ไทยเบฟฯเทคโอเวอร์’เสริมสุข’หุ้นละ58บาท

10 09 2011

Strategy: กลยุทธ์เชิงรุก (Offensive) By Growth of Joint Venture และกลยุทธ์เชิงชนะโดยไม่ต้องรบ (Win W/O War) of Alliance การหาพันธะมิตรที่ดีมาร่วมมือกัน

ชื่อ – นามสกุล :      นางสาวมณฑา  มากมี                            รหัส :      5220224154

Issue 2  :               ไทยเบฟฯเทคโอเวอร์’เสริมสุข’หุ้นละ58บาท

Date:                      Week13 Sep 10, 2011

Industry:               ธุรกิจประเภทเครื่องดื่มน้ำดำ

 Strategy:                กลยุทธ์เชิงรุก (Offensive) By Growth of Joint Venture และกลยุทธ์เชิงชนะโดยไม่ต้องรบ (Win W/O War) of Alliance การหาพันธะมิตรที่ดีมาร่วมมือกัน

Competitor :         CoCa Cola เป็นต้น

 ประเด็นข่าว :      ไทยเบฟฯเทคโอเวอร์”เสริมสุข” ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นละ 58 บาท คิดเป็นเงินรวมกว่า 6.4 พันล้านบาท “เป๊ปซี่”ให้คำมั่นยังลงทุนในไทย  ตามที่บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (SSC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท เป๊ปซี่ – โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท เอสเอสเนชั่นแนลโลจิสติกส์ จำกัด (SSN) ว่า PepsiCo Group และ SSN ได้ทำความตกลงเกี่ยวกับบุคคลที่จะเป็นผู้ซื้อหุ้น บุคคลที่จะเป็นผู้ขายหุ้น ราคาหุ้นและจำนวนหุ้น ภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายหุ้นระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่   

 Advantage :           เป๊ปซี่มีแผนการที่จะสร้างทางเลือกในการบรรจุขวดแบบการทดแทนการบรรจุขวดและจัดจำหน่ายของเสริมสุขในอดีตที่ผ่านมา เป๊ปซี่ได้ร่วมมือกันกับเสริมสุขโดยตลอดและยังทำงานกับเสริมสุขอย่างใกล้ชิดจวบจนหมดสัญญา Exclusive Bottling Appointment (EBA) รับประกันความต่อเนื่องของสินค้าให้กับลูกค้าในขณะที่เป๊ปซี่จัดตั้งธุรกิจการบรรจุขวดและจัดจำหน่ายแห่งใหม่ เป๊ปซี่โคตระหนักถึงโอกาสเติบโตระยะยาวอันสำคัญในตลาดเครื่องดื่มไทยและ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด เป็นผู้ชำนาญในตลาดบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มจากประเภท

 Analysis :           บริษัท เป๊ปซี่ – โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท เอสเอสเนชั่นแนลโลจิสติกส์ จำกัด (SSN) ว่า PepsiCo Group และ SSNได้ร่วมมือกับไทยเบฟฯโดยการเทคโอเวอร์”เสริมสุข” โดยการรับซื้อหุ้นละ 58 บาท เป็นการนำกลยุทธ์เชิงรุก (Offensive) By Growth of Joint Venture มาช่วยเสริมธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์บรรจุขวดด้วยไทยเบฟฯมาความแข้งแกร่งทางด้านนี้จากทำบรรจุหลายชนิดในเครือเองและกลยุทธ์เชิงชนะโดยไม่ต้องรบ (Win W/O War) of Alliance การหาพันธะมิตรที่ดีมาร่วมมือกันและเป็นการเสริมเป๊ปซี่เองไปในตัวจากการเลือกพันธะมิตรที่เหมาะสมแผนการที่จะสร้างทางเลือกในการบรรจุขวดแบบการทดแทนการบรรจุขวดเป็นการมองโอกาสเติบโตระยะยาวอันสำคัญในตลาดเครื่องดื่มไทยเป็นหลัก

 Rating  :                 P1 = Posistive P2 = POWERFUL

ไทยเบฟฯเทคโอเวอร์’เสริมสุข’หุ้นละ58บาท  ไทยเบฟฯเทคโอเวอร์”เสริมสุข” ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นละ 58 บาท คิดเป็นเงินรวมกว่า 6.4 พันล้านบาท “เป๊ปซี่”ให้คำมั่นยังลงทุนในไทย  ตามที่บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (SSC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท เป๊ปซี่ – โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท เอสเอสเนชั่นแนลโลจิสติกส์ จำกัด (SSN) ว่า PepsiCo Group และ SSN ได้ทำความตกลงเกี่ยวกับบุคคลที่จะเป็นผู้ซื้อหุ้น บุคคลที่จะเป็นผู้ขายหุ้น ราคาหุ้นและจำนวนหุ้น ภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายหุ้นระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554  (“สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย PepsiCo Group ได้ขายหุ้นให้กับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด จำนวน 110,461,960 หุ้น ในราคาหุ้นละ 58 บาท โดยมีมูลค่ารวมการซื้อขาย 6,406.79 ล้านบาท ส่วนวิธีการซื้อขายหุ้นจะดำเนินการโดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจ กำหนดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหุ้นฯ  ทั้งหมด 25 วันทำการ นับแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เป๊ปซี่ให้คำมั่นในการลงทุนในไทย แม้บริษัท เอส เอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด ตัดสินใจซื้อหุ้นบริษัทเสริมสุข มหาชน จำกัด ที่เป๊ปซี่ถืออยู่ในราคา 58 บาทต่อหุ้น เป๊ปซี่ยังคงมุ่งหน้าตามแผนการที่จะสร้างทางเลือกในการบรรจุขวดและจัดจำหน่ายเพื่อธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย บริษัทมีศักยภาพทางการเงินที่มั่นคงและเพียงพอที่จะใช้ในการทดแทนการบรรจุขวดและจัดจำหน่ายของเสริมสุขในอดีตที่ผ่านมา เป๊ปซี่ได้ร่วมมือกันกับเสริมสุขอย่างประสบความสำเร็จมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาหลายปี เรายังคงจะทำงานกับเสริมสุขอย่างใกล้ชิดจวบจนหมดสัญญา Exclusive Bottling Appointment (EBA) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นี่ก็จะรับประกันความต่อเนื่องของสินค้าให้กับลูกค้าในขณะที่เป๊ปซี่จัดตั้งธุรกิจการบรรจุขวดและจัดจำหน่ายแห่งใหม่  เป๊ปซี่โคตระหนักถึงโอกาสเติบโตระยะยาวอันสำคัญในตลาดเครื่องดื่มไทย เราคลุกคลีอยู่ในประเทศไทยมาตลอด 60 ปี หัวใจสำคัญของธุรกิจของเราไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคตก็คือลูกค้าและผู้บริโภคเสมอมา ผลสำรวจเมื่อต้นปีเผยว่าคนไทยกว่า 70% ยกให้เป๊ปซี่เป็น “แบรนด์ในดวงใจ” เป๊ปซี่เป็นแบรนด์โปรดของครอบครัวที่เรียกได้ว่าเป็นที่ชื่นชอบโดยทั่วกัน และชื่อของเป๊ปซี่ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนี้เองจะเป็นรากฐานการเติบโตในอนาคตของเรา เป๊ปซี่โคยังวางแผนที่จะพัฒนาเครื่องดื่มไม่อัดลมใหม่ๆ ที่ถูกปาก ถูกรสนิยมคนไทย

จากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์การเงิน – การลงทุน วันที่ 9 กันยายน 2554 13:36

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20110909/408708/ไทยเบฟฯเทคโอเวอร์เสริมสุขหุ้นละ58บาท.html


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: