การบินไทยดึงระบบไอที พลิกโฉมระบบจองตั๋วโดยสาร

22 07 2011

ชื่อ – นามสกุล :     นางสาวบุญศิริ เกษตรศิริกุล                                 รหัส :      5220224166 (Sec 1 ช่วงเช้า)

Issue 1   :               การบินไทยดึงระบบไอที พลิกโฉมระบบจองตั๋วโดยสาร

………………………………………………………………………………………………

 

Industry :            Communication

 

Strategy :              Defensive strategy – Internal Development (R&D)

 

ประเด็นข่าว :          การบินไทยร่วมมือเซ็นสัญญากับบริษัท อะมาดิอุส เพื่อใช้ระบบอะมาดิอุส อัลเทียในการปรับปรุงระบบการจองตั๋วโดยสารและการปรับปรุงเรื่องการจัดที่นั่งโดยสาร เพื่อที่จะให้ระบบการจัดการมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนได้ด้วย ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในปี 2556 โดยระบบดังกล่าวได้ถูกใช้ในสายการบินมากมายทั่วโลก กว่าครึ่งของสายการบินทั้งหมด

 

ข้อดีข้อเสีย :           ข้อดี       – ระบบการจัดการข้อมูลของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                                                –ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ทำให้สัดส่วนกำไรมากขึ้น

 

วิเคราะห์ :           เนื่องจากองค์กรมีจุดแข็ง S (Strength) ในฐานะที่เป็นสายการบินชั้นนำของประเทศไทย แต่เนื่องจากภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน มีคู่แข่งมากราย เป็นตลาดการแข่งขันสมบูรณ์ การบินไทยไม่ใช่ผู้นำตลาดระดับโลก ประกอบกับ อัตราการเติบโตยังสูง ดังนั้น จึงเป็นโอกาส (O-Opportunity) ในการเข้าแข่งขันเพื่อเพิ่มยอดขาย ดังนั้น จึงควรที่จะมุ่งที่จะใช้กลยุทธ์ในการตั้งรับ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเพื่อที่จะทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้โดยรวมค่าใช้จ่ายต้นทุนลดลง มีผลให้สัดส่วนกำไรสูงขึ้น จึงควรใช้ Defensive Strategy – Internal Development (R&D)

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: