ตั้ง “แอร์เอเชีย เจแปน” สายการบินราคาประหยัดแห่งแรกของโตเกียว

22 07 2011

ชื่อ – นามสกุล :     นางสาวบุญศิริ เกษตรศิริกุล                                 รหัส :      5220224166 (Sec 1 ช่วงเช้า)

Issue 2   :               ตั้ง “แอร์เอเชีย เจแปน” สายการบินราคาประหยัดแห่งแรกของโตเกียว

………………………………………………………………………………………………

 

Industry :            Communication

 

Strategy :              Win W/O War Strategy – Strategic Alliance

 

ประเด็นข่าว :         สายการบิน All Nippon Airways (ANA) จับมือร่วมกันเป็นพันธมิตร เซ็นสัญญากับสายการบินแอร์เอเชีย ภายใต้ชื่อ “แอร์เอเชีย เจแปน”  ร่วมกันทำสายการบินประหยัดแห่งแรก ของฐานการบินนาริตะโตเกียว เพิ่มยอดขาย และเพิ่มทางเลือกให้มีเที่ยวบินที่ประหยัด มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยรองรับอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น และการส่งเสริมการท่องเที่ยว การคมนาคม โดยจะเปิดให้บริการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เริ่มให้บริการได้ประมาณเดือนสิงหาคม 2555

 

ข้อดีข้อเสีย :           ข้อดี        –              ลูกค้าได้ประโยชน์จากทางเลือกที่เพิ่มขึ้น

–                  เพิ่มยอดขาย

 

วิเคราะห์ :               องค์กรเป็น S (Strength) คือมีจุดแข็งทั้ง 2 องค์กร (ANA & Airasia) ในแง่ที่สายการบินของญี่ปุ่น มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีความมั่นคงขององค์กร ในขณะที่ ทาง Air Asia เองก็มีจุดแข็งเรื่องสายการบินราคาประหยัด หรือ บริหารต้นทุนได้ต่ำ ดังนั้น ANA เองได้มองทั้ง โอกาสภายนอก (O-Opportunity) ในการเติบโตที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ของอุตสาหกรรมการบิน การคมนาคม การส่งเสริมการท่องเที่ยวการเดินทาง แต่ต้องการที่จะบริหารต้นทุน ให้ลูกค้าได้มีทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัย มีคุณภาพและราคาประหยัด ดังนั้น จึงเลือกที่จะไม่ต่อสู้แข่งขันกัน แต่ใช้วิธีจับมือเป็นพันธมิตรกันแทน ดังนั้น จึงใช้กลยุทธ์ Win W/O War Strategy แบบ Strategic Alliance


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: