วงษ์พาณิชย์สปีดรับ’อาฟต้า’

30 07 2011

น.ส. ธนพร   ศิริวรรณ 5220224040

วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2011 เวลา 10:25 น.

เจ้าพ่อวงการรีไซเคิลขยะ”วงษ์พาณิชย์”ตั้งเป้าปี 58 ดันฐานลูกค้าต่างประเทศโต 80%  รับกระแสเขตการค้าเสรี  เผยอนาคตจะยกระดับพ่อค้าขายของเก่ากว่า 6,000 รายทั่วประเทศมาเป็นศูนย์รีไซเคิลครบวงจรแบบวงษ์พาณิชย์ พร้อมจี้รัฐตั้ง”สำนักงานขยะแห่งชาติ” ส่วนสถานการณ์ราคาทองแดง เศษพลาสติก และเศษเหล็กยังพุ่งไม่หยุด
 ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์  จำกัด  ผู้ประกอบธุรกิจรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดของไทยเปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ปี 2558 จะมีการปรับสัดส่วนฐานลูกค้าใหม่ โดยลูกค้าจากต่างประเทศจะเพิ่มสัดส่วนจาก 60% เป็น 80% และฐานลูกค้าในประเทศจะลดลงจาก 40% เหลือเพียง 20%  เนื่องจากในปีดังกล่าว ประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการตามกรอบเขตการค้า เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement : AFTA)  สำเร็จลุล่วงภายในปี 2558 ที่จะเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น โดยมีอัตราภาษีอากรขาเข้าและขาออกเป็น 0% ทำให้ประเทศในกลุ่มเซียนจะลดค่าใช้จ่ายลงเพราะมีข้อตกลงร่วมกันว่าการค้าขายมีการลดขั้นตอนลง ทำให้ในปี 2558 ที่มีเขตการค้าเสรีจะยิ่งส่งผลดีด้านบวกต่อธุรกิจรีไซเคิลของไทย เพราะจะมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่สะดวกขึ้น
 ทั้งนี้ปัจจุบันวงษ์พาณิชย์มีลูกค้าในประเทศ 40% ที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศกว่า 500 โรงงาน เช่น โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก โรงงานผลิตเหล็ก เป็นต้น และเป็นลูกค้าจากต่างประเทศ 60% โดยขณะนี้มีลูกค้าหลักจาก ประเทศ อินเดีย บังกลาเทศ ไต้หวัน จีน เวียดนาม โดย ปัจจุบันวงษ์พาณิชย์จะมีลูกค้าอยู่ทั่วโลก ที่ขณะนี้บรรยากาศการติดต่อเข้ามาซื้อวัตถุดิบที่เป็นวัสดุรีไซเคิลที่ผ่านการแปรรูปทำให้บริสุทธิ์แล้วคึกคักมากขึ้น เช่น เศษโฟม  ที่จะนำมาผ่านกระบวนการด้วยลมร้อนไล่อากาศในเม็ดโฟมกลายเป็นแท่งขนาด 5 กิโลกรัมสำหรับบรรจุในคอนเทนเนอร์ได้  25 ตัน/ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อส่งออกให้โรงงานทำกรอบรูปที่ประเทศไต้หวันที่จะผลิตกรอบสำเร็จรูปส่งออกไปยังประเทศยุโรปและอเมริกาอีกที
 ดร.สมไทย กล่าวว่าปัจจุบันธุรกิจรีไซเคิลขยะจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 1. แบบดั้งเดิมคือพ่อค้าของเก่ายุคโบราณ ที่ยังขาดการพัฒนาความรู้เรื่องมลพิษ เรื่องผลกระทบทางสังคม และขาดความรับผิดชอบทางสังคมที่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่จะเปิดรับซื้อของบางประเภทในราคาไม่เป็นธรรม ในกลุ่มนี้จะมีอยู่ประมาณ 6,000 รายทั่วประเทศ 2. แบบที่เรียกว่าศูนย์รีไซเคิลครบวงจรแบบวงษ์พาณิชย์ ไม่หวังกำไรมาก เปิดรับทุกชนิดที่สามารถรีไซเคิลได้ มีเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ในกลุ่มนี้จะมีเพียง 861 รายทั่วประเทศ ดังนั้นในอนาคตต้องการที่จะสนับสนุนให้พ่อค้าของเก่ายุคโบราณยกระดับขึ้นมาเป็นศูนย์รีไซเคิลครบวงจรแบบวงษ์พาณิชย์
 นอกจากนี้ยังมองว่าภาครัฐควรจะมีการจัดตั้ง”สำนักงานขยะแห่งชาติ”ขึ้นมาเป็นหน่วยงานเอกเทศ มีความอิสระในการทำงาน มีอำนาจหน้าที่เต็มในความรับผิดชอบ  วางนโยบายไปทุกจังหวัดให้เรื่องการบริหารจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัด  หากทำตรงนี้ได้คิดว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากสร้างโรงเผาขยะ และควรยุติการซื้อที่ดินเพื่อสร้างหลุมฝั่งกลบขยะ และยุติการซื้อรถขยะ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างผลกระทบที่ขัดแย้งทางสังคม
 อย่างไรก็ตามปริมาณขยะจะมีสถิติที่สูงขึ้น จากที่ประเทศไทยจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศ 14.5 ล้านตัน/ปี รวมขยะทุกประเภทที่เกิดจากการบริโภค และแนวโน้มจะมีอัตราเร่งเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากรายได้ประชากรขั้นต่ำ 300 บาท จะไปผูกพันกับรายได้ประชาชาติหรือจีดีพีที่มากขึ้นเท่ากับจะเกิดการบริโภคเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตาม
 ประธานกรรมการ บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ของราคาเศษสินค้ารีไซเคิลว่า   ขณะนี้ราคายังอยู่ในจังหวะขาขึ้นโดยเฉพาะราคาเศษพลาสติกที่กิโลกรัมละ18 บาท หรือ18,000 บาท/ตัน เมื่อต้นปีก็ขยับขึ้นมาที่ราคา 20 บาท/กิโลกรัม หรือ 20,000 บาท/ตัน ราคาทองแดงขณะนี้ปรับขึ้นมาจาก 359,000 บาท/ตัน ขึ้นมาเป็น 381,000 บาท/ตัน และคาดว่าราคาทองแดงจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก หลังจากที่เมื่อเร็วๆนี้คนงานกว่าหมื่นคนที่เหมืองแร่ชิลี ประท้วงหยุดงานทำให้ราคาทองแดงในตลาดโลกมีความปั่นป่วน โกลาหล เช่นเดียวกับราคาเศษเหล็กที่ก่อนหน้านั้นเหมืองแร่เหล็กรายใหญ่ที่จีนถล่ม มีน้ำป่าไหลเข้าไปในอุโมงค์เหมืองแร่ ทำให้ต้องยุติการผลิต จึงต้องมีการนำเข้าแร่เหล็กและเศษเหล็กจากทั่วโลกเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเหล็ก ทำให้ราคาเศษเหล็กในขณะนี้พุ่งจาก 13,000 บาท/ตันขึ้นมาเป็น14,600 บาท/ตัน โดยปรับขึ้นมาแล้วประมาณ 10%

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,654  21-23  กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิเคราะห์ข่าว

                ธุรกิจรีไซเคิลขยะถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพได้อีกมาก ทั้งในด้านการนำเอาผลผลิตไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการขยายช่องทางในการลงทุน ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์  จำกัด  ผู้ประกอบธุรกิจรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดของไทยจึงได้เตรียมรุกตลาดในช่วงที่ยังไม่มีคู่แข่งที่เด่นชัด เพื่อครอบครองตลาดในประเทศเพียงเจ้าเดียว และเป็นผู้นำในตลาดต่างประเทศจึงเป็นแนวทางที่ดีในการขยายการลงทุนแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมที่ยังไม่อิ่มตัว

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: