แมทเนเซียม’เล็งตลาดตจว. รุกแฟรนไชส์

22 08 2011

NAME : สุคนธ์ทิพย์ เสาวคนธ์                               ID :  5220224187 (FLEXIBLE 18)

ISSUE NO. : 2                                                       DATE ISSUE : Week 9       

INDUSTRY : ธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษา                     RATING : P1 = POSITIVE

DATE NEWS : 16 สิงหาคม 2554                  SOURCE : http://www.thanonline.com

TOPIC :  แมทเนเซียม’เล็งตลาดตจว. รุกแฟรนไชส์

STRATEGY : กลยุทธ์เชิงรุก (offensive)  โดยใช้การขยายช่องทางการจำหน่าย

 ประเด็นข่าว

“แมทเนเซียม” เร่งขยายแฟรนไชส์รุกตลาดการศึกษาในเมืองไทย เล็งเพิ่มฐานลูกค้าในตลาดต่างจังหวัด ล่าสุดร่วมกับศธ.จัดโครงการประกวดแต่งนิทานคณิตศาสตร์มีผู้สนใจส่งผลงานกว่า 100 ชิ้น พร้อมประกาศผลงานผู้ชนะปลายกันยายนนี้

ADVANTAGE

สถาบัน MATHNASIUM  ถือเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษาที่ประสบความสำเร็จและโตเร็วที่สุดของอเมริกา ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในประเทศไทย

ANALYSIS  

บริษัท แมท จิม จำกัด เปิดเผยว่า สถาบัน MATHNASIUM ถือเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษาที่ประสบความสำเร็จและโตเร็วที่สุดของอเมริกา ได้นำกลยุทธ์เชิงรุกมาใช้ในประเทศไทย แบบCircle Attrack (กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง) เพื่อเป็นการขยายตลาดและกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยบริษัทมีแผนการเปิดแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นภายในสิ้นปีนี้ให้ครบ 40 แห่ง จากปัจจุบันที่มีอยู่ 35 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลัก และในปี 2555 จะขยายแฟรนไชส์ไปยังต่างจังหวัด ตั้งเป้าขยายไปตามหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากมุ่งเจาะลูกค้าระดับบีบวก ตั้งเป้าขยายให้ได้ 5 แห่ง นโยบายการขยายสาขาขายแฟรนไชส์โดยแต่ละสาขาจะได้รับพื้นที่ที่กำหนดชัดเจนนอกจากนี้บริษัทได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการประกวดแต่งนิทานคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ด้านคณิตศาสตร์ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

RATING  : P1 = POSITIVE , P2 = POWERFUL ,N1 = NEUTRAL ,N2 = NEGATIVE

แมทเนเซียม’เล็งตลาดตจว. รุกแฟรนไชส์

“แมทเนเซียม” เร่งขยายแฟรนไชส์รุกตลาดการศึกษาในเมืองไทย เล็งเพิ่มฐานลูกค้าในตลาดต่างจังหวัด ล่าสุดร่วมกับศธ.จัดโครงการประกวดแต่งนิทานคณิตศาสตร์มีผู้สนใจส่งผลงานกว่า 100 ชิ้น พร้อมประกาศผลงานผู้ชนะปลายกันยายนนี้
                นายอนุชา  เข็มทอง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมท จิม จำกัด เปิดเผยว่า สถาบัน MATHNASIUM  ถือเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษาที่ประสบความสำเร็จและโตเร็วที่สุดของอเมริกา ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในประเทศไทย มีทั้งหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษจะเหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตรสองภาษาอย่างแท้จริง  ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายตลาดและกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น บริษัทมีแผนการเปิดแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นภายในสิ้นปีนี้ให้ครบ 40 แห่ง จากปัจจุบันที่มีอยู่ 35 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลัก และในปี 2555 จะขยายแฟรนไชส์ไปยังต่างจังหวัด ตั้งเป้าขยายไปตามหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากมุ่งเจาะลูกค้าระดับบีบวก ตั้งเป้าขยายให้ได้ 5 แห่ง นโยบายการขยายสาขาขายแฟรนไชส์โดยแต่ละสาขาจะได้รับพื้นที่ที่กำหนดชัดเจน ซึ่งพื้นที่ที่กำหนดดังกล่าวนี้ คือ พื้นที่ที่ตกลงกันว่าจะไม่มีสถาบัน MATHNASIUM สาขาอื่นเปิดอีกในพื้นที่นั้น ๆ โดยแฟรนไชซีรายอื่น เงื่อนไขการลงทุน 1. Initial Fee ค่าสิทธิแรกเข้า ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลอายุสัญญา 9 ปี ราคา 860,000 บาท รวมภาษีและเอกสารแรกเข้า ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ 9 ปี หากเป็นเขตพื้นที่ต่างจังหวัด อายุสัญญา 9 ปี ราคา 700,000 บาท รวมภาษีและเอกสารแรกเข้า ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ 9 ปี กรณีต้องการต่อสัญญาจะได้รับส่วนลดร้อยละ 20 จากราคา ณ วันทำสัญญาในอนาคต  2. Royalty  Fee ค่าสิทธิดำเนินธุรกิจชำระ 20 % ของรายได้รวม ในแต่ละเดือน  3. สื่อการสอน ผู้ได้รับสิทธิจะต้องใช้อุปกรณ์ที่บริษัทจัดหามาให้เท่านั้น 4.   ค่าก่อสร้างและตกแต่งสถานที่ ประมาณ 600,000 บาท สำหรับพื้นที่ 100 ตร.ม. ขึ้นอยู่สภาพพื้นที่ในช่วงรับส่งมอบพื้นที่โดยพื้นที่ที่ใช้ในการเปิดสถาบันควรจะมีเนื้อที่อย่างน้อย 100 ตร.ม.อยู่ในทำเลที่ดีปลอดภัย สะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอ ทั้งนี้สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ คือได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าหลักสูตรและวิธีการสอนของ MATHNASIUM และมีการกำหนดเขตพื้นที่ของสถาบันอย่างชัดเจนคุณสมบัติผู้ลงทุน ผู้ที่เข้าใจและสนใจการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษารูปแบบใหม่ไม่ซ้ำใคร และต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กรวมทั้งมีเงินทุนเพียงพอ สำหรับการเปิดกิจการและดำเนินธุรกิจในระยะยาว
                นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการประกวดแต่งนิทานคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ด้านคณิตศาสตร์ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานนิทานในหัวข้อ “เด็กไทยสร้างสรรค์ สร้างเรื่องคณิตศาสตร์ร้อยเรียงเป็นนิทานแสนสนุก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้มีการคิดในเชิงสร้างสรรค์เรียนรู้การผสมผสานความรู้ทางคณิตศาสตร์และศิลปะออกมาเป็นผลงานโดยคาดหวังให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เพิ่มเติมในการตระหนักและให้ความสนใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีทางด้านคณิตศาสตร์และสร้างกิจกรรมใหม่ ๆรวมถึงการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม
 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้ จะต้องเป็นกลุ่มนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขณะนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตลอดโครงการประมาณ 100 เล่ม บริษัทได้เริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในเดือนกันยายน 2554 นี้

ที่มา :  www.thanonline.com โดย : ธุรกิจการตลาด Marketing วันที่ 16 สิงหาคม 2554

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79403:2011-08-16-03-51-02&catid=106:-marketing&Itemid=456


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: