นีเวลล์ฯส่งน้องใหม่ชิงเค้ก4พันล.

29 08 2011

 NAME : สุคนธ์ทิพย์ เสาวคนธ์                                          ID :  5220224187 (FLEXIBLE 18)

 

ISSUE NO. : 2                                                                      DATE ISSUE : Week 10       

 

INDUSTRY : ธุรกิจปากกา                                                   RATING : P1 = POSITIVE

 

DATE NEWS : 23 สิงหาคม 2554                                       SOURCE : http://www.thanonline.com

TOPIC :  นีเวลล์ฯส่งน้องใหม่ชิงเค้ก4พันล.

STRATEGY : Offensive by Innovation

 

ประเด็นข่าว

“นีเวลล์ รับเบอร์เมด” รุกหนักตลาดปากกาลูกลื่น ชิงตลาด 4,000 ล้านบาท เปิดตัวนำเข้า  “เปเป้อร์เมท อิงค์จอย” รุกตลาดในประเทศไทย พร้อมทุ่มงบ 60 ล้านบาท รุกตลาดครบวงจรเจาะตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย วาดเป้า 3 ปีขึ้นแท่นผู้นำตลาด

ADVANTAGE

ปัจจุบันตลาดปากกาในประเทศโดยรวมมีมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีอัตราการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 10% ซึ่งจากการวิจัยพฤติกรรมในตลาดโลกพบว่า ในประเทศไทยผู้บริโภคจะพิจารณาจากคุณภาพในการเขียน ราคา และความคุ้มค่า ปัจจุบันเปเป้อร์เมท มีส่วนแบ่งการตลาดราว 5% และจากการนำเข้าปากกาเปเป้อร์เมท อิงค์จอย รวมถึงแผนการตลาดที่เข้มแข็งจะช่วยผลักดันให้ในอีก 3 ปีข้างหน้า  เปเป้อร์เมทจะมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ประมาณ 20% หรือเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มปากกาทั่วไป

 

 

ANALYSIS

 

บริษัท นีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำกลยุทธ์เชิงรุก by Innovation มาใช้ โดยบริษัทได้เปิดตัวปากกาลูกลื่น เปเป้อร์เมท อิงค์จอย เข้ามารุกตลาดในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2554 นี้  ซึ่งหลังจากการทำวิจัยได้มีการทดสอบให้ได้ทดลองใช้อิงค์จอย และพบว่า อิงค์จอย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในแง่คุณภาพ และราคา โดยตั้งเป้าขึ้นเป็นผู้นำตลาดปากกาลูกลื่น ที่ปัจจุบันมีมูลค่ารวมประมาณ 4,000 ล้านบาทได้ภายใน 3 ปี ซึ่งจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งแบบมีปลอกปากกา และแบบกด ในระดับราคาตั้งแต่ 5 บาทจนถึง 30 บาท
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ บริษัทใช้กลยุทธ์การสร้างตลาดปากกาหมึกความหนืดต่ำ (ULV) ให้เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับปากกาลูกลื่น และบางส่วนหันมานิยมปากกาเจล  ซึ่งปากกา เปเป้อร์เมท อิงค์จอย เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยการนำข้อดีของหมึกแต่ละประเภท และจุดเด่นในเรื่องคุณภาพการเขียนเข้ามาไว้ด้วยกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATING  : P1 = POSITIVE , P2 = POWERFUL ,N1 = NEUTRAL ,N2 = NEGATIVE

 

นีเวลล์ฯส่งน้องใหม่ชิงเค้ก4พันล.

“นีเวลล์ รับเบอร์เมด” รุกหนักตลาดปากกาลูกลื่น ชิงตลาด 4,000 ล้านบาท เปิดตัวนำเข้า  “เปเป้อร์เมท อิงค์จอย” รุกตลาดในประเทศไทย พร้อมทุ่มงบ 60 ล้านบาท รุกตลาดครบวงจรเจาะตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย วาดเป้า 3 ปีขึ้นแท่นผู้นำตลาด
นายวรพจน์ ซึ้งธรรมรส ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากการวิจัยพฤติกรรมในตลาดโลกพบว่า ผู้บริโภคซื้อปากกา จะพิจารณาจากคุณภาพในการเขียน ตราสินค้า และราคา ตามลำดับ ส่วนในประเทศไทยเองผู้บริโภคจะพิจารณาจากคุณภาพในการเขียน ราคา และความคุ้มค่า ดังนั้นล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวปากกาลูกลื่น เปเป้อร์เมท อิงค์จอย เข้ามารุกตลาดในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2554 นี้  ซึ่งหลังจากการทำวิจัยได้มีการทดสอบให้ได้ทดลองใช้อิงค์จอย และพบว่า อิงค์จอย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในแง่คุณภาพ และราคา โดยตั้งเป้าขึ้นเป็นผู้นำตลาดปากกาลูกลื่นที่ปัจจุบันมีมูลค่ารวมประมาณ 4,000 ล้านบาทได้ภายใน 3 ปี ซึ่งจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งแบบมีปลอกปากกา และแบบกด ในระดับราคาตั้งแต่ 5 บาทจนถึง 30 บาท
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ บริษัทใช้กลยุทธ์การสร้างตลาดปากกาหมึกความหนืดต่ำ (ULV) ให้เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับปากกาลูกลื่น และบางส่วนหันมานิยมปากกาเจล  ซึ่งปากกา เปเป้อร์เมท อิงค์จอย เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยการนำข้อดีของหมึกแต่ละประเภท และจุดเด่นในเรื่องคุณภาพการเขียนเข้ามาไว้ด้วยกัน
“สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับรู้ในคุณสมบัติ และประสบการณ์ใหม่คือ การได้ทดลองใช้จริง  บริษัทจึงมีแผนในการแจกสินค้าทดลองซึ่งได้เตรียมไว้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านด้ามในปีนี้  โดยจะอาศัยการแจกผ่านผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มลูกค้าสินค้าเปเป้อร์เมทเดิม ซึ่งมีความคุ้นเคยกับตราสินค้า และคุณภาพอยู่แล้วในส่วนหนึ่ง รวมทั้งการแจกสินค้าทดลองผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ชอบเลือกซื้อปากกาใช้ด้วยตนเอง”
สำหรับการโฆษณา และประชาสัมพันธ์นั้น ในช่วงแรกบริษัท จะทำการโฆษณาผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสารชั้นนำ และป้ายโฆษณาในจุดที่โดดเด่น  รวมทั้งกิจกรรมพิเศษในรูปแบบโรดโชว์ไปยังโรงเรียน อาคารสำนักงาน รวมไปถึงแหล่งรวมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น ศูนย์รวมโรงเรียนกวดวิชา และร้านเครื่องเขียนสมัยใหม่ในห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ยังเน้นการสื่อสาร และการโฆษณา ณ จุดขาย อาทิ การดิสเพลย์ในจุดที่โดดเด่น บริเวณหัวชั้น รวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทั้งในช่องทางร้านค้าเครื่องเขียนทั่วไป ร้านค้าเครื่องเขียนสมัยใหม่ และโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ  ซึ่งจากการวางแผนการตลาดล่วงหน้าจึงสามารถทำให้กระจายผลิตภัณฑ์ และวางตลาดในทุกช่องทางทั่วประเทศไปพร้อม ๆ กัน  โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท และจะมีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเข้มข้นขึ้นไปอีกในปีต่อไป โดยใช้งบประมาณเพิ่มเติมถึง 60 ล้านบาท
ปัจจุบันตลาดปากกาในประเทศโดยรวมมีมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีอัตราการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 10% ปัจจุบัน เปเป้อร์เมท มีส่วนแบ่งการตลาดราว 5% และจากการนำเข้าปากกาเปเป้อร์เมท อิงค์จอย รวมถึงแผนการตลาดที่เข้มแข็งจะช่วยผลักดันให้ในอีก 3 ปีข้างหน้า  เปเป้อร์เมทจะมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ประมาณ 20% หรือเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มปากกาทั่วไป

ที่มา :  www.thanonline.com โดย : ธุรกิจการตลาด Marketing วันที่ 23 สิงหาคม 2554

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80463:4&catid=107:2009-02-08-11-34-25&Itemid=456


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: