ไทย-เดนมาร์ค รบ ชิงมาร์เกตแชร์ตลาดนมหมื่นล้าน”

14 08 2011

ชื่อ – นามสกุล:      นางสาว มณฑา  มากมี                           รหัส :      5220224154

Issue 1   :               ไทย-เดนมาร์ค รบ ชิงมาร์เกตแชร์ตลาดนมหมื่นล้าน

Date:                      Week 9 Aug 12’2011

Industry:                 ธุรกิจประเภทนมพร้อมดื่ม (UHT)

Strategy:                กลยุทธ์เชิงรุก (Offensive) แบบ “Envelopment Attack” การได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นpackaging หรือออกรสชาติใหม่ของนมสด และมีการพัฒนาไปสู่ภายนอก (External Intelligent) การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มนมเปรี้ยว นมพาสเจอไรซ์โยเกิร์ต และจัดร้านนมสด ซึ่งต้องมีการส่งเสริมอาชีพพระราชทานจากในหลวง ของโครงการ 84 พรรษา 50 ปีฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จากเน้นการทำ SCR อีกด้วย

 Competitor :         โฟร์โมสต์, ซีพี-เมจิ อื่นๆๆ

ประเด็นข่าว :         ไทย-เดนมาร์ค เปิดเกมรุก เพื่อเข้าสู่ตลาดนมสดพร้อมดื่ม หวังเบียดคู่แข่งอย่างแบรนด์โฟร์โมสต์ ควบคู่ไปกับตลาดนมพาสเจอไรซ์ครั้งแรกสู้กับแบรนด์ซีพี-เมจิโดยระดมเงินทุนมูลค่า 12,000 ล้านบาทของ 2 ตลาดซึ่งแบ่งนมสดพร้อมดื่ม 8,000 ล้านบาท และนมพาสเจอไรซ์ 4,000 ล้านบาทมุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย สดใหม่ และปรับเปลี่ยนแพกเกจจิ้งให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อชิงชัยในตลาดนมสดยูเอชที และนำภาพลักษณ์ของนมวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านหนังโฆษณาทางโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ตอกย้ำแบรนด์ยังรุกเข้าสู่ตลาดนมสดพาสเจอไรซ์ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มนมเปรี้ยว นมพาสเจอไรซ์โยเกิร์ตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางจำหน่าย ยังได้มุ่งทำร้านนมสดใน 2 ลักษณะ คือเป็นชอป และคีออส ภายใต้แบรนด์ ไทย-เดนมาร์ค เป็นลักษณะร้านนมสดอีกด้วย

 Advantage:            ด้วยนมไทย-เดนมาร์คเป็นแบรนด์เก่าแก่ที่เป็นนมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครองใจคนไทยมานานและอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ทำให้เป็นจุดแข็งจากการสร้างอาชีพพระราชทานจากในหลวงทำให้ได้นมสดปริมาณมากได้ ทำให้การนำวัตถุดิบมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้ไม่อยากเช่นการเพิ่มรสชาติปรุงแต่ การออกกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างนมสดพาสเจอไรซ์ นมเปรี้ยว นมพาสเจอไรซ์โยเกิร์ต การเพิ่มช่องทางจำหน่ายโดยการทำร้านนมสดอย่างชอป และคีออส ทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและให้การตอบรับที่ดีในผลิตภัณฑ์

Analysis:                การนำเอาจุดแข็งที่เป็นแบรนด์เก่าแก่ที่เป็นนมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างนมสดพาสเจอไรซ์ นมเปรี้ยว นมพาสเจอไรซ์โยเกิร์ต การเพิ่มช่องทางจำหน่ายโดยการทำร้านนมสดอย่างชอป และคีออสซึ่งเป็นการพัฒนาไปสู่ภายนอกถือเป็นการนำExternal Intelligent มาใช้ในหลายรูปแบบ และมีการต่อยอดในส่วนการเพิ่มรสชาติใหม่ของรสสตรอเบอร์รี และแจกผลิตภัณฑ์นมให้ชิมฟรีในการจัดตั้งบูทกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเปิดช่องทางให้คนเข้ามาชิมเป็นการเน้นกลยุทธ์ Envelopment Attack นอกจากนี้ได้มีการส่งเสริมอาชีพพระราชทานจากการทำโฟร์มโคนมในภาคเหนืออีกด้วยเป็นการนำSCR มาใช้ในการทำกิจการระยะยาวอีกด้วย

Rating :                  P1 = Positive  P2 = Powerful

ไทย-เดนมาร์ค รบ ชิงมาร์เกตแชร์ตลาดนมหมื่นล้าน

      เป้าหมายครั้งนี้ คือ การเปิดเกมรุก เพื่อเข้าสู่ตลาดนมสดพร้อมดื่ม หวังเบียดคู่แข่งอย่างแบรนด์โฟร์โมสต์ ซึ่งครองความเป็นผู้นำในตลาดนมพร้อมดื่มอย่างจริง ควบคู่ไปกับตลาดนมพาสเจอไรซ์ครั้งแรกสู้กับแบรนด์ซีพี-เมจิ
       โดยปฏิบัติการชิงดำครั้งนี้ มีเดิมพันเม็ดเงินมูลค่า 12,000 ล้านบาทของ 2 ตลาดใหญ่ในเมืองไทย ซึ่งแบ่งนมสดพร้อมดื่ม 8,000 ล้านบาท และนมพาสเจอไรซ์ 4,000 ล้านบาท “ปี 2555 ไทย-เดนมาร์คจะครบรอบ 50 ปี ในฐานะแบรนด์เก่าแก่ที่เป็นนมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครองใจคนไทยมานานนับครึ่งศตวรรษ จึงได้วางนโยบายทางการตลาดชนิดเข้มข้นอย่างครบวงจร (IMC : Integrated Marketing Communication) เพื่อบุกตลาดอย่างหนัก” สุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค บอกถึงยุทธศาสตร์ปี 2012 ทั้งนี้ ในภารกิจรีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่ บริษัทได้จัดงบการตลาดไว้ 80 ล้านบาท มุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย สดใหม่ และปรับเปลี่ยนแพกเกจจิ้งให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อชิงชัยในตลาดนมสดยูเอชที หรือนมสดพร้อมดื่ม พร้อมกันนี้ได้ส่ง แหวนแหวน-ปวริศา เพ็ญชาติ เป็นตัวแทนสื่อสารแบรนด์ และภาพลักษณ์ของนมวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านหนังโฆษณาทางโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ตอกย้ำแบรนด์ อีกทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดคู่ขนานกันไป กำหนดจัดกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.Booth Activity ซึ่งจะเป็นการจัดตั้งบูทกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมเล่นเกมพร้อมกับแจกผลิตภัณฑ์นมให้ชิมฟรีกันตลอดทั้งวัน 2.Troop Activity เป็นกิจกรรมในลักษณะการเดินขบวนประชาสัมพันธ์ในแหล่งชุมชนต่างๆ หรือหน้าร้านค้าที่ร่วมรายการรวมทั้งมีการแจกชิมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างฟรี
        “ในปีหน้า มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ “โครงการ 84 พรรษา 50 ปีฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” อีกด้วย ซึ่งการเป็นนมในพระบรมราชูปถัมภ์ทำให้เรามีแรงในการขับเคลื่อน เพราะเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวง ถือเป็นจุดแข็งคาดว่าจะสามารถทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและให้การตอบรับที่ดีในผลิตภัณฑ์” สุชาติ กล่าวเพิ่มเติมไม่เพียงเท่านี้ นมวัวแดง ยังรุกเข้าสู่ตลาดนมสดพาสเจอไรซ์ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มนมเปรี้ยว นมพาสเจอไรซ์โยเกิร์ตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
        “ปีนี้ได้ทยอยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไปบ้างแล้ว อาทิ นมยูเอชทีรสสตรอเบอร์รี ขนาด 125 มิลลิลิตร ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ส่วนขนาด 200 มิลลิลิตร และ 250 มิลลิลิตรพร้อมรุกตลาดต่างประเทศ อย่างลาว เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนด้วย”ขณะเดียวกัน ในด้านช่องทางจำหน่าย ยังได้มุ่งทำร้านนมสดใน 2 ลักษณะ คือเป็นชอป และคีออส ภายใต้แบรนด์ ไทย-เดนมาร์ค เป็นลักษณะร้านนมสด หลากหลายเมนู มีขนม และบรรยากาศร้านที่เหมาะกับการนั่งสังสรรค์ หรือพบปะกัน โดยลงประเดิมสาขาแรกที่อาคาร TOT ในปีนี้ ปัจจุบันนมไทย-เดนมาร์คมีช่องทางการจำหน่ายหลักในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 35% และร้านค้าดั้งเดิม 65% โดยมีตัวแทนจำหน่ายอยู่กว่า 40 รายทั่วประเทศ อ.ส.ค. มีโรงงานผลิตนมทั้งหมด 4 แห่ง ล่าสุดมีแผนการเปิดโรงงานนมพาสเจอไรซ์ที่จังหวัดลำปาง ภายใต้งบประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อป้อนตลาดในภาคเหนือตอนบน และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยปีนี้ตั้งเป้ายอดขายรวมไว้ที่ 6,500 ล้านบาท และคาดว่าจะผลักดันยอดขายให้ได้ 10,000 ล้านบาท ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า

จากผู้จัดการ 360oรายสัปดาห์ 11 สิงหาคม 2554 14:38น.


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: