ล็อกซเล่ย์ต่อยอดโครงการวิจัย “รั้วไร้สาย”

31 08 2011

ชื่อ – นามสกุล :      นาย กิตติพงศ์  ธารประสิทธิ์                                 รหัส :      5220224214

Industry  :               ธุรกิจเทคโนโลยีและพานิชย์

Strategy                :  Offensive – Innovation
Competitor         :   IT, MIDA เป็นต้น

ประเด็นข่าว       :  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วิจัยเรื่อง “รั้วไร้สาย” เพื่อนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบขนาดใหญ่ และเดินหน้าสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ นาวาเอกอนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ และคณะนักวิจัย  โดยจะเน้นประโยชน์ใช้สอยในการเตือนภัยการบุกรุกได้ล่วงหน้า ล็อกซเล่ย์ได้ติดตั้งรั้วไร้สายที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทในเครือชื่อ “แอล โซลาร์ 1”  ขนาดพื้นที่ 200 ไร่ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและเก็บข้อมูล เป็นระยะเวลา 6 เดือน (22 ส.ค.54 – 21 ก.พ.55) ใช้งบ 8 แสนบาทก่อนที่จะผลิตออกสู่ตลาดในราคาต่ำกว่าสัญญาณกันขโมยนำเข้า หรือประมาณ 12,000 บาทต่อหลัง จากราคาเดิม 20,000-30,000 บาท

Advantage  :   บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด มีความได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยี และเป็นผู้นำตลาดทางด้านเทคโนโลยีในตลาดปัจจุบัน และมีความสามารถทางด้านเงินลงทุนที่สูง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังส่งให้เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการดำเนินการที่สูงกว่าคู่แข่งในประเภทธุรกิจเทคโนโลยี

 Analysis    :   เนื่องจากบริษัทได้มีภาพเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจประเภทเทคโนโลยีทางเชิงการพานิชย์ขนาดใหญ่ และได้เห็นช่องทางที่มีประโยชน์จากโครงการวิจัยดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจวิจัยร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติเพื่อนำมาต่อยอดในทางพานิชย์ และจะส่งผลดีต่อบริษัทเป็นอย่างมาก ในเชิงของผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดเป็น Innovation ในเชิงธุรกิจที่จะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้อีกด้วย หรืออีกนัยนึง หากผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่บริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างได้ผล ก็น่าจะเป็นการสื่อสารให้เกิด CSR ได้โดยการนำสินค้าไปนำร่องใช้ในเขตพื้นที่ดังกล่าวเพื่อช่วยเตือนเหตุร้ายในเขตพื้นที่สำคัญๆ ได้อีกด้วย

Rating                    :               P2 =  Powerful
(P2 = powerful  / P1 = positive / N1 = neutral / N2 = negative)

——————————————————————————————————————————-

ล็อกซเล่ย์ต่อยอดโครงการวิจัย “รั้วไร้สาย”

โดย : กรุงเทพธุรกิจ   วันที่ 25 สิงหาคม 2554 19:17

“รั้วไร้สาย” คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแก่ทหารที่ต้องปฏิบัติงานนอกหน่วย และต้องการระบบช่วยเฝ้าระวังการบุกรุก โดยเมื่อมีผู้บุกรุก

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานแถลงข่าว “การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ด้วยงานวิจัย วช.” ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง วช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งโครงการวิจัยเรื่อง “รั้วไร้สาย” เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วช. กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบขนาดใหญ่ และเดินหน้าสู่เชิงพาณิชย์
   
การปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารนั้นมีความเสี่ยงค่อนข้างมากจากการถูกซุ่มโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีระบบเฝ้าเตือนที่สามารถเตือนภัยการบุกรุกได้ล่วงหน้า

โครงการวิจัยเรื่อง “รั้วไร้สาย” นั้นเป็นผลงานวิจัยของ นาวาเอกอนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ และคณะนักวิจัย   สังกัดสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางการทหาร กองทัพเรือ ที่คิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และจากการทดสอบพบว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อการใช้งานและซ่อมแซม มีราคาถูกเนื่องจากเป็นอะไหล่ที่หาได้ภายในประเทศ อีกทั้งมีระบบที่มีความเชื่อถือได้สูง และที่สำคัญผู้ก่อความไม่สงบต่อต้านได้ยาก เหมาะสำหรับข้าราชการทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกหน่วยที่ต้องการระบบช่วยเฝ้าระวังการบุกรุกในภูมิประเทศ

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง วช. ได้อนุญาตให้บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) นำโครงการวิจัยเรื่อง “รั้วไร้สาย”  ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2551 และ 2552 จาก วช. ไปพัฒนาให้เป็นต้นแบบรั้วไร้สายขนาดใหญ่ เพื่อสร้างเป็นเครื่องมือป้องกันการโจรกรรมในที่พักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ ต่อไป

พันเอกประเสริฐ ชูแสง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายโครงการพิเศษของล็อกซเล่ย์ ได้สนับสนุนการต่อยอดโครงการวิจัย “รั้วไร้สาย” ของนาวาเอกอนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ สังกัดสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้มีศักยภาพสูงขึ้นสำหรับใช้ในหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้า พื้นที่ทหาร แทนที่จะใช้แรงงานคน หรือว่ารั้วธรรมดา ซึ่งยากต่อการตรวจสอบหากมีการบุกรุก

“รั้วไร้สาย” คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแก่ทหารที่ต้องปฏิบัติงานนอกหน่วย และต้องการระบบช่วยเฝ้าระวังการบุกรุก โดยเมื่อมีผู้บุกรุก ระบบจะส่งสัญญาณเตือนอาจเป็นเสียง แสงและการสั่น นักวิจัยเจ้าของผลงานได้ทดสอบ “รั้วไร้สาย” นำไปใช้ปฏิบัติงานทางทหารมาแล้ว 2 ปี

ล็อกซเล่ย์ได้ติดตั้งรั้วไร้สายที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทในเครือชื่อ “แอล โซลาร์ 1”  ขนาดพื้นที่ 200 ไร่ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและเก็บข้อมูล เป็นระยะเวลา 6 เดือน (22 ส.ค.54 – 21 ก.พ.55) ใช้งบ 8 แสนบาท ก่อนที่จะผลิตออกสู่ตลาดในราคาต่ำกว่าสัญญาณกันขโมยนำเข้า หรือประมาณ 12,000 บาทต่อหลัง จากราคาเดิม 20,000-30,000 บาท

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: