รับเทรนด์รักสุขภาพแรง รัชวิภาฯ ชูกลยุทธ์

15 07 2011

 

NAME : สุคนธ์ทิพย์ เสาวคนธ์                                          ID :  5220224187 (FLEXIBLE 18)

 

ISSUE NO. : 2                                                                      DATE ISSUE : Week 6       

 

INDUSTRY : ธุรกิจศูนย์รังสีวินิจฉัย                                  RATING : P1 = POSITIVE

 

DATE NEWS : 12 กรกฎาคม 2554                                     SOURCE : http://www.thanonline.com

 

TOPIC :  รับเทรนด์รักสุขภาพแรง รัชวิภาฯ ชูกลยุทธ์

 

STRATEGY : กลยุทธ์ win without war strategy by strategic alliance

 

ประเด็นข่าว

 

ศูนย์รังสีวินิจฉัย “รัชวิภา เอ็มอาร์ไอ”  สยายปีกทุ่มงบลงทุนกว่า 500 ล้าน ขยายสาขาเพิ่มอีก 4-5 แห่งในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ชูกลยุทธ์ Spider Pattern Plan  สร้างเครือข่ายผนึกพันธมิตรกลุ่มโรงพยาบาล  ทำเอาต์ซอร์ซรับตรวจสุขภาพผู้ป่วย วาดเป้ารายได้รวมโต 20% ขณะที่ตลาดรวม 1,000 ล้าน เติบโต 10-15%
ADVANTAGE

จากแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มคนรักสุขภาพที่ดูแลตัวเองในเชิงป้องกันมากขึ้น ส่งผลให้ศูนย์รังสีวินิจฉัยมีการเติบโตที่สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายบริการรองรับกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะนักธุรกิจและลูกค้าทั่วไปที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพเชิงป้องกัน สำหรับภาพรวมตลาดผู้ให้บริการศูนย์รังสีวินิจฉัยปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท  แบ่งเป็นผู้ให้บริการผ่านโรงพยาบาล 70% และภาคเอกชน 30% โดยในปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโต 10-15% และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ปัจจุบันในประเทศไทยมีศูนย์รังสีวินิจฉัยที่ให้บริการแบบครบวงจรรายใหญ่ อยู่ประมาณ 3 รายเท่านั้น แต่สิ่งที่ทำให้ รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์ โดดเด่นเหนือคู่แข่ง ก็คือ การเป็นศูนย์รังสีวินิจฉัยที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากร

ANALYSIS

 

ศูนย์รังสีวินิจฉัย “รัชวิภา เอ็มอาร์ไอ” ได้นำกลยุทธ์ win without war strategy by strategic alliance มาใช้ ซึ่งแผนการรุกตลาดนับจากนี้จะใช้กลยุทธ์ Spider Pattern Plan หรือ แมงมุม 8 ขา ด้วยการที่ทางศูนย์ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001-2008 ส่วนใยแมงมุม คือ เครือข่ายต่างๆ ของศูนย์ ทั้งในด้านเครือข่ายระหว่างทีมแพทย์ ซึ่งมีอยู่กว่า 100 คน ที่สามารถรับคนไข้ไปรักษาต่อได้ทันทีหรือส่งเข้ามาตรวจเพิ่มเติมที่ศูนย์ รวมไปถึงเครือข่ายสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนที่สามารถส่งคนไข้เข้ามารับการตรวจได้ โดยมีระบบการส่งผลการตรวจแบบออนไลน์ถึงสถานพยาบาลต้นทาง รวมทั้งมีแผนการผนึกพันธมิตรในกลุ่มโรงพยาบาลต่างๆ ด้วยการเข้าไปเป็นผู้ให้บริการในรูปแบบเอาต์ซอร์ซสำหรับตรวจวินิจฉัยโรค ในกรณีที่โรงพยาบาลเหล่านั้นไม่ต้องการลงทุนเรื่องอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATING  : P1 = POSITIVE , P2 = POWERFUL ,N1 = NEUTRAL ,N2 = NEGATIVE

รับเทรนด์รักสุขภาพแรง รัชวิภาฯ ชูกลยุทธ์

มั่นใจเทรนด์คนรักสุขภาพแรง ศูนย์รังสีวินิจฉัย “รัชวิภา เอ็มอาร์ไอ”  สยายปีกทุ่มงบลงทุนกว่า 500 ล้าน ขยายสาขาเพิ่มอีก 4-5 แห่งในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ชูกลยุทธ์ Spider Pattern Plan  สร้างเครือข่ายผนึกพันธมิตรกลุ่มโรงพยาบาล  ทำเอาต์ซอร์ซรับตรวจสุขภาพผู้ป่วย วาดเป้ารายได้รวมโต 20% ขณะที่ตลาดรวม 1,000 ล้าน เติบโต 10-15%
พ.ญ.วิวรรณ นิติวรางกูร กรรมการบริษัท รัชวิภา เอ็มอาร์ไอ เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการศูนย์รังสีวินิจฉัย  เปิดเผยกับ”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า  จากแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มคนรักสุขภาพที่ดูแลตัวเองในเชิงป้องกันมากขึ้น ส่งผลให้ศูนย์รังสีวินิจฉัยมีการเติบโตที่สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายบริการรองรับกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะนักธุรกิจและลูกค้าทั่วไปที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพเชิงป้องกัน ทางบริษัทมีแผนการขยายสาขาเพิ่มอีก 4-5 แห่ง ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ โดยใช้เงินลงทุนรวมกว่า 500 ล้านบาทหรือเฉลี่ยกว่า 100 ล้านบาทต่อแห่ง รวมทั้งมีแผนการผนึกพันธมิตรในกลุ่มโรงพยาบาลต่างๆ ด้วยการเข้าไปเป็นผู้ให้บริการในรูปแบบเอาต์ซอร์ซสำหรับตรวจวินิจฉัยโรค ในกรณีที่โรงพยาบาลเหล่านั้นไม่ต้องการลงทุนเรื่องอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญ
ปัจจุบันในประเทศไทยมีศูนย์รังสีวินิจฉัยที่ให้บริการแบบครบวงจรรายใหญ่ อยู่ประมาณ 3 รายเท่านั้น แต่สิ่งที่ทำให้ รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์ โดดเด่นเหนือคู่แข่ง ก็คือ การเป็นศูนย์รังสีวินิจฉัยที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากร ซึ่งแผนการรุกตลาดนับจากนี้จะใช้กลยุทธ์ Spider Pattern Plan หรือ แมงมุม 8 ขา ด้วยการที่ทางศูนย์ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001-2008 ส่วนใยแมงมุม คือ เครือข่ายต่างๆ ของศูนย์ ทั้งในด้านเครือข่ายระหว่างทีมแพทย์ ซึ่งมีอยู่กว่า 100 คน ที่สามารถรับคนไข้ไปรักษาต่อได้ทันทีหรือส่งเข้ามาตรวจเพิ่มเติมที่ศูนย์ รวมไปถึงเครือข่ายสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนที่สามารถส่งคนไข้เข้ามารับการตรวจได้ โดยมีระบบการส่งผลการตรวจแบบออนไลน์ถึงสถานพยาบาลต้นทาง
สำหรับขาทั้ง 8 ขา ได้แก่ 1.ทำเลที่ตั้งที่เดินทางเข้าออกได้สะดวก 2.ความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ครบครัน ทั้ง MRI และ CT Scan, ดิจิตอล แมมโมแกรม, อัลตราซาวด์ เครื่องตรวจวัดมวลกระดูก ซึ่งล้วนเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพ ประมวลผลได้รวดเร็วและให้ความแม่นยำสูง โดยล่าสุดบริษัทได้ลงทุนกว่า 50 ล้านบาท ในการซื้อเครื่อง MRIรุ่น AVANTO เครื่องที่ 2 จาก SIEMENS ซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ รวมในปีนี้ลงทุนซื้อเครื่องไปแล้วกว่า 70 ล้านบาท 3. มีทีมแพทย์ที่สามารถอ่านผลแบบเฉพาะทางและเจาะลึก 4.มีผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอวัยวะ 5. มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือคนไข้ยามฉุกเฉิน 6.บริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง 7. ค่าบริการที่สมเหตุสมผลและคุ้มค่า 8. มีระบบการเก็บข้อมูลที่เรียกว่าRadiologic Information System (RIS) เพื่อประโยชน์ในการส่งต่อข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ที่สะดวกรวดเร็ว
โดยในครึ่งปีหลัง จะเน้นตลาดเชิงรุกมากขึ้น จากเดิมลูกค้าที่มารับบริการ MRI ส่วนใหญ่จะเน้นการตรวจเพื่อรับทราบผลวิเคราะห์ก่อนไปรักษาจริงกับแพทย์ แต่ต่อไปทางศูนย์จะเน้นทำตลาดการตรวจสุขภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมให้การตรวจ MRI เป็นส่วนสำคัญในการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงข้อบกพร่องของอวัยวะต่างๆ หรือสามารถประเมินปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคได้ โดยตั้งเป้าจะขยายฐานลูกค้ากลุ่มตรวจสุขภาพให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ของภาพรวมทั้งหมด
“กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการตรวจสุขภาพ ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีภาวะความเครียดและความเสี่ยงสูง รวมถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่มีรายได้สูงหรือมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี อวัยวะที่แนะนำให้ตรวจด้วยเครื่อง MRI ได้แก่ สมอง ช่องท้อง ส่วนบนและส่วนล่าง กระดูกสันหลัง เป็นต้น ทั้งนี้ทางศูนย์ตั้งเป้าการเติบโตในปี 2554 นี้ไว้ที่ 20% หรือคิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นราว 120 ล้านบาท คาดว่าการลงทุนซื้อเครื่อง MRI เครื่องที่ 2 จะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 3-5 ปี”  พ.ญ.วิวรรณกล่าว
สำหรับภาพรวมตลาดผู้ให้บริการศูนย์รังสีวินิจฉัยปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท  แบ่งเป็นผู้ให้บริการผ่านโรงพยาบาล 70% และภาคเอกชน 30% โดยในปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโต 10-15% และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

ที่มา :  www.thanonline.com โดย : ธุรกิจการตลาด Marketing วันที่ 12 กรกฏาคม 2554

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74532:2011-07-12-06-17-08&catid=106:-marketing&Itemid=456

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: