ปตท.ศึกษาความเป็นไปได้โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์

20 08 2011

นส.ธนพร ศิริวรรณ 5220224040

วันที่ 19 สิงหาคม 2554 10:39

ปตท.ศึกษาความเป็นไปได้โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์

ปตท.-ไออาร์พีซี จับมือศึกษาความเป็นไปได้โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ลงทุน 6พันล้าน ขนาด 50-90 เมกกะวัตต์ บนพื้นที่ 1.8 พันไร่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 

นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าทั้ง 2 บริษัทฯจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดประมาณ 50 – 90 เมกกะวัตต์ บนพื้นที่ประมาณ 1,000-1,800 ไร่

ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการศึกษาความเป็นไปได้และนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของทั้ง 2 บริษัท หลังจากนั้นจะร่วมกันจัดทำและยื่นข้อเสนอให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อขายไฟฟ้าเข้าระบบ

หากข้อเสนอได้รับการพิจารณารับซื้อก็จะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้น เพื่อดำเนินการก่อสร้างและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์                          

ด้านนาย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. และกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี กล่าวว่าไออาร์พีซี ตั้งใจที่จะทำธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชน โครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่เราตั้งใจจะทำขึ้น เพื่อลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันยังส่งผลดีในเชิงธุรกิจให้กับบริษัทฯและผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชนโดยรอบและประเทศชาติ”

สำหรับการดำเนินโครงการนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จะมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามฯ

 

 

วิเคราะห์ข่าว :

                น้ำมัน ถือเป็นพลังงานธรรมชาติที่เริ่มร่อยหลอลงเรื่อยๆ และปตท.ก็ถือว่ามีธุรกิจหลักทางด้าน ธุรกิจที่เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทำให้ปตท.มีความเสี่ยงอย่างมากในกรณีที่น้ำมันมีปริมาณน้อยลง ดังนั้นการลงทุนในพลังงานทางเลือกจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันต้นทุนทางการผลิตจะสูงเกินไป แต่คาดว่าเมื่อทิศทางของราคาน้ำมันสูงขึ้นในอนาคต และเทคโนโลยีการผลิตที่ตองมีประสิทธิภาพดีขึ้น และต้นทุนที่ลดต่ำลง จำให้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่ดี และจะสร้างความมั่นคงให้ปตท.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: