จับตา “เอฟแอนด์เอ็น” สเตปจากโลคัลสู่ระดับโลก

15 07 2011

  ชื่อ – นามสกุล:       นางสาวมณฑา  มากมี                     รหัส :      5220224154

Issue 2  :               จับตา “เอฟแอนด์เอ็น” สเตปจากโลคัลสู่ระดับโลก

Date:                      Week6 July16’2011

Industry:               ธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

 Strategy:                กลยุทธ์เชิงรุก (Offensive) แบบ “Direct Attack” เพื่อต้องการขยายฐานการผลิตแห่งใหม่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในแถบภูมิภาคอินโดจีนและพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตระดับโลก โดยมีการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเน้นระบบ ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของกลยุทธ์เชิงรับ (Defensive) แบบ “Corporate Social Responsibility”

Competitor :         Nestlé,  Tea-Pot etc

ประเด็นข่าว :         เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์กำลังเติบโตสู่การเป็นผู้นำตลาดอาหารและเครื่องดื่มระดับภูมิภาค ด้วยการรุกตลาดอินโดจีนอย่างจริงจัง หลังมีการขยายฐานการผลิตแห่งใหม่ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม “เรามุ่งขยายธุรกิจเพื่อเป็นผู้นำตลาดและเครื่องดื่มระดับภูมิภาค พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตระดับโลก” เป็นการเปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ของ สมศักดิ์ ชายะพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด   เพื่อให้เป้าหมายการเติบโตอีกเท่าตัวภายใน 5 ปีและเปิดโรงงานผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลก (World Class Canned Liquid Milk Manufacturing Facility)

 Advantage :           จากอัตราการการเติบโตจากจำนวนประชากรที่มากกว่า 200 ล้านคนในภูมิภาคอินโดจีนที่มีความต้องการด้านอาหารปริมาณมาก เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ เล็งเห็นว่าประเทศไทย น่าจะเป็นฐานการผลิตผลิตนมทีมีคุณภาพสูงเนื่องด้วยมีแหล่งรับน้ำนมดิบจากฟาร์มชั้นดีมีคุณภาพ จากสหกรณ์โคนม 7 แห่งในพื้นที่ภาคกลาง ขนส่งตรงถึงโรงงาน และยังทำงานร่วมกับซัปพลายเออร์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานและเพิ่มศักยภาพในการผลิตและความได้เปรียบในการบริหารจัดการด้านซัปพลายเชนน่าจะเติบโตได้อีกเท่าตัวภายใน 5 ปี

 Analysis :           การทีเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ ตั้งฐานการผลิตที่ประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของจำนวนประชากรที่เพิ่มในภูมิภาคอินโดจีนและหวังให้ประเทศไทยเป็นแหล่งการผลิตแห่งใหม่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในแถบภูมิภาคอินโดจีนและพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตระดับโลก เป็นการมุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงรุก (Offensive) แบบ “Direct Attack” เพื่อหวังจะให้บริษัทมีอัตราการเติบโตอีกเท่าตัวภายในอีก 5ปี และด้วยแนวคิดที่จะเป็น“Green Factory”เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ต้องมีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและระบบsupply chain เป็นอย่างดี โดยรับน้ำนมดิบทีมีคุณภาพสูงจากฟาร์มซึ่งสามารถขนส่งตรงถึงโรงงาน เป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแฝงความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของกลยุทธ์เชิงรับ (Defensive) แบบ “Corporate Social Responsibility”

Rating  :                 P1 = Posistive P2 = POWERFUL

จับตา “เอฟแอนด์เอ็น” สเตปจากโลคัลสู่ระดับโลก

โดย ผู้จัดการ 360o รายสัปดาห์ 14 กรกฎาคม 2554 11:23 น

เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์กำลังเติบโตสู่การเป็นผู้นำตลาดอาหารและเครื่องดื่มระดับภูมิภาค ด้วยการรุกตลาดอินโดจีนอย่างจริงจัง หลังมีการขยายฐานการผลิตแห่งใหม่ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม ที่สำคัญยุทธศาสตร์การขยายวันนี้ยังสร้างให้เอฟแอนด์เอ็นเตรียมขึ้นแท่นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกด้วย       “เรามุ่งขยายธุรกิจเพื่อเป็นผู้นำตลาดและเครื่องดื่มระดับภูมิภาค พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตระดับโลก” เป็นการเปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ของ สมศักดิ์ ชายะพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ทั้งนี้ เอฟแอนด์เอ็นฯ เตรียมแผนในการรุกตลาดอินโดจีนมากยิ่งขึ้น หลังเล็งเห็นโอกาสการเติบโตจากจำนวนประชากรที่มากกว่า 200 ล้านคนในภูมิภาคแห่งนี้
        เพื่อให้เป้าหมายการเติบโตอีกเท่าตัวภายใน 5 ปีเป็นจริง เอฟแอนด์เอ็นฯ ได้มีการเปิดโรงงานผลิตนมน้ำบรรจุกระป๋องสมบูรณ์แบบด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลก (World Class Canned Liquid Milk Manufacturing Facility) มูลค่าการลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาท เพื่อเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกของกลุ่มบริษัทเอฟแอนด์เอ็น รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในระดับภูมิภาคหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยกำลังการผลิต 1.2 พันล้านกระป๋องต่อปี
        โรงงานเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ ประเทศไทย แห่งนี้จะเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงเพื่อป้อนสู่ตลาดภายในประเทศ และรองรับความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคอินโดจีน อาทิ พม่า เวียดนาม ลาว เขมร ฯลฯ เอเชีย และตลาดฮาลาลอื่นๆ อาทิ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอินโดนีเซีย ฯลฯ
        “เราตั้งเป้าขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตในตลาดอินโดจีนอีกปีละประมาณ 40-50% โดยคาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตจากปัจจุบันอีกเท่าตัวหรือคิดเป็นยอดรายได้รวมกว่า 20,000 ล้านบาทในปี 2559”
        โรงงานผลิตแห่งนี้สามารถตอบสนองความต้องการด้านกำลังการผลิตนมได้ถึง 3.5 ล้านกระป๋องต่อวัน หรือ 1.2 พันล้านกระป๋องต่อปี โดยแต่ละวันจะรับน้ำนมดิบจากฟาร์มกว่า 1,500 แห่ง จากสหกรณ์โคนม 7 แห่งในพื้นที่ภาคกลาง ขนส่งตรงถึงโรงงาน เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงจำนวนกว่า 50 ล้านลิตร หรือคิดเป็นมูลค่าการกระจายรายได้สู่เกษตรกรโคนมกว่า 900 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        นอกจากนี้ ภายใต้แนวคิด “Green Factory” โรงงานแห่งนี้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและเพื่อตลาดส่งออก อีกทั้งยังเป็นโรงงานที่มีการดำเนินงานอย่างดี ทั้งในด้านระบบปฏิบัติการ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO และระบบการจัดการของเอฟแอนด์เอ็น
        เอฟแอนด์เอ็นฯ ยังทำงานร่วมกับซัปพลายเออร์อย่างใกล้ชิดเพื่อความคล่องตัวในการทำงานและเพิ่มศักยภาพในการผลิตและบริการ อาทิ การร่วมมือกับบริษัท เดอะ บิลเลนเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในบริเวณสวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ 2 เพื่อความได้เปรียบในการบริหารจัดการด้านซัปพลายเชน หรือความร่วมมือกับบริษัท สุนทรเมทัลแคน จำกัด ในการก่อสร้างอุโมงค์สายพานลำเลียงเชื่อมตรง โดยนอกจากเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งกระป๋องนมตรงจากโรงงานผลิตกระป๋องด้วยวิทยาการล้ำสมัย   ที่ผ่านมาเอฟแอนด์เอ็นถือเป็นบริษัทชั้นนำด้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยและอินโดจีน ด้วยยอดขายกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี จากการผลิตและทำการตลาดสินค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลซ์ตราหมี เครื่องดื่มนมไขมันต่ำตราหมีโกลด์ นมข้นแปลงไขมันหวานตราหมี นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมันตราคาร์เนชั่น ครีมเทียมข้นหวานพร่องไขมันตราเอฟแอนด์เอ็น ทีพอท และครีมเทียมพร่องไขมันตราเอฟแอนด์เอ็น ทีพอท เอ็กซ์ตร้า ผลิตภัณฑ์นมตราหมียูเอชที เป็นต้น

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: