บีบีซี แมกกาซีนขยายไลน์ บนไอแพดอย่างเดียวเป็นรายแรก

22 08 2011

Strategy: กลยุทธ์เชิงชนะโดยไม่ต้องรบ (win w/o war) of “Strategy Alliance” และ กลยุทธ์เชิงรับ (Defensive) of Corporate Social Responsibility (CSR)

ชื่อ – นามสกุล :      นางสาวมณฑา  มากมี                            รหัส :      5220224154

Issue 2 :               บีบีซี แมกกาซีนขยายไลน์ บนไอแพดอย่างเดียวเป็นรายแรก

Date:                        Week10 August 20, 2011

Industry:               ธุรกิจประเภทแมกกาซีน

 Strategy:                กลยุทธ์เชิงชนะโดยไม่ต้องรบ (Win W/O War) แบบ “Alliance” เป็นการจับมือร่วมกับApp Store ของแอปเปิลโดยจำหน่ายผ่านระบบสมาชิกโดยตรง และเป็นสมาชิกที่เป็นเจ้าของเครื่องไอแพดซึ่งเป็นการเลือกพันธะมิตรที่แข็งแรงในช่องทางระบบบนดิจิตอลและยังช่วยลดกระดาษได้อีกด้วยเป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของกลยุทธ์เชิงรับ (Defensive) แบบ “Corporate Social Responsibility” อย่างจริงจังจากการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ

Competitor :         Health&Cuisine, ชีวจิต, Health&Care เป็นต้น

 ประเด็นข่าว :         บีบีซี แมกกาซีนขยายไลน์ บนไอแพดอย่างเดียวเป็นรายแรก กระแสการเปลี่ยนแปลงของการบอกรับข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิตอล ทำให้บรรดาแมกกาซีนทั้งหลาย ต้องหาหนทางในการปรับตัวเพื่อความยั่งยืนและอยู่รอดทางธุรกิจกันอย่างเต็มที่    หนึ่งในบรรดาแมกกาซีนเหล่านั้นก็คือ บีบีซี แมกกาซีน ซึ่งวางจำหน่ายหนังสือแมกกาซีนหลายรูปแบบ หลายกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งแมกกาซีนที่เรียกว่า BBC Good Food      การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ว่าเกิดขึ้นกับแมกกาซีนฉบับนี้ และทำให้แมกกาซีนฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่จำหน่ายผ่านระบบสมาชิกโดยตรง และเป็นสมาชิกที่เป็นเจ้าของเครื่องไอแพดเท่านั้น และเป็นสมาชิกที่เป็นเจ้าของที่อยู่นอกร้าน App Store ของแอปเปิลเองด้วย    

  Advantage :           บีบีซีแล้ว เป็นหนึ่งในแมกกาซีนของอังกฤษที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านแมกกาซีน และมีความก้าวหน้าในการนำเสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจซึ่งเป็นจุดเด่นของแมกกาซีน การเปลี่นจากระบบจากการทำหนังสือมาเป็นการดาวน์โหลดผ่านไอเพด ทำให้เป็นการเพิ่มความสามารถในการรับรู้เนื้อหาสาระได้เร็วขึ้นและเหมาะกับสมาชิกนักอ่านที่เป็นกลุ่มหัวก้าวหน้า และมีอุปกรณ์ทันสมัยอย่างไอแพดติดตัว

 Analysis :              จากการจับมือร่วมกับApp Store ของแอปเปิลโดยจำหน่ายผ่านระบบสมาชิกโดยตรง และเป็นสมาชิกที่เป็นเจ้าของเครื่องไอแพดซึ่งเป็นนำกลยุทธ์เชิงชนะโดยไม่ต้องรบ (Win W/O War) แบบ “Alliance” ซึ่งแอปเปิลเป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบดิจิตอลที่แข็งแรง และเป็นตัวเสริมให้บีบีซีแมกกาซีนประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านแมกกาซีนจากการรับรู้เรื่องนำเสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ และมีความก้าวหน้าของบีบีซีเอง   ทำให้บีบีซีกลายเป็นแมกกาซีนรุ่นบุกเบิกสำหรับสมาชิกนักอ่านที่เป็นกลุ่มหัวก้าวหน้า และมีอุปกรณ์ทันสมัยอย่างไอแพดติดตัว  ขณะเดียวกัน แมกกาซีนก็สามารถแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของต้นทุนค่ากระดาษ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแมกกาซีนจากการที่ราคาน้ำมันไม่มีท่าทีว่าจะลดลงด้วย เป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของกลยุทธ์เชิงรับ (Defensive) แบบ “Corporate Social Responsibility” อย่างจริงจังจากการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ

 Rating  :                 P1 = Posistive P2 = POWERFUL

บีบีซี แมกกาซีนขยายไลน์ บนไอแพดอย่างเดียวเป็นรายแรก

กระแสการเปลี่ยนแปลงของการบอกรับข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิตอล ทำให้บรรดาแมกกาซีนทั้งหลาย ต้องหาหนทางในการปรับตัวเพื่อความยั่งยืนและอยู่รอดทางธุรกิจกันอย่างเต็มที่    หนึ่งในบรรดาแมกกาซีนเหล่านั้นก็คือ บีบีซี แมกกาซีน ซึ่งวางจำหน่ายหนังสือแมกกาซีนหลายรูปแบบ หลายกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งแมกกาซีนที่เรียกว่า BBC Good Food      การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ว่าเกิดขึ้นกับแมกกาซีนฉบับนี้ และทำให้แมกกาซีนฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่จำหน่ายผ่านระบบสมาชิกโดยตรง และเป็นสมาชิกที่เป็นเจ้าของเครื่องไอแพดเท่านั้น และเป็นสมาชิกที่เป็นเจ้าของที่อยู่นอกร้าน App Store ของแอปเปิลเองด้วย       
       การเริ่มเปิดดำเนินการในส่วนของแมกกาซีนที่เป็นแนวไลฟ์สไตล์รายเดือนก็คาดว่าจะทำได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไป ทำให้แมกกาซีนในกลุ่มของบีบีซี เป็นระบบสมาชิกบนดิจิตอลอย่างเดียวเป็นครั้งแรก   การที่ต้องรอจนถึงเดือนภุมภาพันธ์ก็เพราะว่าในเดือนดังกล่าว แอปเปิลประกาศว่าจะลดค่าบริการทุกรายการที่ผ่าน App Store ลงถึง 30% รวมทั้งค่าสมาชิกด้วย และหากสมาชิกรายใดถูกเสนอเงื่อนไขนอกเหนือจากแอปของแอปเปิล จะต้องถูกเสนอเงื่อนไขภายในแอปในระดับราคาเดียวกันด้วย ในขณะนี้ การเตรียมการในส่วนของการเข้าถึง ipad App ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำหรับ BBC Good Food เวอร์ชั่นเริ่มมีสมาชิกเข้ามาดาวน์โหลดแล้ว นับจากวันที่เปิดการให้บริการแมกกาซีน BBC Good Food ผ่านทางไอแพด พบว่ามีสมาชิกเข้าดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้งแล้ว และระบบนี้ได้เปิดให้สมาชิกสามารถเลือกซื้อหารายการสินค้าจากชอปปิ้งลิสต์ได้ด้วย นอกเหนือจากนั้น สมาชิกของแมกกาซีน Good Food ยังสามารถซื้อบริการผ่านทางเว็บไซต์สมัครสมาชิกของบีบีซี หรือผ่านร้านค้า App Store ของแอปเปิลก็ได้   สำหรับบีบีซีแล้ว เป็นหนึ่งในแมกกาซีนของอังกฤษที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านแมกกาซีน และมีความก้าวหน้าในการนำเสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ    การปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคดิจิตอลของแมกกาซีน บีบีซี ทำให้บีบีซีกลายเป็นกิจการแมกกาซีนรุ่นบุกเบิกที่แสดงให้แมกกาซีนฉบับอื่นๆ เห็นว่าสมาชิกนักอ่านที่เป็นกลุ่มหัวก้าวหน้า และมีอุปกรณ์ทันสมัยอย่างไอแพดติดตัวและใช้งานบนไอแพดตลอดเวลามีจำนวนไม่น้อยเลย      ขณะเดียวกัน แมกกาซีนก็สามารถแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของต้นทุนค่ากระดาษ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแมกกาซีนจากการที่ราคาน้ำมันไม่มีท่าทีว่าจะลดลงด้วย       
       ความสำเร็จของแมกกาซีน BBC Good Food ในวันนี้ น่าจะเป็นแรงจูงใจให้บีบีซีและแอปเปิลหันมาร่วมมือกันและหาทางต่อยอดทางธุรกิจเพื่อให้เงื่อนไขการเสนอบริการดีขึ้นไปจากเริ่มต้นตามลำดับ

โดย ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์ 19 สิงหาคม 2554 12:11 น.

http://www2.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9540000104113


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: