แม็คยีนส์” เร่งทำตลาดเพื่อไล่บี้คู่แข่ง

12 07 2011

นางสาวอรพรรณ  เศรษฐภักดี      รหัส 5220224169  Flexible18

Topic: แม็คยีนส์” เร่งทำตลาดเพื่อไล่บี้คู่แข่ง

Industry: อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ผลิตภัณฑ์แฟชั่นยีนส์)

Strategy: กลยุทธ์เชิงรุก โดยใช้กิจกรมทางการตลาด

Competitors: ลีวายส์, แรงเลอร์, ลี, ฮารา

ประเด็นข่าว: แม็คยีนส์ เร่งทำตลาดยีนส์เพื่อไล่บี้คู่แข่งทั้งมีแบรนด์ และไม่มีแบรนด์ เพื่อที่จะเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์แฟชั่นยีนส์

Advantage: แม็คยีนส์มีกลยุทธ์ที่เพิ่มและพัฒนาให้มีการเติบโตเกิดขึ้น โดยมีผู้บริหารคือ นายธนา ธีรอัจฉริยะ ได้มีการสำรวจตลาดและแวะชมร้านค้าทั่วประเทศ จากนั้นหาจุด strong point ลุยตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับแม็คยีนส์ อีกทั้งยังพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของแรงงานในทีมให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านอีกด้วย

Analysis:  แม็คยีนส์ ต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยมีการใช้กลยุทธ์ที่ช่วยในการเพิ่ม brand awareness และต้องการให้ผู้บริโภคเกิดการ Trials ต้องการซื้อและใช้ซ้ำแบรนด์แม็คยีนส์

 


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: