CPF จับมือมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม Future Career

31 08 2011

ชื่อ – นามสกุล :      นาย กิตติพงศ์  ธารประสิทธิ์                รหัส :      5220224214

Industry :              ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

Strategy :               Offensive Strategy – CSR

Competitor :         S&P เป็นต้น

ประเด็นข่าว :         บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้จัดกิจกรรม CPF Future Career ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อแนะแนวการทำงานในอนาคตให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ตามนโยบายการสรรหาบุคลากรคุณภาพให้ทันกับการเติบโตสู่ครัวของโลกของบริษัท

 Advantage :          เนื่องจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำ ขนาดใหญ่ในธุรกิจอาหาร ซี่งมีนโยบายที่จะก้าวสู่ครัวของโลก โดยบริษัทถือว่ามีศักยภาพสูงที่การแข่งขันในหลายๆ ด้าน ดังนั้นการเข้ามาร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำกิจกรรม CSR นั้น ก็จะส่งผลให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกทั้งยังส่งผลดีต่อการหาบุคลากรเพื่อตอบสนองนโยบายการเติบโตของบริษัทมากยิ่งขึ้น

 Analysis :              เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะก้าวสู่ครัวโลก และธุรกิจของบริษัทกำลังเติบโตอีกมาก จำเป็นที่ต้องหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงาน และสร้างศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจที่กำลังก้าวสู่สากลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมนี้นอกจากเป็นการให้ผลดีต่อนักศึกษาในแง่ของการได้รับความรู้ทางอาชีพแล้ว ก็จะทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความเป็นมาของบริษัท และได้รับบุคลากรที่ความต้องการอีกด้วย

 Rating  :                 P1  – Positive
(P2 = powerful  / P1 = positive / N1 = neutral / N2 = negative)

—————————————————————————————————————————-

CPF จับมือมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม Future Career

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์     วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 18:15 น

นายปริโสทัต  ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าแนะแนวการทำงานในอนาคตให้แก่นักศึกษาภายใต้โครงการ CPF Future Career ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดกิจกรรม CPF Future Career ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อแนะแนวการทำงานในอนาคตให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ตามนโยบายการสรรหาบุคลากรคุณภาพให้ทันกับการเติบโตสู่ครัวของโลกของบริษัท

“การก้าวสู่ครัวของโลกของซีพีเอฟจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่งก็คือบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด ต่อการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากร ตลอดจน การมีสวัสดิการที่เหนือกว่าบริษัทอื่นๆในธุรกิจเดียวกัน โดยในส่วนของนักศึกษาจบใหม่นั้น บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการ CPF Future Career ตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ราว 1,600 คน  และซีพีเอฟจะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป” นายปริโสทัตกล่าว

โครงการ CPF Future Career เป็นกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้าวสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน การเติบโตในสายอาชีพ รวมถึงการดูแลและการพัฒนาบุคคลากรของบริษัท ตลอดจนองค์ประกอบอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ในการนำไปพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วมงานกับบริษัทหรือตลาดแรงงานอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้สมัครงาน สัมภาษณ์งาน และถ้าผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมงานจริงเมื่อจบการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะมีงานรองรับทันที ทั้งนี้ CPF ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะดำเนินการจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา เป็นลำดับต่อไป ในเดือนกันยายนนี้

ด้าน รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าการที่ซีพีเอฟเปิดโอกาสให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด ได้เข้าถึงความเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่มีศักยภาพก้าวสู่สากลนั้นนับเป็นสิ่งที่ดีและสร้างประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดโลกทัศน์ต่อชีวิตการทำงานในอนาคต ตลอดจนการเรียนรู้เส้นทางเติบโตของแต่ละสายอาชีพ เป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาออกไป

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: