เนสท์เล่ทุ่ม 3.5 พันล.ลุยตลาดไทย “ซีอีโอ” แจงแผนขยายธุรกิจใน 2 ปี

2 09 2011

นาย พัชระ   มีสัจจี 5220224013

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 29 สิงหาคม 2554 21:57 น.

“ซีอีโอ เนสท์เล่ เวิลด์ไวด์” เยือนไทย แจงแผนขยายธุรกิจ เผยเตรียมลงทุน 3.5 พันล้านบาท ในไทยในอีก 2 ปีข้างหน้า นายพอล บุลเก้ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เนสท์เล่ เอส.เอ.ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ เมืองเวเว่ย์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดเผยว่า ธุรกิจของเนสท์เล่ในประเทศไทย กำลังขยายตัวอย่างน่าพอใจ มีการเติบโตมากกว่า 10% ในปี 2553 อันเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อแบรนด์และคุณภาพในผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ของเราจากฐานการผลิตในประเทศไทยไปยังตลาดประเทศ ทั้งในแถบเอเชีย และภูมิภาคอื่นๆ รวมกว่า 44 ประเทศ “โรงงานของเนสท์เล่ในเมืองไทย รักษาระดับการส่งออกไว้ได้ในระดับที่สูงมาก คิดเป็นมูลค่ากว่า 4.4 พันล้านบาท ในปี 2553” นายพอล กล่าวในโอกาสเดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ เป็นเวลา 2 วัน เพื่อร่วมการประชุมทบทวนผลการดำเนินธุรกิจระดับภูมิภาคร่วมกับผู้บริหารของเนสท์เล่รวมกว่า 180 คน ในการนี้ยังได้ประกาศแผนการลงทุนมูลค่ามหาศาลในประเทศไทยในอีก 2 ปีอีกด้วย จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของเราจากธุรกิจในประเทศและธุรกิจส่งออกเนสท์เล่ จึงมีแผนลงทุนอย่างต่อเนื่องในไทยกว่า 3.5 พันล้านบาทในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยจะมุ่งเน้นไปที่การขยายโรงงานผลิตเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์กาแฟ และไอศกรีม รวมถึงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นศูนย์ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อกลยุทธ์ของเนสท์เล่ ทั้งระดับโลกและระดับเอเซีย เนื่องด้วยประเทศไทยดูแลธุรกิจของเนสท์เล่ในภูมิภาคด้วย ในอีก 5 ปีข้างหน้า เราจะรับซื้อกาแฟโดยตรงจากเกษตรกรชาวกาแฟไทยกว่า 12,500 ราย ในพื้นที่ปลูกกาแฟหลักของไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปลูกกาแฟในเมืองไทยขายผลผลิตได้ในราคาที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เรายังจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประมาณครึ่งหนึ่งของเกษตรกรในการซื้อต้นกล้าพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ซึ่งเนสท์เล่จะเพิ่มการกระจายกล้าพันธุ์กาแฟเป็นประมาณ 6,000,000 ต้น ภายในระยะเวลา 5 ปี

 วิเคราะห์ข่าว : จากการที่เนสท์เล่มีภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและแข็งแกร่งมากในประเทศไทยนั้น ทำให้การที่เนสท์เล่ลงทุนด้วยเงินลงทุนที่สูง และการใช้วัตถุดิบและแรงงานจากในประเทศ จะยิ่งทำให้แบรนด์เนสท์เล่เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงยิ่งขึ้นไปอีกในประเทศ และการที่จะใช้ไทยเป็นฐานในการขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังทวีปเอเชียนั้นจะทำให้เนสท์เล่สามารถขยายฐานในไทยในอนาคตอีกได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ และการลดต้นทุนในการขนส่ง


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: