ซีพีเอฟ ทุ่มงบ 20 ล้าน พัฒนากรีนฟาร์ม เปลี่ยนภาพลักษณ์ฟาร์มหมูเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

19 08 2011

ชื่อ – นามสกุล :      จักรวาล คุณาวนิชย์                               รหัส :      5220224209

Issue 1    :

………………………………………………………………………………………………

 

Industry :              ธุรกิจอาหาร

 

Strategy :               กลยุทธ์เชิงรับ(CSR)

 

Competitor :         สหฟาร์ม,พรานทะเล,สุรพลฟู้ดส์

ประเด็นข่าว :         ซีพีเอฟ  จัดทำโครงการกรีนฟาร์ม เน้นการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและใส่ใจชุมชนรอบข้าง ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ 1.การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยระบบแก๊สชีวภาพ หรือไบโอแก๊ส  2.การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการปลูกต้นไม้ และ 3.การลดกลิ่นด้วยระบบการฟอกอากาศ โดยนำรูปแบบจากประเทศเยอรมันนีมาปรับปรุง สำหรับช่วยลดกลิ่นเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีกลิ่นรบกวนชุมชน

 

 

Advantage :           ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัญหาที่สำคัญมากในปัจจุบัน การเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ในสถานการณ์ทั้งของโลกและของประเทศไทย ถ้าทำด้วยความจริงจังโดยการร่วมมือกับทุก ๆ ฝ่าย จะทำให้ปัญหาลดความรุนแรงลงไปได้และเป็นแบบอย่างทีดีให้กับประชาชนและองค์กรอื่น ๆ

 

Analysis :              การทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือการทำ CSR นี้จะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท  แล้วยังช่วยให้ชุมชนเหล่านั้นรู้จักบริษัทดีมากยิ่งขึ้น พนักงานในองค์กรก็จะมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรที่คำนึงถึงสังคม ไม่ได้คิดถึงแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว

 

Rating  :                 P1 = positive

 

 

 

 

ซีพีเอฟ ทุ่มงบ 20 ล้าน พัฒนากรีนฟาร์ม เปลี่ยนภาพลักษณ์ฟาร์มหมูเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

 จาก Matichon online — วันที่ 15 สิงหาคม 2554

ซีพีเอฟทุ่มงบประมาณ 20 ล้านบาท ปฎิวัติภาพลักษณ์ฟาร์มสุกร สร้างฟาร์มสีเขียว หรือกรีนฟาร์ม (Green Farm) ต่อเนื่อง วางเป้าผลักดันครบทุกฟาร์มของบริษัทภายในสิ้นปี 2554

นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า นอกเหนือจากการมุ่งมั่นผลิตสุกรปลอดสารเพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อผู้บริโภคแล้ว ซีพีเอฟยังให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของภาคปศุสัตว์กับ ชุมชน ด้วยการดำเนินนโยบาย “มุ่งมั่นผลิตสุกรที่มีคุณภาพดี มีสุขอนามัย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

“ซีพีเอฟวางนโยบายการสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไว้ตั้งแต่ต้นว่า จะต้องเลือกพื้นที่ที่ห่างไกลจากชุมชนเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อชุมชน แต่ต้องยอมรับว่าการขยายตัวของชุมชนนั้นรวดเร็วมาก ทำให้วันนี้ฟาร์มหลายแห่งของเราอยู่ใกล้กับชุมชนมาก ดังนั้นการทำให้ฟาร์มอยู่ร่วมกับชุมชนได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด เราจึงสร้างต้นแบบกรีนฟาร์มสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรไว้ที่ ฟาร์มสุกรพันธุ์ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซึ่งพบว่าสามารถพลิกภาพลักษณ์ฟาร์มสมัยเก่าให้กลายเป็นฟาร์มเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างแท้จริง จึงได้ขยายความสำเร็จนี้ไปยังฟาร์มอื่นๆของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีกรีนฟาร์มทั้งหมด 15 ฟาร์ม จากทั้งหมด 30 ฟาร์ม แต่ละแห่งใช้เงินลงทุน 3 แสน – 1 ล้านบาท โดยได้วางเป้าหมายดำเนินการให้ครบทุกฟาร์มภายในสิ้นปี 2554 นี้ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนโครงการนี้ประมาณ 20 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ก็จะผลักดันให้ฟาร์มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ให้ดำเนินโครงการนี้เช่นเดียวกันกับบริษัทเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน ได้อย่างยั่งยืน” นายสมพรกล่าว
โครงการกรีนฟาร์ม เน้นการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและใส่ใจชุมชนรอบข้าง ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ 1.การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยระบบแก๊สชีวภาพ หรือไบโอแก๊ส  ปัจจุบันสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซมีเทน สาเหตุของภาวะโลกร้อน ได้มากถึง 170,721 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึงปีละ 851,800 ต้น ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในแต่ละเดือนได้มากถึง 30-40% 2.การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการปลูกต้นไม้ ที่ดำเนินการมากว่า 19 ปี ตั้งแต่ปี  2535 นับถึงปัจจุบันซีพีเอฟได้ปลูกต้นไม้ในฟาร์มแล้วกว่า 140,000 ต้น ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวม 2,000 ไร่ และ 3.การลดกลิ่นด้วยระบบการฟอกอากาศ โดยนำรูปแบบจากประเทศเยอรมันนีมาปรับปรุง สำหรับช่วยลดกลิ่นเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีกลิ่นรบกวนชุมชน พบว่าระบบนี้สามารถลดกลิ่นเหม็นและกลิ่นก๊าซแอมโมเนียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้พัฒนาระบบให้เหมาะสม สำหรับนำไปใช้ในฟาร์มของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรกับซีพี เอฟ เพื่อให้เกษตรกรได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียว กัน
“การส่งเสริมภาคปศุสัตว์ของไทยให้มีการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานไปพร้อมกัน ดังเช่นกระแสที่ภาคปศุสัตว์ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอยู่ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐควรสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับภาคปศุสัตว์ไทยให้มีมาตรฐานและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดภาวะโลก ร้อน” นายสมพร กล่าว


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: