บจ.ลุยธุรกิจพลังงาน ‘เด็มโก้’เพิ่มทุน

24 07 2011
บริษัทจดทะเบียน 2 ราย ประกาศเดินหน้าหาแหล่งทุนทำธุรกิจพลังงานทางเลือก “เอสพีซีจี”ตอกย้ำเป็นผู้นำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่สุดในภูมิภาค แต่งตั้งบล.กสิกรไทยฯ เป็นที่ปรึกษา หาเงิน  3,000-4,000 ล้าน ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 34 โครงการ ส่วน”เด็มโก้”ผู้ถือหุ้นไฟเขียวลงทุนในอีโอลัส 1,300 ล้านบาท  พร้อมอนุมัติเพิ่มทุน 364  ล้านบาท
 กระแสการทำธุรกิจพลังงานทางเลือกของบริษัทจดทะเบียน(บจ.)ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคึกคักต่อเนื่อง โดยล่าสุด 2 บจ.ได้เดินหน้าหาแหล่งเงินทุนทั้งการเพิ่มทุนและกู้ธนาคารพาณิชย์       
นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (บมจ.)( SPCG ) เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนขยายโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น เพราะเล็งเห็นว่าเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญและยั่งยืนของประเทศไทย  จึงได้แต่งตั้งบมจ.หลักทรัพย์(บล.)กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาแหล่งเงินทุน 3,000-4,000 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนขยายโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเป็น 34 โครงการ รวมกำลังการผลิต 204 เมกะวัตต์(MW)
 “บริษัทมีแผนการที่จะขยายโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่ม 31 โครงการจากโรงไฟฟ้าที่สร้างแล้วเสร็จ 3 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2556”
 สำหรับนโยบายการหาแหล่งเงินลงทุนรองรับแผนขยายโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ สัดส่วน 30% ส่วน 70% ที่เหลือจะมาจากการกู้เงิน ซึ่งมีธนาคารกสิกรไทยเป็นแกนหลักในการหาแหล่งเงินกู้ให้กับบริษัท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการหาแหล่งเงินกู้ รวมถึงมีการพูดคุยกับแหล่งเงินกู้จากธนาคารโลก
 ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 โครงการคือ โครงการโคราช1 เปิดจำหน่ายไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2553 โครงการโคราช 2 เปิดจำหน่ายไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และโครงการโคราช 3 เปิดจำหน่ายไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2554 อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการได้ภายในปี 2554 ทั้งสิ้น 8 โครงการ
 ด้านนางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทยฯ เปิดเผยว่า บริษัทจำเป็นที่จะต้องศึกษาช่องทางระดมทุน เพื่อให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบมจ.เอสพีซีจี โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป (PO) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ช่วงไตรมาส 3 ปีนี้
 ขณะที่ความเคลื่อนไหวการแตกไลน์ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบมจ.เด็มโก้(DEMCO) ซึ่งปัจจุบันทำธุรกิจงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าครบวงจร รวมถึงผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับงานด้านไฟฟ้า โทรคมนาคมให้กับภาครัฐและเอกชน
 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เด็มโก้ เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา มีมติการเข้าลงทุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนสัดส่วน 27% ของหุ้นทั้งหมดของอีโอลัส ในราคาหุ้นละ 37 บาท รวมเป็นเงินลงทุนประมาณ 1,300 ล้านบาท
 นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 363.54 ล้านบาท (พาร์ 1 บาท/หุ้น)จากทุนจดทะเบียนเดิม 635.461 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 999 ล้านบาท
 ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนในอีโอลัส ซึ่งบริษัทจะถือหุ้น 27% ขณะที่บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ถือหุ้น 73% และอีโอลัสจะเข้าลงทุนโดยถือหุ้น 60% ในโครงการพลังงานลมห้วยบง 2 และ 3 ซึ่งมีกำลังการผลิต 180 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ 12,500 ล้านบาท ร่วมกับพันธมิตรอีก 2 ราย ที่จะถือหุ้นในสัดส่วนรายละ 20% แล้วนั้น บริษัทจะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 14 เดือน โดย DEMCO จะทยอยรับรู้รายได้จากโครงการนี้ในปีนี้คิดเป็น 1,600 ล้านบาท               จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,648  30 มิถุนายน – 2  กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิเคราะห์

OFFENSIVE  STRATEGY

การสร้างโอกาสทางเลือกใหม่ให้เกิดพลังงานทดแทน

OPPORTUNITY  ATTACK

โดยการใช้ innovation ที่เป็น new industry

การสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค

เนื่องจากราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และอาจมีการขาดแคลนการใช้พลังงานในอนาคต

การมีวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกลของ การดำเนินธุรกิจ   ธุรกิจพลังงานทางเลือกจึงเป็นธุรกิจ ที่น่าจะมีอนาคตที่สดใส และไปได้ดี  แต่ถ้ามีการเข้าถึงตลาดก่อน ย่อมได้เปรียบคู่แข่งขันทางการค้าได้มากกว่า  ความสำคัญคือควรเข้าถึงตลาดก่อน และสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง

ศิณา  ยิ่งจอหอ  ID   5220224044

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: