กำไรต่ำ’ไดโดมอน’ขายธุรกิจให้’ฮอทพอท’รับทรัพย์45ล้าน

9 09 2011

ธนพร ศิริวรรณ 5220224040

7 กันยายน 2554

“ไดโดมอน” ขายธุรกิจร้านอาหารให้ “ฮอทพอท” ในราคา 45 ล้านบาท เหตุกำไรขั้นต้นต่ำ พร้อมโยกเงินไปลงทุนธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายกัมพล ตติยกวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไดโดมอน กรุ๊ป (DAIDO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 ก.ย.54 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารของบริษัท ให้แก่ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (HOTPOT) ในราคารวม 45 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาโครงการใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุน เมื่อมีความชัดเจน บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารของบริษัทภายใต้แบรนด์ไดโดมอน อูมามิ ยาสุกิ และมิทาเกะ จำนวน 29 สาขาทั่วประเทศ ประกอบด้วยสิทธิการเช่าและสัญญาเช่าของครัวกลางสำนักงาน และสาขาทั้งหมด เพื่อการดำเนินธุรกิจอาหารและร้านอาหารของบริษัทฯ มูลค่า 16.92 ล้านบาท เงินประกันการเช่าและระบบสาธารณูปโภค มูลค่า 9.19 ล้านบาท เงินประกันระบบสาธารณูปโภค เงินประกันและเงินฝากในบัญชีธนาคารที่เป็นหลักประกันตามหนังสือค้ำประกัน ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค มูลค่า 1.12 ล้านบาท

สินทรัพย์ถาวรทั้งหมดตามงบการเงินของบริษัทฯ เช่น วัสดุอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น มูลค่า 22.80 ล้านบาท สัญญาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจร้านอาหารและอาหารของบริษัทสัญญาเช่า และบริการต่างๆ ไม่มีมูลค่าทางบัญชี สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ มูลค่า 2.68 ล้านบาท ฐานข้อมูล ลูกค้าสมาชิกและคู่สัญญาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร และอาหารของบริษัทฯ ไม่มีมูลค่าทางบัญชี รวมถึงระบบปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารและอาหารของบริษัท คู่มือการทำงาน สูตรอาหารและซอส ซอฟท์แวร์ทางบัญชี และอื่นๆทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทรวมทั้งเครื่องหมายการค้าภายใต้การดำเนิน ธุรกิจร้านอาหารและอาหารของ ใบอนุญาตต่างๆ กรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่จำหน่ายไปตามงบการเงินล่าสุด งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปเท่ากับ 52.70 ล้านบาท

สำหรับการขายธุรกิจร้านอาหารดังกล่าว เนื่องจากมีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำ บริษัทจึงมีความต้องการขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะได้รับเงินสดจากการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้จำนวน 45 ล้านบาท เพื่อเสริมการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งน่าจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่า

 

วิเคราะห์ข่าว :

                ฮอทพอท มีการลงทุนในร้านแบบป่าล้อมเมืองซึ่งเป็นกลยุทธที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถเพิ่มยอดขายให้ฮอทพอทอย่างมั่นคง และทำให้รากฐานของแบรนด์ฮอทพอทได้รับการยอมรับในสายตาของผู้บริโภค แต่ฮอทพอทก็มีขีดจำกัดเพราะเป็นธุรกิจเฉพาะแบบใช้หม้อน้ำร้อน ดังนั้นการที่ฮอทพอทซื้อกิจการของไดโดมอนซึ่งมีฐานของการผลิตแบบปิ้งย่างอยู่แล้วถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้ฐานลูกค้าของฮอทพอทมีกว้างขึ้น และฮอทพอทไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนามากเกินไป แต่แบรนด์ไดโดมอนเป็นแบรนด์ที่ดรอปลงมากในปัจจุบัน ดังนั้นการที่ฮอทพอทจะผลักดันยอดขายในร้านดังกล่าว ต้องทำการรีแบรนด์ดิ้ง และกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคใหม่ ไม่เช่นนั้นแบรนด์ฮอทพอทอาจจะเสียชื่อในสายตาของผู้บริโภคได้

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: