อาวียองซ์’ ดันไทยขึ้นศูนย์กลาง

22 08 2011

Strategy: กลยุทธ์เชิงรับ (Offensive) of Direct Attack และWin W/O War of Human Relationship

ชื่อ – นามสกุล:      นางสาว มณฑา  มากมี                           รหัส :      5220224154

Issue 1   :               อาวียองซ์’ ดันไทยขึ้นศูนย์กลาง”

Date:                      Week 10 Aug 20’2011

Industry:                 ธุรกิจประเภทขายตรงด้าน Beauty and Health ในระดับพรีเมียม

Strategy:                กลยุทธ์เชิงรุก (Offensive) แบบ “Direct Attack” โดยการเข้าไปขยายตลาดในต่างประเทศของภูมิภาคเอเชีย และใช้ซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อรองรับการขยายสู่ระดับGlobal และปรับผลตอบแทนที่เป็นแผนปันผลตอบแทนแบบสากลจากการเข้าใจและรู้ใจคนทำธุรกิจเป็นอย่างดีจากการนำ win without war ของ Human Relationship

 Competitor :         Amway เป็นต้น

ประเด็นข่าว :         ธุรกิจขายตรงภายใต้แบรนด์”อาวียองซ์” ของค่ายยักษ์สินค้าอุปโภคบริโภคยูนิลีเวอร์ ได้ประกาศแผนการรุกตลาดในช่วง 2 ปีก่อนว่า จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานในการสร้างแบรนด์อาวียองซ์ เพื่อบุกตลาดต่างประเทศ โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายตลาดสากล

 Advantage:            อาวียองซ์เป็นธุรกิจขายตรงของผลิตภัณฑ์จำพวก Beauty and Health ในระดับพรีเมียม มีประสบการณ์ในการทำประเภทนี้ในเมืองไทยมาก่อน ด้วยว่าธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก จะเน้นมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายในการขายซึ่งในไทยก็มีคู่แข่งอย่างAmway มาก่อนทำให้ค่อนข้างโตอยาก ในการขยายในประเทศมาเลเซียหลังจากได้ทำการวิจัยตลาดเป็นอย่างดีน่าจะทำให้อาวียองซ์โตในมาเลเซียได้ โดยรับแรงสนับสนุนจากไทย

 Analysis:               การเข้าไปขยายตลาดในต่างประเทศของภูมิภาคเอเชีย โดยเน้นที่ประเทศมาเลเซียจากการมองเห็นศักยภาพของประเทศว่ามีจำนวนประชากรมาก และเป็นกลุ่มลูกค้าของอาวียองซ์ที่มีกำลังซื้อสูงจึงมุ่งที่จะขยายฐานการตลาดแห่งนี้เป็นหลังแล้วจึงขยายต่อในอินเดียและที่อื่นต่อเป็นการนำกลยุทธ์เชิงรุก (Offensive) แบบ “Direct Attack” และได้ปรับซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อรองรับการขยายสู่ระดับGlobal และปรับผลตอบแทนที่เป็นแผนปันผลตอบแทนแบบสากลจากการเข้าใจและรู้ใจคนทำธุรกิจเป็นอย่างดีจากการนำ win without war ของ Human Relationship

Rating :                  P1 = Positive  N = Neutral

‘อาวียองซ์’ ดันไทยขึ้นศูนย์กลาง

หลังจากที่ธุรกิจขายตรงภายใต้แบรนด์”อาวียองซ์” ของค่ายยักษ์สินค้าอุปโภคบริโภคยูนิลีเวอร์ ได้ประกาศแผนการรุกตลาดในช่วง 2 ปีก่อนว่า จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานในการสร้างแบรนด์อาวียองซ์ เพื่อบุกตลาดต่างประเทศ ซึ่งในวันนี้อาวียองซ์ได้ออกมาประกาศความพร้อมสำหรับการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายตลาดสากล ซึ่งนางสุชาดา ธีรวชิรกุล กรรมการผู้จัดการ อาวียองซ์ ภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจสำหรับการขยายตลาดต่างประเทศ
แผนการขยายตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นการขยายตลาดเข้าสู่ความเป็นสากล และก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างมั่นคง บริษัทได้เปิดฉากการรุกตลาดเอเชีย ด้วยการเปิดตัวธุรกิจที่ประเทศมาเลเซียเป็นแห่งแรก รวมทั้งมีแผนการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายตลาดสู่สากล ซึ่งแม้ที่ผ่านมาบริษัทจะมีการขยายตลาดไปยังประเทศกัมพูชา แต่การบริหารงานยังอยู่ภายใต้ยูนิลีเวอร์ประเทศไทย ไม่ได้มีการตั้งทีมบริหารแยกออกไปเหมือนการรุกตลาดที่ประเทศมาเลเซียในครั้งนี้
ปัจจุบันนอกเหนือจากตลาดกัมพูชา และการรุกตลาดที่ประเทศมาเลเซียล่าสุดแล้ว ที่ผ่านมาอาวียองซ์ได้มีการเปิดดำเนินธุรกิจที่แอฟริกาใต้ แต่ได้หยุดทำธุรกิจไปแล้ว ขณะที่ประเทศอินเดียนั้น มีแผนการรวมเข้าอยู่ภายใต้การบริหารของประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจของสมาชิก บริษัทได้ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ในการสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและความสะดวกให้กับผู้ร่วมธุรกิจอาวียองซ์ รวมถึงรองรับการขยายการเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก ก็สามารถทำธุรกิจอาวียองซ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยอาวียองซ์จะเปิดตัวโปรแกรมต่างๆ เป็นเฟสๆ ไป โดยเฟสแรก จะเปิดตัว  “อาวียองซ์ ไซเบอร์ ออฟฟิศ” เครื่องมือทางธุรกิจที่ทำให้ผู้ร่วมธุรกิจสามารถมีออฟฟิศส่วนตัวในเว็บไซต์ สามารถเช็กคะแนน ดูยอดองค์กร ดูจำนวนสมาชิกใหม่ รวมถึงใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพนี้ในการตั้งเป้าหมาย และติดตามรายงานผลการเติบโตของธุรกิจในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเท่านั้น  เราจะเปิดตัว “อาวียองซ์ ไซเบอร์ ช็อป” ที่ให้ผู้ร่วมธุรกิจมีหน้าร้านออนไลน์ของตัวเอง เป็นช็อปส่วนตัวบนเว็บไซต์ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงลูกค้า ลูกค้าสามารถสมัครและสั่งซื้อผ่านไซเบอร์ ช็อปนี้ได้โดยตรง โดยทุกยอดสั่งซื้อนั้น คะแนนก็จะเข้าตรงไปที่ผู้ร่วมธุรกิจที่เป็นเจ้าของช็อปออนไลน์นั้นๆ นอกจากนี้ อาวียองซ์ยังเพิ่มความทันสมัยให้มากขึ้น ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี iPad เข้าสู่ระบบธุรกิจ  มีการเขียนโปรแกรมใน Apple Store  ที่ผู้ร่วมธุรกิจสามารถโหลดแอพพลิเคชันต่างๆลงใน iPad ได้ อาทิ การนำเสนอแผนธุรกิจอาวียองซ์ การวิเคราะห์ผิวต่างๆ และตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพผิว รวมถึงมีการประมวลผลออกมาเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด  ถือเป็นการนำความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีมาเสริมสร้างประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายในการทำธุรกิจ
+เหตุผลที่เลือกมาเลเซียแห่งแรก หลังจากที่ได้ทดลองตลาดมาแล้ว 1 ปี โดยจะเริ่มเปิดรับสมาชิกในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 นี้ พร้อมทั้งเปิดศูนย์ธุรกิจที่พร้อมจำหน่ายสินค้าและบริการครบวงจรเช่นเดียวกับที่เปิดในประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2554 และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2555 เปิดดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท ยูนิลีเวอร์ มาเลเซีย อาวียองซ์ จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนการดำเนินธุรกิจกับรัฐบาลประเทศดังกล่าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เหตุผลที่เลือกประเทศมาเลเซียเป็นประเทศแรกในการดำเนินธุรกิจขายตรงนั้น เนื่องจากบริษัทมองเห็นศักยภาพของประเทศดังกล่าว จากการเติบโตของธุรกิจขายตรงที่มีมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนประชากรมากถึง 28 ล้านบาท และ 75% เป็นกลุ่มลูกค้าของอาวียองซ์ที่มีกำลังซื้อสูง เนื่องจากบริษัทได้วางตำแหน่งสินค้าไว้เป็น Beauty and Health ในระดับพรีเมียม รวมทั้งมีมุมมองธุรกิจขายตรงในเชิงบวก ประกอบกับเป็นประเทศที่มีธุรกิจขายตรงที่อยู่มายาวนาน ผู้บริโภคเข้าใจการใช้สินค้าสกินแคร์แบบครบขั้นตอน และมีเครือข่ายนักธุรกิจเครือข่ายที่กระจายทั่วเอเชีย ซึ่งจากชื่อเสียงของยูนิลีเวอร์ทำให้มั่นใจว่า ธุรกิจจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้และประสบความสำเร็จ โดยคาดว่าจะมีสมาชิกในปีแรก 200,000 คน
แผนการปรับรายได้ให้สมาชิก  อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการดึงดูดสมาชิก บริษัทได้ปรับแผนปันผลตอบแทน ให้สมาชิกอาวียองซ์สามารถรับรายได้จากทั่วโลกแบบ จากเดิมที่จะได้รับผลตอบแทนคิดเป็น 51% ปรับเป็น 64% โดยปรับแผนปันผลตอบแทนไร้พรมแดน ไอ-ทเวลฟ์ การันตี ที่เป็นแผนปันผลตอบแทนแบบสากลที่ใช้ได้ทั่วโลก โดยผู้ร่วมธุรกิจอาวียองซ์จะสามารถรับรายได้ในการทำธุรกิจจากทั่วโลกได้อย่างไร้ขีดจำกัดในแต่ละตำแหน่งทุกระดับชั้น โดยครั้งนี้ทางบริษัทมีการจ่ายเงินเพิ่ม 13% หน้าแผน และเพิ่มสูงสุด 20 % สำหรับยอดสั่งซื้อจากสมาชิกใหม่ใน 2 เดือนแรก นอกจากนี้ยังมีการประกันรายได้ให้กับผู้ร่วมธุรกิจใหม่ตลอดระยะเวลา 1 ปี เรียกได้ว่าแผนนี้เป็นแผนที่รู้ใจ และเข้าใจคนทำธุรกิจเป็นอย่างดี เป็นแผนที่จะทำให้คนตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น และมากขึ้น โดยจะเริ่มใช้เดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนแรก ขณะที่การเติบโตครึ่งปีแรก มีการเติบโต 2 หลัก ขณะที่ภาพรวมตลาดมีการเติบโตประมาณ 10%  ปัจจุบันมีฐานสมาชิก 4.5 แสนรหัส แบ่งเป็นสมาชิกอภิสิทธิ์ และผู้ร่วมธุรกิจอาวียองซ์ในอัตราส่วน 50 : 50 และมีผู้บริโภคที่ไม่ใช่สมาชิกกว่า 1 ล้านคน 

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,661  14 – 17  สิงหาคม พ.ศ. 2554

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78897:2011-08-12-03-53-04&catid=107:2009-02-08-11-34-25&Itemid=456

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: