พิชัยเปิดโรงแยกก๊าซปตท.หน่วย 6

9 09 2011

ธนพร   ศิริวรรณ 5220224040

7 กันายายน 2554

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ของบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ในพื้นที่มาบตะพุด จ.ระยอง ซึ่งเป็นโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีกำลังการแยกก๊าซธรรมชาติสูงถึง 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และสามารถผลิตเชื้อเพลิงรวมได้ถึง 1.8 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ ยังเป็นประธานเปิดสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลวของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี ซึ่งเป็นสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถรับ-จ่าย แอลเอ็นจี ในระยะแรก ได้ 5 ล้านตันต่อปี และสามารถขยายเป็น 10 ล้านตันต่อปี ได้ในอนาคต

ทั้งนี้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 และสถานีรับจ่าย แอลเอ็นจี จะช่วยรองรับความต้องการใช้ แอลพีจี และแอลเอ็นจี ในประเทศ ที่มีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคง ด้านพลังงานของประเทศ

 

วิเคราะห์ข่าว :

ในปัจจุบันทิศทางการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นราคาแก๊สลอยตัวมีแนวโน้มที่สูงมาก และการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ดังนั้นการที่ปตท.จะเพิ่มความสามารถในการผลิตเป็นการลงทุนที่ดีเพราะในระยะยาวจะสามารถคืนทุนจากการลงทุน และทำให้ปตท.สามารถรักษาฐานยอดผลิตแก๊ส และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจไว้ได้

 

 

 


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: