“แมทเนเซียม” เล็งตลาดตจว. รุกแฟรนไชส์

16 09 2011

ชื่อ – นามสกุล :   สิตางศุ์ เกิดสมบุญ                                รหัส :      5220224144

Issue 1   :                “แมทเนเซียม” เล็งตลาดตจว. รุกแฟรนไชส์

——————————————————————————————————————————————————

 

Industry :            สถาบันสอนพิเศษ

 

Strategy :              กลยุทธ์เชิงรุก Circle ป่าล้อมเมือง

 

Competitor :       Kumon, The Brain, Enconcept ฯลฯ

ประเด็นข่าว :       บริษัท แมท จิม จำกัด เร่งขยายธุรกิจแฟรนไชส์ รุกตลาดการศึกษาในเมืองไทย ในนามสถาบัน

MATHNASIUM ธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษาที่ประสบความสำเร็จและโตเร็วที่สุดของอเมริกา

ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในประเทศไทย มีทั้งหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โดยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษจะเหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตรสอง

ภาษาอย่างแท้จริง ในปี 2555 นี้ เล็งจะเพิ่มฐานลูกค้าในตลาดต่างจังหวัด โดยภายในสิ้นปีนี้ ตั้งใจจะเปิด

สาขาให้ครบ 40 แห่ง จากปัจจุบันที่มีอยู่ 35 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

เป็นหลัก ส่วนที่จะขยายแฟรนไชส์ไปยังต่างจังหวัดนั้น ตั้งเป้าขยายไปตามหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพ

เนื่องจากมุ่งเจาะลูกค้าระดับบีบวก ตั้งเป้าขยายให้ได้ 5 แห่ง นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับศธ.จัดโครงการ

ประกวดแต่งนิทานคณิตศาสตร์มีผู้สนใจส่งผลงานกว่า 100 ชิ้น ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่

รู้จักมากขึ้นและส่งเสริมศักยภาพของเด็ก

ข้อดี :                     เนื่องจากปัจจุบันมีสถาบันสอนพิเศษผุดขึ้นมาค่อนข้างมาก ยิ่งในกรุงเทพมหานคร ยิ่งมีการแข่งขันสูงการใช้ทฤษฎีเชิงรุกโดยการเปิดสาขาใหม่ๆตามต่างจังหวัดก็เป็นทางเลือกที่ดีที่มีแนวโน้มทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ นอกจากนี้การจัดการประกวดก็เป็นการตอกย้ำแบรนด์ให้คนรู้จักมากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ของสถาบัน และความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานมาเรียนพิเศษ

 

ข้อเสีย :             มีความยุ่งยากพอสมควรในการทำธุรกิจแฟรนไชส์สถาบันสอนพิเศษ และยิ่งเมื่อออกไปทำในเขตต่างจังหวัดก็จะดูแลและควบคุมได้ยากขึ้น อนึ่งสถาบันสอนพิเศษจะต้องมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงกฎหมายและการทำสัญญามีความซับซ้อนและยุ่งยาก

 

 

 

 

 

แมทเนเซียม” เล็งตลาดตจว. รุกแฟรนไชส์

 

“แมทเนเซียม” เร่งขยายแฟรนไชส์รุกตลาดการศึกษาในเมืองไทย เล็งเพิ่มฐานลูกค้าในตลาดต่างจังหวัด ล่าสุดร่วมกับศธ.จัดโครงการประกวดแต่งนิทานคณิตศาสตร์มีผู้สนใจส่งผลงานกว่า 100 ชิ้น พร้อมประกาศผลงานผู้ชนะปลายกันยายนนี้
                นายอนุชา  เข็มทอง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมท จิม จำกัด เปิดเผยว่า สถาบัน MATHNASIUM  ถือเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษาที่ประสบความสำเร็จและโตเร็วที่สุดของอเมริกา ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในประเทศไทย มีทั้งหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษจะเหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตรสองภาษาอย่างแท้จริง  ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายตลาดและกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น บริษัทมีแผนการเปิดแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นภายในสิ้นปีนี้ให้ครบ 40 แห่ง จากปัจจุบันที่มีอยู่ 35 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลัก และในปี 2555 จะขยายแฟรนไชส์ไปยังต่างจังหวัด ตั้งเป้าขยายไปตามหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากมุ่งเจาะลูกค้าระดับบีบวก ตั้งเป้าขยายให้ได้ 5 แห่ง

นโยบายการขยายสาขาขายแฟรนไชส์โดยแต่ละสาขาจะได้รับพื้นที่ที่กำหนดชัดเจน ซึ่งพื้นที่ที่กำหนดดังกล่าวนี้ คือ พื้นที่ที่ตกลงกันว่าจะไม่มีสถาบัน MATHNASIUM สาขาอื่นเปิดอีกในพื้นที่นั้น ๆ โดยแฟรนไชซีรายอื่น เงื่อนไขการลงทุน

1. Initial Fee ค่าสิทธิแรกเข้า ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลอายุสัญญา 9 ปี ราคา 860,000 บาท รวมภาษีและเอกสารแรกเข้า ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ 9 ปี หากเป็นเขตพื้นที่ต่างจังหวัด อายุสัญญา 9 ปี ราคา 700,000 บาท รวมภาษีและเอกสารแรกเข้า ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ 9 ปี กรณีต้องการต่อสัญญาจะได้รับส่วนลดร้อยละ 20 จากราคา ณ วันทำสัญญาในอนาคต  2. Royalty  Fee ค่าสิทธิดำเนินธุรกิจชำระ 20 % ของรายได้รวม ในแต่ละเดือน  3. สื่อการสอน ผู้ได้รับสิทธิจะต้องใช้อุปกรณ์ที่บริษัทจัดหามาให้เท่านั้น 4.   ค่าก่อสร้างและตกแต่งสถานที่ ประมาณ 600,000 บาท สำหรับพื้นที่ 100 ตร.ม. ขึ้นอยู่สภาพพื้นที่ในช่วงรับส่งมอบพื้นที่โดยพื้นที่ที่ใช้ในการเปิดสถาบันควรจะมีเนื้อที่อย่างน้อย 100 ตร.ม.อยู่ในทำเลที่ดีปลอดภัย สะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอ
                ทั้งนี้สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ คือได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าหลักสูตรและวิธีการสอนของ MATHNASIUM และมีการกำหนดเขตพื้นที่ของสถาบันอย่างชัดเจนคุณสมบัติผู้ลงทุน ผู้ที่เข้าใจและสนใจการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษารูปแบบใหม่ไม่ซ้ำใคร และต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กรวมทั้งมีเงินทุนเพียงพอ สำหรับการเปิดกิจการและดำเนินธุรกิจในระยะยาว
                นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการประกวดแต่งนิทานคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ด้านคณิตศาสตร์ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานนิทานในหัวข้อ “เด็กไทยสร้างสรรค์ สร้างเรื่องคณิตศาสตร์ร้อยเรียงเป็นนิทานแสนสนุก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้มีการคิดในเชิงสร้างสรรค์เรียนรู้การผสมผสานความรู้ทางคณิตศาสตร์และศิลปะออกมาเป็นผลงานโดยคาดหวังให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เพิ่มเติมในการตระหนักและให้ความสนใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีทางด้านคณิตศาสตร์และสร้างกิจกรรม

ใหม่ๆ รวมถึงการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้ จะต้องเป็นกลุ่มนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขณะนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตลอดโครงการประมาณ 100 เล่ม บริษัทได้เริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในเดือนกันยายน 2554 นี้

 

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,662  18 – 20  สิงหาคม พ.ศ. 2554

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: