพราะเข้าใจดีกว่าไม่เหมาะนัก จึงเน้นเฉพาะซีเอสอาร์ ซึ่งล่าสุดมีโปรแกรมกับกลุ่มอาชีวะ และอีกโครงการคือการประกวดคิงออฟวูด แข่งขันช่างงานไม้ จัดเป็นปีที่สองแล้ว

“เราเพิ่งเปิดไม่นาน แฟนเพจก็ยังน้อยอยู่มีคนกดไลค์ราว 300 ราย ช่องทางนี้เราใช้เพื่อสร้างแบรนด์กับฟิวเจอร์ยูสเซอร์ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีวะ ซึ่งทั่วประเทศมี 800 กว่าแห่ง เรายังเข้าไม่ถึง ส่วนใหญ่ที่เข้าถึงยังเป็นกรุงเทพฯ เฟซบุ๊คจะเป็นอีกช่องทางที่ขยายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กรุ่นใหม่ๆ เหล่านี้มาร่วมกิจกรรมกับเราได้”

จุตุภัทร์ เผยว่า ในช่องทางนิวมีเดียของทีโอเอ ต้องการเน้นคอนเซปต์ให้แตกต่าง โดยขณะนี้จะเน้นทำองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ก่อน เนื่องจากที่ผ่านมาทีโอเอทำสกู๊ปเยอะมาก มีหลากหลายชุด ชุดละไม่ต่ำกว่า 30 ตอน เป็นสปอตที่ใช้กับสื่อดั้งเดิม ทั้ง ทีวี สิ่งพิมพ์ ซึ่งสามารถนำมาจัดหมวดหมู่เพื่อรีรันได้ โดยเฉพาะกับเคเบิลทีวีซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่น่าสนใจ

“สื่อนิวมีเดีย เราเน้นให้ข้อมูลและเป็นโซลูชั่นให้คนเลือก ยอมรับว่าทำกึ่งๆ ฮาร์ดเซลส์เพราะยังต้องนำเสนอสินค้าควบคู่ไปด้วย และให้ความสำคัญจริงจังมีการจ้างทีมเอเยนซีภายนอกมาทำให้” ผู้บริหารทีโอเอ เผยและว่า ในปีนี้ได้ปันส่วนการใช้งบด้านการตลาดจากยอด 200 ล้านบาทต่อปี มาลงในสื่อใหม่ไม่น้อยกว่า 5% ผ่านทั้ง เคเบิลทีวี และแบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆ

 

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: