กสิกรไทย-วีซ่าเปิดตัวระบบชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือครั้งแรกของโลก หวังสร้างความสะดวกพร้อมความปลอดภัยด้วยบริการโมบาย เวอริฟาย บาย วีซ่า

20 08 2011

ชื่อ – นามสกุล :     นางสาวบุญศิริ เกษตรศิริกุล                                 รหัส :      5220224166 (Sec 1 ช่วงเช้า)

Issue 1   :               กสิกรไทย-วีซ่าเปิดตัวระบบชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือครั้งแรกของโลก หวังสร้างความสะดวกพร้อมความปลอดภัยด้วยบริการโมบาย เวอริฟาย บาย วีซ่า

………………………………………………………………………………………………

 

 

Industry :            Finance – Investment

 

Strategy :              Offensive strategy : Innovation

 

ประเด็นข่าว :         ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารทั่วไป โดยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเวบไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ และมีแนวโน้มที่ช่องทางดังกล่าวจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของปริมาณการใช้สมาร์ทโฟนที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การซื้อสินค้าและบริการผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำเป็นต้องมีระบบชำระเงินที่มีมาตรฐานสูง เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและปลอดภัยในการทำธุรกรรม ดังนั้นธนาคารกสิกรไทย จึงร่วมกับบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (VISA) พัฒนาบริการโมบาย เวอริฟาย บาย วีซ่า ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรกของโลก ซึ่งหน้าชำระเงินจะเชื่อมต่อมายังระบบบริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (K-Payment Gateway on Mobile) เพื่อให้ผู้ถือบัตรกรอกข้อมูลบัตร ตรวจสอบรายการชำระเงิน และยืนยันการทำธุรกรรมโดยธนาคารจะส่งรหัสแบบใช้ครั้งเดียว (One-time password: OTP) ผ่านทางเอสเอ็มเอส (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ถือบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ บริการโมบาย เวอริฟาย บาย วีซ่า แบบ OTP เป็นระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานสูงสุดในขณะนี้ นอกจากนี้ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมให้บริการ ได้แก่ แอมเวย์ นกแอร์ เพย์สบาย เอสเอฟซีนีม่า ตลาดดอทคอม การบินไทย และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ซึ่งผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หรือทำรายการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านทางเวบไซต์ของพันธมิตรธุรกิจดังกล่าวได้

 

ข้อดีข้อเสีย :           ข้อดี

1)       ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย

2)       เป็นการสร้าง Brand Awareness ผู้บริโภคจะรู้จักสินค้าใหม่ตัวนี้ว่าเราเป็นผู้นำในการคิดค้นก่อนใคร

3)       เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค

4)       สร้างยอดขายและการเติบโตเร็ว

ข้อเสีย

1)       ต้องคิดค้น พัฒนา วิจัยดีดี เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงิน

2)       มีความเสี่ยงในการสร้างความน่าเชื่อถือ

3)       ระวังมิจฉาชีพ

 

วิเคราะห์ :           ธนาคารกสิกรไทยเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงทั้งการเงินและองค์กรและถือว่าเป็นแนวหน้าของธนาคารในประเทศไทย จึงมีจุดแข็ง (S = Strength) ที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าหรือเพิ่มการแข่งขันให้กับตนเองได้มาก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนต่างๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้มากกว่าองค์กรอื่นที่มีความมั่นคงทางการเงินน้อยกว่า  ประกอบกับมีโอกาส (O=Opportunity) ในปัจจุบัน การบริโภค จับจ่ายใช้สอย เน้นความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และอาศัยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมาก ดังนั้น กลยุทธ์ในการที่จะสร้างเครือข่าย มีการผูกพันธมิตรกับคู่ค้ารายใหญ่อื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถสร้างมูลค่าของกิจกรรมและสร้างยอดขายที่มากขึ้น ทำให้กลยุทธ์ที่กสิกรไทยเลือกใช้คือ การรุกโดนใช้นวัตกรรมและสร้างสินค้าขึ้นมาก่อนใครเพื่อเป็นผู้นำ Offensive strategy: Innovation

 

ที่มา

 

 

กสิกรไทย-วีซ่าเปิดตัวระบบชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือครั้งแรกของโลก หวังสร้างความสะดวกพร้อมความปลอดภัยด้วยบริการโมบาย เวอริฟาย บาย วีซ่า

นายอาจ  วิเชียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)  เปิดเผยว่า ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารทั่วไป โดยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเวบไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ และมีแนวโน้มที่ช่องทางดังกล่าวจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของปริมาณการใช้สมาร์ทโฟนที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม การซื้อสินค้าและบริการผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำเป็นต้องมีระบบชำระเงินที่มีมาตรฐานสูง เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและปลอดภัยในการทำธุรกรรม ดังนั้นธนาคารกสิกรไทย จึงร่วมกับบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (VISA) พัฒนาบริการโมบาย เวอริฟาย บาย วีซ่า ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรกของโลก

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และทำธุรกรรมจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งหน้าชำระเงินจะเชื่อมต่อมายังระบบบริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (K-Payment Gateway on Mobile) เพื่อให้ผู้ถือบัตรกรอกข้อมูลบัตร ตรวจสอบรายการชำระเงิน และยืนยันการทำธุรกรรมโดยธนาคารจะส่งรหัสแบบใช้ครั้งเดียว (One-time password: OTP) ผ่านทางเอสเอ็มเอส (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ถือบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ผู้ถือบัตรใช้กรอกบนหน้าจอชำระเงิน ซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและแสดงผลการทำธุรกรรมให้ผู้ถือบัตรทราบในลำดับถัดไป

บริการโมบาย เวอริฟาย บาย วีซ่า แบบ OTP เป็นระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานสูงสุดในขณะนี้ ผู้ถือบัตรไม่ต้องกังวลว่าผู้อื่นจะทราบรหัสและนำไปใช้ เพราะเป็นเอสเอ็มเอสที่ส่งตรงเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของบัตร และใช้ได้เพียงครั้งเดียว ผู้ถือบัตรจึงไม่จำเป็นต้องจำรหัสผ่าน ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรที่เคยลงทะเบียนใช้บริการ เวอริฟาย บาย วีซ่า แบบ OTP จะสามารถใช้บริการดังกล่าวต่อเนื่องได้ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ระบบจะแจ้งให้ลงทะเบียน และสามารถกลับเข้ามาทำรายการช้อปปิ้งออนไลน์ต่อได้ในทันที

นายศีลวัต  สันติวิสัฎฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ในช่วงแรกบริการโมบาย เวอริฟาย บาย วีซ่า จะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมให้บริการ ได้แก่ แอมเวย์ นกแอร์ เพย์สบาย เอสเอฟซีนีม่า ตลาดดอทคอม การบินไทย และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ซึ่งผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หรือทำรายการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านทางเวบไซต์ของพันธมิตรธุรกิจดังกล่าวได้

ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทย มีลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตรวมกันมากกว่า 9 ล้านใบ และมีผู้ลงทะเบียนกับระบบเวอริฟาย บาย วีซ่า เพื่อช้อปปิ้งออนไลน์แล้วกว่า 400,000 ราย โดย 70 % ของผู้ลงทะเบียนใช้ระบบ เวอริฟาย บาย วีซ่า แบบ OTP

นอกจากนี้ ธนาคารฯ มียอดขายผ่านร้านค้าออนไลน์บนบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต (K-Payment Gateway) ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80 % ต่อปี และคาดว่าในปี 2554 จะมียอดขายผ่านระบบไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: