แอลจี โหม’กรีนโปรดักท์’รับตลาดอาเซียนโต

29 08 2011

Analysis

          จากข่าว แอลจี ใช้กลยุทธ์ เชิงรุก โดยใช้การทำ CSR ด้วยการส่งสินค้ากลุ่ม “กรีน” รับพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก-อาเซียน เน้นสินค้าสุขภาพเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และจัดโกลบอลแคมเปญ “กรีน เฮลธ์ พลัส”   เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงผู้บริโภคในอาเซียนในปัจจุบันมีความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) มากขึ้น  ดังนั้นแอลจีจึงพัฒนาสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (HA) เพื่อตอบสนองความต้องดังกล่าว พร้อมจัดงาน “แอลจี กรีน เฮลธ์ พลัส”ขึ้น

          การใช้กลยุทธ์ CSR ของแอลจี ทำให้เห็นว่ากิจการมีนโยบายของการทำ Corporate Governance ที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี และการทำ CSR ของแอลจีสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดมาจากคู่แข่งได้แบบไม่ต้องออกแรงหรือเงินทุนในการทำการตลาดมากนัก และแอลจีก็ยังเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพอยู่แล้วด้วย การเพิ่มกลยุทธ์ CSR จึงถือว่ามีความเหมาะสม

Appendix

แอลจี โหม’กรีนโปรดักท์’รับตลาดอาเซียนโต

แอลจี” บุกหนักสินค้ากลุ่ม “กรีน” รับพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก-อาเซียน เน้นสินค้าสุขภาพเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จัดโกลบอลแคมเปญ”กรีน เฮลธ์ พลัส”

นายชาง ฮี ฮัน รองประธานบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่อง ใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ อิงค์ เปิดเผยว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงผู้บริโภคในอาเซียนในปัจจุบันมีความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) มากขึ้น  ดังนั้นแอลจีจึงพัฒนาสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (HA) เพื่อตอบสนองความต้องดังกล่าว พร้อมจัดงาน “แอลจี กรีน เฮลธ์ พลัส” เป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้ ซึ่งเป็นโกลบอล แคมเปญ ในระดับภูมิภาคอาเซียน

          “ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเราใช้แค่คำว่า  เฮลธ์ พลัส แต่ปีนี้เราเติมคำว่ากรีน เข้าไปด้วยเพื่อสอดรับกับกระแสของสิ่งแวดล้อม และพบว่าหลังจากที่บริษัทจัดแคมเปญนี้มาตั้งแต่ปี 2552 สัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มกรีนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีสัดส่วนแค่ 16% ขณะนี้เพิ่มเป็น 30% และคาดว่าจะเติบโตสูงในอนาคต”

 ด้าน นายอลงกรณ์ ชูจิตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าแคมเปญ “กรีน เฮลธ์ พลัส” เป็นแคมเปญที่จัดขึ้นเพื่อสอดรับกับนโยบายของบริษัทแม่ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งไปเรื่องของสิ่งแวดล้อม หรือ “แอลจี กรีน 2020” ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 สำหรับนโยบายของบริษัทแม่ “แอลจี กรีน 2020” มีเป้าหมายต้องการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 200 ล้านตันในปี 2020 โดยในปีที่ผ่านสามารถลดได้ประมาณ 12 ล้านตัน และปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 14 ล้านตัน ขณะที่ยอดขายสินค้ากลุ่มเฮลธ์ พลัส ในปี 2553 เติบโต 50% และในปีนี้บริษัทตั้งเป้าโต 60% ขณะที่สัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้นจาก 23% เป็น 30% ในปัจจุบัน

 

Source : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 6 สิงหาคม 2554

ข่าวเกี่ยวกับ : Offensive Strategy – CSR

นส. นาทฤดี  จงสมัคร   5220224127


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: