ทีจีจับมือ ‘อะมาดิอุส’ พัฒนาระบบสำรองที่นั่ง

23 07 2011

ชื่อ – นามสกุล :      นาย กิตติพงศ์  ธารประสิทธิ์      รหัส :      5220224214

Industry         :    ธุรกิจคมนาคม

Strategy          :    Offensive – Win Without War

Competitor  :    อะมิเรตแอร์ไลน์, เจแปนแอไลน์, บางกอกแอร์เวย์ เป็นต้น

ประเด็นข่าว  :   การบินไทยได้ลงนามสัญญากับบริษัท อะมาดิอุส จำกัด เพื่อเปลี่ยนระบบข้อมูลที่ใช้บริการผู้โดยสารเป็นระบบอะมาดิอุส อัลเทีย โดยระบบดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนระบบสำรองที่นั่งผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งระบบจัดการที่นั่งผู้โดยสาร และระบบบริการผู้โดยสารที่ท่าอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านอาหาร ที่นั่ง สัมภาระ และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา เพื่อให้บริการตรงความต้องการของผู้โดยสารมากที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และยังช่วยให้ระบบการสำรองที่นั่งสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่นั่งผู้โดยสารกับสายการบินพันธมิตรได้

Advantage  :   ส่งผลให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศยินดีที่จะเข้าใช้บริการและเป็นลูกค้าที่ดีของการบินไทยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ และสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่นั่งผู้โดยสารกับสายการบินพันธมิตรได้ 

Analysis  :   เนื่องจากธุรกิจคมนาคมเป็นเรื่องของการให้บริการ ซึ่งการได้มาซึ่งลูกค้าย่อมมาด้วยการบริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทการบินไทย จึงได้เลือกใช้ระบบที่มีความทันสมัยและสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายจากหลายๆประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดการ และให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพระดับ worldclass

Rating  :   P1=  Positive
(P2 = powerful  / P1 = positive / N1 = neutral / N2 = negative)

————————————————————

ทีจีจับมือ ‘อะมาดิอุส’ พัฒนาระบบสำรองที่นั่ง

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  

วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 18:25

การบินไทยจับมือ”อะมาดิอุส” พัฒนาระบบสำรองที่นั่ง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ คาดเริ่มใช้ปลายปี 2556

นายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยได้ลงนามสัญญากับบริษัท อะมาดิอุส จำกัด เพื่อเปลี่ยนระบบข้อมูลที่ใช้บริการผู้โดยสารเป็นระบบอะมาดิอุส อัลเทีย โดยระบบดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนระบบสำรองที่นั่งผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งระบบจัดการที่นั่งผู้โดยสาร และระบบบริการผู้โดยสารที่ท่าอากาศยาน คาดว่าจะเริ่มใช้ระบบใหม่ได้ในช่วงปลายปี 2556

ทั้งนี้ ระบบอะมาดิอุส อัลเทีย เป็นระบบที่สายการบินชั้นนำทั่วโลกใช้บริการ สามารถรับทราบข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้โดยสารจากทุกสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านอาหาร ที่นั่ง สัมภาระ และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา เพื่อให้บริการตรงความต้องการของผู้โดยสารมากที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และยังช่วยให้ระบบการสำรองที่นั่งสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่นั่งผู้โดยสารกับสายการบินพันธมิตรได้

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: